Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Úterní večer se nám prodloužil do noční hry, kterou jsme si nakonec všichni užili, a do rána usnuli tvrdým spánkem.

V rámci poslední exkurze projektu "Pokusné ověřování" se ve středu 20. června 2018 vydali sedmáci "Cestou uměleckých slohů". Čekala na ně v Lapidáriu Národního muzea na pražském holešovickém výstavišti. Formou strategické hry prozkoumali nejen artefakty v jedinečných prostorách novorenesanční budovy lapidária, ale zároveň si nenásilným způsobem zopakovali znalosti o jednotlivých uměleckých slozích od románského období po baroko. V mezičase programů obou tříd využili krásné letní počasí k procházce Stromovkou.

V úterý 19. června byli prvňáci a děti ze 2.O na výletě v Potštejně. Při návštěvě zdejšího zámku se ocitli rázem v baroku, ve skutečném barokním zámku s šlechtickými obyvateli a jejich výjimečným životem. Po hrané prohlídce zámku se vydali na dobrodružnou stezku v zámeckém parku. Všichni si odnesli na památku minci z velkého pokladu.

V pondělí 18. 6. jsme odjeli na týden do krásné krkonošské přírody na Benecko do penzionu Na Rychlově. Užíváme si tu spoustu zábavy, her a soutěží. Také jsme navštívili farmu Hucul ve Vítkovicích, kde jsme se svezli na koních. Odvahu jsme si vyzkoušeli při noční cestě za světýlky, bystrost, zručnost a rychlost zase při hledání barevných ocásků. Starší žáci mají ještě v plánu vycházku na nedalekou rozhlednu Žalý. Počasí nám zatím přeje, takže se těšíme na další dny.

Dnes, tj. 19.6., jsme byli všichni v jednom kole.

V pondělí 18. 6. odjely 4. ročníky na Hotel Pod Zvičinou, kde absolvují v rámci pracovního týdne školu v přírodě. Poté, co zdárně dorazili všichni na místo a ubytovali se, šli se podívat po okolí hotelu.

Ve dnech 11. 6. - 15. 6. se někteří žáci naší školy zúčastnili školního zájezdu do Itálie.

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 4. A (10,59 kg), na druhém místě 5.B (9,20 kg), na třetím místě 1. B (5,50 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 2. A (4,95 kg), 2. třída 1. A (4,16 kg), 3. třída 1. B (3,64 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 7. A (16,85 kg), na druhém místě 6. A (16,69 kg), na třetím místě 6. B (7,53 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 7. A (3,24 kg), 2. třída 6. A (2,61 kg), 3. třída 6. B (1,61 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 6. A a 7. B.

 

V ortoptické cvičebně stále pracujeme na modernizaci pomůcek a vybavení. Pokaždé dětem udělá velikou radost nový přístroj na zkvalitnění zrakové rehabilitace. V letošním školním roce to je například doplnění sad z řady Mini Lük na procvičování koncentrace, orientace a diferenciace. Největší investicí je ale především přístroj Bernelloscop z USA (viz. foto).

V jídelně školy jsme 8. 6. 2018 znovu hostili absolventy kurzů Internet pro seniory při závěrečném předávání certifikátů. Vedoucí lektoři z rukou zástupců města Ing. Aleny Synkové a náměstka primátora Milana Jaroše obdrželi obálky s certifikáty. Součástí programu bylo hudební vystoupení žáků naší školy a ZUŠ Habrmanova a na závěr také občerstvení. V podzimních kurzech proběhne malá obměna, na čtyřech školách se místo práce s počítačem budou senioři učit mluvit anglicky.

Žáci 7. B se v pátek 8. 6. 2018 na naší škole zúčastnili besedy o rizicích na sociálních sítích. Byla součástí projektu E-bezpečí, zaměřeného na prevenci, vzdělávání a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu. Osvěžili si své teoretické znalosti o kyberšikaně a kybergroomingu (nebezpečné manipulaci dítěte dospělým uživatelem internetu, jejímž cílem je přimět dítě k osobní schůzce) a na konkrétních případových studiích z ČR i zahraničí aktivně řešili, jak se rizikovému chování ve virtuálním světě buď úplně vyhnout, nebo jak již probíhající problémy minimalizovat či úplně odstranit. Beseda tak vhodně doplnila soubor celoročně probíhajících preventivních akcí.

Dne 6. června 2018 proběhla v devátých třídách netradiční hodina anglického jazyka pod vedením rodilého mluvčího z Kalifornie, USA. Tématem hodiny byla pozice Afroameričanů v americké historii a jejich práva ve většinově bělošské společnosti. Určitá fakta dokonce vzbudila v některých žácích emoce a vyvolala zajímavé otázky. Hodina byla vedena formou prezentace s diskuzí s důrazem na rozvinutí komunikačních kompetencí žáků. Žáci si tuto možnost setkání s rodilým mluvčím velmi pochvalovali.

I tento rok jsme se tradičně zúčastnili Sportovních hradeckých her v plavání. Naši plavci dělali, co mohli, a vyplavali krásné umístění. Velké úspěchy slavil Max Havlena (7. B), který obsadil 3. místo na 50 m znak a o chvíli později slavil zlato na 50 m prsa. On i všichni zúčastnění zaslouží poděkování za skvělou reprezentaci naší školy. Gratulujeme!

Nahoru