Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

naleznete ke stažení zde. Součástí je nabídka kroužků, konzultační hodiny učitelů, organizace školního roku apod. 

 

Se školním rokem jsme se tentokrát rozloučili hodně vesele. Tělocvična hostila diskotéku a skákací hrad od agentury Vosa jede, v jídelně jsme si mohli vyrobit vlastnoručně malovanou tašku, zvířátko z balónků nebo náramek, v soutěžích na nás čekala lízátka a bonbóny. Našemu skákání a soutěžení úspěšně konkurovali králíci Nikoly Tužilové, která nám předváděla jejich drezůru. Užili jsme si veselé čtvrteční dopoledne a teď už jenom vysvědčení a hurá na prázdniny!

Tři žáci 9. třídy - Kristián Vít, Kristýna Malá a Tereza Horáčková se v lednu zapojili do půlročního vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů.
Na základě osobního setkání zpracovali osud pamětníka Oty Petránka. Jeho příběh nazvali Válka očima dítěte. Žáci měli k dispozici nejmodernější nahrávací techniku, zúčastnili se odborného videoworkshopu, použili nové technologie pro střih. V rámci projektu se žáci naučili ovládat kameru, stříhat videozáznam v počítačovém programu a posílat elektronicky velkoobjemová data.
Naučili se umění komunikace, spolupracovat v týmu, navázat kontakt s pamětníkem. Tím byl pan Ota Petránek. Vyprávěl jim o svém životě za 2. světové války. Poté měli připraveno plno otázek. Příběh zpracovali a nakonec připravili výstup pro závěrečnou prezentaci. Porota ohodnotila práce pěti zúčastněných škol. Naše škola sice neobsadila první tři místa, ale nejdůležitější pro žáky bylo, co jim tato práce přinesla, co se díky ní naučili a co mohou předat dál. Se všemi příběhy je možno se seznámit na www.pribehynasichsousedu.cz                                                                                                           Mgr. Zuzana Rychnovská

dostalo každé dítě spolu s vysvědčením. Aktuální informace týkající se budoucího školního roku si můžete stáhnout i zde.

Služby vedení školy budou každé pondělí v době od 9 do 11 hodin. V tomto časi si lze také vyzvednout vysvědčení.

Za hojné účasti žáků školy, bývalých spolužáků, učitelů i rodičů se v úterý 26. června žáci devátých tříd rozloučili se školou. Panovala samozřejmě nervozita, třídní prezentace se však zdařily. Padla slova vážná i veselá, nechyběl humor či dojetí. Deváťáci se s vedením školy i učiteli rozloučili důstojně a slavnostním pasováním přivítali na druhý stupeň své nástupce – budoucí žáky 6. tříd. Přejeme všem hodně štěstí a úspěchů!

Ve středu 27. 6. proběhlo slavnostní předávání odměn nejlepším žákům naší školy. Jednalo o ocenění za sběry papírů, víček a pomerančové kůry, za úspěšnou účast na různých sportovních a vědomostních soutěží, za reprezentaci naší školy a také byli vyhodnoceni nejlepší žáci z jednotlivých tříd a nejlepší třídy z 2. stupně. 

Děti obdržely odměny ve formě od drobných sladkostí a po finanční poukázky. 

Oceněným dětem nejenom gratulujeme, ale také moc děkujeme za jejich přinos naší škole. 

Dne 26. června se na naší škole konal sportovní den. První a druhé třídy si zahrály golf.

Na konci roku se opět uskutečnil sportovní den pro oba stupně ZŠ. Druhý stupeň již poněkolikáté využil krásné lesy a okolí hradeckého rybníku Biřička, kde se konal závod pětičlenných družstev. Ta na trati kolem rybníku plnila úkoly založené na dovednostech i náhodě, aby závod nikoho neznevýhodňoval. O nejlepším umístění rozhodoval čas celého družstva. Několik prvních družstev tratí jen proletělo se skvělými časy. Mezi nimi byla i převážně dívčí družstva. Nejlepší byli oceněni sladkými cenami. Na závěr došlo i na rozhazování bonbónů, které je pro mnohé velice oblíbené, mimo jiné i pro jednoho nejmenovaného učitele.

V rámci výletů navázaly 6. ročníky na exkurzi do archeoparku ve Všestarech. Tentokrát jsme se vydali po stopách bitvy na Chlumu. Navštívili jsme muzeum, vylezli na rozhlednu a prohlédli si přípravy na bitvu, která se letos bude konat 30.6. Je to moc hezká akce, kterou doporučujeme všem před odjezdem na prázdniny:-)

všestary

 

 

chlum

 

Cílem školního výletu 8. ročníků se pro letošek stal Autokemp Mostek, kde jsme využili celou kapacitu kempu. Dopřávali jsme si opravdu poctivých porcí v Restauraci Za Mostem, sportovně jsme se realizovali při házení s frisbee a sehráli jsme pár mistrovských zápasů ve fotbale s míči různých velikostí. Červenější z nás by mohli namítnout, že nám počasí přálo až moc, protože slunce opravdu pálilo, žáci se však nebáli zchladit v přírodním koupališti, kde se dostatečně vyblbli. Navečer došlo i na oheň a opékání. Učitelé i žáci byli s výletem spokojeni.

Ve čtvrtek 21.6. jsme se všichni společně vypravili do královédvorské ZOO.

Úterní večer se nám prodloužil do noční hry, kterou jsme si nakonec všichni užili, a do rána usnuli tvrdým spánkem.

Nahoru