Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

V pátek 16.2. před jarními prázdninami vyrazila 4.A na workshop s názvem Na zkoušku divadelním scénografem do umělěckého ateliéru Klicperova divadla. Všichni moc hezky pracovali a spolupracovali a program si užili. Jak se jim scény z pohádky Tři oříšky pro Popelku povedly, můžete posoudit na výstavě před naší třídou.

Dne 6. 2. se konalo okresní kolo anglické olympiády na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové. Soutěžilo se ve 2. kategoriích, kategorie I. byla pro žáky  6. - 7. ročníků a kategorie II. patřila žákům 8. - 9. ročníků. Soutěž se skládala ze dvou částí - písemné a ústní. Naši školu úspěšně reprezentoval Jan Černý z 8. A a mezi dalšími 13 soutěžícími se umístil na krásném 5. místě.

Blahopřejeme:)

                                                                                                                                                Mgr. Alena Machová

 

V tomto ročníku Biologické olympiády se žáci pohybovali v říčních nivách českých řek, které daly vzniknout lužním lesům. Seznámili se s prostředím, které je nezbytné pro mnohé specializované druhy rostlin, živočichů a hub. Poznali biodiverzitu lužních lesů, která je často přirovnávána k druhové rozmnanitosti deštných lesů. Lužním lesem prošli postupně od jara až do zimy a zaměřili se na to, co je pro jednotlivá roční období typické.

Školní kolo soutěže proběhlo ve středu 7. 2. 2024 a žáky opět čekala část testová a poznávací. Bohužel, pro velkou nemocnost, se někteří žáci nemohli zúčastnit. Ale i přesto všem nadšencům Biologie a přírody fandíme a přejeme hodně úspěchů!    

Výsledky kategorie D (6., 7. třídy):

1. místo – Tomáš Krahulec, 7. B – 83,9% úspěšnost (úspěšný řešitel)

2. místo – Pavel Krejčíř, 7. B - 64,88% úspěšnost (řešitel)

 

Výsledky kategorie C (8., 9. třídy):

1. místo – Laura Stojanová, 8. A – 87,64% úspěšnost (úspěšný řešitel) 

2. místo – Adina Matoulková, 9. B – 62,35% úspěšnost (řešitel)

3. místo – Laura Klimešová, 9. B – 57,64% úspěšnost (řešitel)

 

Mgr. Lenka Roubalová, Mgr. Sára Rozínková (předmětová komise Př)

Žáci 5. tříd navštívili 18. ledna Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové, kde se zúčastnili programu Sluneční soustavou. Nejprve v planetáriu pozorovali denní i noční oblohu, spatřili různá souhvězdí a virtuálně se proletěli Sluneční soustavou. Některé objekty sledovali podrobněji a nakonec "vylétli" ze Sluneční soustavy dále do vesmíru. Následoval film Kosmické srážky, kde se seznámili s možnou příčinou zániku dinosaurů. Na hvězdárně navštívili kupoli s dalekohledem, kvůli nepříznivému počasí však nebylo pozorování dalekohledem možné. Na modelu si zopakovali znalosti z přírodovědy o střídání dne a noci, pohybu Měsíce kolem Země a Země kolem Slunce. Exkurze byla poutavým zážitkem, na který budeme vzpomínat.

                                                                                                                                                  Mgr. Daniela Pávová

 

Basic Lingua“ je soutěžní projekt, ve kterém si mohou žáci základních škol rozvíjet a měřit své jazykové dovednosti a kompetence v anglickém jazyce prostřednictvím renomovaných mezinárodních testů a zkoušek (Cambridge). Soutěž probíhá ve více krajích České republiky. V Královéhradeckém kraji ji pořádá První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové.

Naši školu reprezentoval Jan Černý v kategorii 8. a 9. ročníků a Anna Reichlová v kategorii 6. a 7. ročníků. Honza skončil na 9. místě a Anička se umístila na krásném 6. místě.

Soutěžícím blahopřejeme:)

                                                                            Mgr. Alena Machová, Mgr. Jana Volfová a Mgr. Jana Matoušková

Dne 9. 1. 2024 se žáci devátých ročníků vydali prozkoumat svět financí v praxi – navštívili pobočku ČSOB v Hradci Králové.

Exkurze byla rozdělena do dvou částí. Nejprve byly žákům ukázany interiéry, jelikož se jedná o jednu  z nejekologičtějších kancelářských budov v České republice. Žáci navštívili zasedací a společenské místnosti, podívali se do callcentra. Součástí prohlídky bylo také představení technologií a dalších zajímavých benefitů, které jsou pro zaměstnance k dispozici.  

Hlavní část programu tvořila přednáška. Hned na úvod padla například otázka: „Co byste dělali, kdybyste na účtu měli 20 miliónů?“ Naši deváťáci se nenechali zahanbit a vymysleli spoustu možností, jak hospodařit s takovýmto množstvím peněz. Odměnou za jejich snahu byly různé dárečky, které v průběhu akce obdrželi.

Děkujeme paní Evě Vízkové a jejím kolegům za to, že si na nás udělali čas a těšíme se na další spolupráce.

 

Mgr. Michaela Zlatová a Mgr. Karel Nývlt

Přihlašovat žáky na kroužky na 2. pololetí můžete zde.

Stejně jako v loňském školním roce proběhnou i letos v Hradci Králové přijímačky nanečisto. Žáci 9. ročníků si tak budou moci vyzkoušet test z matematiky a českého jazyka a porovnat tak svoje vědomosti s žáky ostatních hradeckých škol.  

Mgr. Kristina Polanská, Mgr. Jana Šebestová

pzk 800

Ve středu 4. ledna 2024 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. 35 druhostupňových zájemců o geografii se utkalo v tradičním dvojboji - práci s atlasem světa a testu zeměpisných znalostí. Nejlepšími ve svých kategoriích byli Matěj Sochor a Antonín Čížek (oba 6.A), Ema Halvová (7.B) a Kristián Klimeš (7.A) a mezi nejstaršími Jakub Louda a Tobias Vais (oba 8.A). Tito žáci postupují do okresního kola, které proběhne na naší škole 28. února letošního roku. Gratulujeme!

Úspěšnými řešiteli byli také:

6.B - Josef Burka

8.A - Jan Černý, Jiří Vogl, Miroslav Yurko

9.A - Jakub Bažant

9.B - Tomáš Kubík, Natálie Páralová, Tomáš Hrnčíř, Anna Kasalová, Adina Matoulková, Jakub Ferbas

 

Děkujeme všem soutěžícím za účast ve školním kole olympiády a reprezentantům přejeme v okresním kole mnoho štěstí.

Mgr. Petr Stehno 

V pondělí 8. 1. budou probíhat informace pro rodiče o prospěchu a chování za první pololetí. Na prvním stupni bude možné se sejít s vyučujícími od 15:30 do 16:30, na druhém stupni od 16:00 do 17:00.

Ve čtvrtek 21.12. vyrazil v odpoledních hodinách pěvecký sbor potěšit seniory do domova U Biřičky na Novém Hradci Králové. Kromě zpěvu vánočních písní a koled jsme jim rozdali i drobné dárky od dětí z naší školy a knihy ze školní sbírky. Dětem se podařilo vykouzlit seniorům úsměv na rtech a za svůj povedený výkon sklidili zasloužený potlesk a slova díků.

Poslední hodinu pracovních činností před Vánocemi, se v kuchyňce sešly obě poloviny 5. B se svými vyučujícími. Páťáci si přinesli svoje hrnečky roztodivných i roztomilých tvarů a barev, v kterých pak popíjeli teplý čaj. Nechyběla ochutnávka vánočního cukroví z domova. Někteří si dodělávali skleněné vánoční svícny z minula, jiní si zkusili vykrajovat do těsta různé tvary formičkami anebo zdobili pomyslné perníčky na papíře pastelkami. Dobrou náladu podpořily i koledy, především Vánoce, Vánoce přicházejí, tu si od srdce zpívala celá třída unisono.

Tak tedy, šťastné a veselé!


Mgr. Martin Kirš a Mgr. Sára Rozínková

Uzavíráme dvouměsíční vánoční projekt. Od října do prosince probíhala v rámci anglického jazyka projektová výuka  napříč šestým a devátým ročníkem. Projekt byl zadán na téma Christmas Around the World – find out how Christmas Traditions and how Christmas is celebrated in lots of different countries. Žáci pracovali v 8 skupinách napříč ročníky po dobu 8 vyučovacích hodin. Cílem projektu bylo prohloubení znalostí cizího jazyka a propojení mezipředmětových vztahů. Celý projekt byl průběžně dokumentován a bude prezentován spolužákům:-)

Mgr. Jana Volfová, Mgr. Alena Machová a Mgr. Jana Matoušková

Nahoru