Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Den otevrenych dveri

Karnevalem každým rokem příchod jara slavíme. Každý je tu maskovaný - nikdo neví, kdo to je. Přestože padá sníh a tradiční MASOPUST se nekonal, připomněli si naši prvňáci a druháci tradice a zvyky masopustního období. V úterý 16. února proběhla výuka v karnevalových maskách, zakončená představením jednotlivých masek v rámci třídy. Byl to poslední den tradičních masopustních průvodů před Popeleční středou. Diplom s pracovním listem a drobnou odměnu si děti odnesly ze školy domů. 

Ve středu 10. února 2021 se uskutečnilo školní kolo anglické konverzační soutěže. Letošní rok byl výjimečný tím, že se kvůli současné pandemické situaci soutěž konala online. Žáky čekal poslech, práce s textem, mluvení na vybrané téma a popis obrázku. V ústním projevu byla hodnocena především výslovnost, bohatost slovní zásoby, gramatická správnost a schopnost pohotově reagovat.

V kategorii mladších žáků (6. a 7. ročníky) se žáci umístili takto: 1. místo Kateřina Tejklová (7. B), 2. místo Alžběta Reichlová (7. A), 3. místo Nicol Zálabská (7. A). V kategorii starších žáků (8. a 9. ročníky) bylo umístění následující: 1. místo Adéla Bílková (9. B), 2. místo Alena Nguyen (8. A), 3. místo Lucie Poláková (9. A).

Všem žákům děkujeme za účast a odvahu, kterou v rámci soutěži projevili, protože nervozita byla občas veliká. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole. 

Tým angličtinářů

To, že nemůžeme být ve škole, nás rozhodně neodrazuje od pořádání různých zajímavých akcí pro naše žáky. Vzhledem k tomu, že do povinné výuky patří v 7. ročníku i předmět média a komunikace, v rámci kterého si povídáme o práci novinářů, zpravodajství, publicistice a žurnalistice obecně, pozvali jsme na besedu pana Filipa Pultara, který pracuje jako redaktor pro TV Nova. Akce proběhla z pochopitelných důvodů online formou. Žáci jsou na to zvyklí z výuky ostatních předmětů. Po úvodním představení a uvedení do problematiky přišel čas na dotazy posluchačů - diváků, kterých bylo opravdu hodně. Děti byly tématem doslova pohlceny a "zasypávaly" pana Pultara různorodými otázkami vztahujícími se na jeho zajímavé a dynamické povolání. Plánovaných 60 minut uteklo jako voda a my jsme se rozloučili obohaceni o spoustu nových informací ze světa zpravodajství. Určitě akci v budoucnu rádi zopakujeme. 

Na 28. leden 2021 se velmi těšili naši prvňáčci. Dostali totiž svoje první vysvědčení v životě. A k němu pěknou královskou korunu jako dárek od Magistrátu města Hradce Králové.

Vážení rodiče,

pololetní informace o prospěchu na 1. i 2. stupni budou probíhat online přes Google Meet v úterý 12. 1. od 15.00 do 18.00. Pokud máte zájem se informovat u vyučujícího ohledně prospěchu vašeho dítěte, rezervujte si čas v systému SIRS na odkazu https://sirs.cz/zs-a-ms-jiraskova-hk-s14/rezervacni-system.htm. Podrobnější informace a odkazy na místnosti učitelů vám budou zaslány v systému Bakaláři.

Dle stávajícího nařízení vlády do školy nastoupí pouze žáci 1. a 2. tříd. Žáci mají obědy přihášené automaticky. Ostaní žáci se budou vyučovat distančně dle rozvrhu, který platil před prázdninami. Na druhém stupni pouze s tím rozdílem, že neprobíhá rotační výuka.

Ve čtvrtek 17. prosince 2020 proběhlo v podvečerních hodinách školní kolo Zeměpisné olympiády, letos kvůli koronaviru a rotační výuce premiérově formou vyplnění online formuláře z pohodlí domova. Zeměpisné znalosti a schopnosti práce s atlasy světa prokázalo 19 žáků druhého stupně (viz tabulka). Vítězi jednotlivých kategorií, kteří se zúčastní taktéž online okresního kola olympiády na Masarykově univerzitě Brno v únoru 2021, jsou Valerie Labuťová (6.A), Štěpán Rejcha (7.B) a Barbora Slezáková (8.A). Gratulujeme!

Vzhledem k současné epidemiologické situaci Klub předškoláka Sluníčko zatím nezahájí činnost. Pokud se situace změní, budeme vás včas informovat. Děkujeme za pochopení.

PF2021

V tomto roce 2020 se třída 6. B připojila k projektu Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata. Díky tomuto projektu se plní vánoční přání osamoceným seniorům, kteří přišli o zájem vlastní rodiny nebo ji už nemají.

Naše třída si vybrala 81letou paní Miroslavu z jednoho domova seniorů v Hradci Králové. Paní Miroslava si přála plyšáka, který ji potěší a zahřeje, takže děti z 6. B se složily na krásného velkého medvěda, kterého si vybraly na internetu. Přikoupilo se i pár dobrot, aby měla paní něco na zub. Všichni věříme, že se jí náš dárek bude líbit a udělá jí radost.

V rámci výtvarné výchovy pak žáci také vlastnoručně vyrobili vánoční přání, která udělají radost dalším seniorům v tomtéž domově.

Děti byly moc rády, že mohly někoho potěšit a zpříjemnit mu Vánoce. Příští rok se určitě zase rádi zúčastníme. 20201211 122819 1120201218 080558

Dle nařízení vlády nebude v pondělí 21. 12. a v úterý 22. 12. probíhat prezenční ani distanční výuka. V provozu nebude ani školní družina, neboť v těchto dnech je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.

Žáci nastoupí do školy v pondělí 4. 1. 2021 (pokud nenastane změna). Budeme pokračovat v rotační výuce. V tomto prvním týdnu přijdou do školy 6. A, 6. B, 7. A, 9. A, 9. B.

Sdělujeme, že vzhledem k současné situaci nebudeme do konce kalendářního roku tělocvičnu pronajímat. 

Je povolena osobní přítomnost:
1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). V týdnu od 30. 11. do 4. 12. budou chodit do školy: 9. A, 9. B, 8. A, 8. B a 7. B, ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova.
V následujícím týdnu od 7. 12. do 11. 12. budou ve škole: 9. A, 9. B, 7. A, 6. A, 6. B ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova.

Školní družiny: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Nebude-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Odpolední družina je z organizačních důvodů možná pouze pro žáky 1., 2. a 3. ročníků  do 16:00.

• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
• Za podmínky zachování homogenity skupiny a organizačních možností se budou realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
• Žáci budou pedagogy opakovaně poučeni o bezpečném chování ve škole, dodržování Školního řádu a povinnosti dodržovat zvýšená hygienická pravidla k zabránění šíření nemoci Covid-19.
• Při změně zdravotního stavu či podezření na nemoc bude žák přemístěn do karanténní místnosti, budou kontaktováni zákonní zástupci – rodiče žáka.

Pohyb žáků a osob ve škole:

• Každý žák, zaměstnanci a ostatní osoby jsou po vstupu do objektu školy povinni použít dezinfekci a používat roušky k zakrytí nosu a úst.
• Každý má na den minimálně dvě roušky a sáčky /na čisté, špinavé/ na jejich uložení.
• Ve všech prostorách se pravidelně větrá a to min 5 min každou hodinu.
• Několikrát denně se provádí dezinfekce předmětů, které používá více lidí (klávesnice počítačů, židlí v jídelně, klik dveří.
• Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, kontrolní orgány, pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Školní stravování

• Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých skupin,
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
• jsou přijata organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
▪ nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých skupin/oddělení

 • Žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Hradec Králové 30. 11. 2020                                                                                 Mgr. Jitka Sálová
                                                                                                                          zástupce ředitele školy

Ve středu 25.11. přišli do naší školy dva zástupci projektu Bankéři do škol, aby žákům 8. a 9. tříd provedli přednášku na téma finanční gramotnost. Navázali jsme tak na několikaletou úspěšnou spolupráci. Právě tito žáci mají tento předmět ve svém rozvrhu. Původně se měla akce uskutečnit v dřívějším termínu v přítomnosti žáků. Vzhledem k pandemii Covidu jsme museli zvolit online variantu. Přednáška byla velmi zajímavá. Nejednalo se o pouhé přednášení teorie. Žáci byli téměř neustále vyzýváni k aktivní účasti prostřednictvím otázek. Myslím, že ostudu určitě neudělali. Jak osmáci, tak deváťáci, prokázali značné znalosti z oblasti financí. Nakonec dostali ještě motivační úkol, za jehož splnění dostanou drobnou odměnu. Už se těšíme na další podobné akce.                                      Mgr. Michal Dunda

Od středy 18. listopadu je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole.

Tito žáci mají možnost stravování ve školní jídelně. Všichni žáci 1. a 2. ročníků mají obědy centrálně přihlášené. Pokud na oběd nepůjdou, musí rodiče stravu včas odhlásit.

 

Nahoru