Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Dne 28. 11. jsme využili pozvání střediska praktického vyučování SŠ služeb, obchodu a gastronomie V Lipkách na zajímavý workshop. Vyzkoušeli jsme si řadu dovedností z oborů,  které se vyučují na této střední škole. Největší zájem byl o obory kadeřník a kosmetické služby (tetování). Dozvěděli jsme se i o úpravě fotek, pokusili se nosit talíře jako správný číšník, složit ubrousek na vánoční stůl. S načesanými a obarvenými vlasy jsme se rozešli pochlubit spolužákům i rodičům.           Žáci 8.AB

28. 11. probíhal další cyklus z projektu "Kočičí zahrada". Dnešní téma byl strach a zvládání situací, kdy se bojíme. Strach - je emoce, ale také přirozený instinkt zvířat. Děti se učily, jak strach zvládnout. Velmi zajímavé téma, které děti hodně bavilo.

Žáci 2. A, 2. O, a 3. A navštívili 27.11. aquacentrum. Děti si užily na tobogánu, zablbnuly ve vlnobití a ohřály se ve vířivých bazénech. Akce byla bezva zpestření plaveckého výcviku.

Velkou pochvalu si zaslouží žačky 6. A, které před budovou školy ZŠ Jiráskovo náměstí na zemi našly peněženku se značným obsahem peněz. Jako správní nálezci peněženku odevzdali vedení školy, které majitele ztracené peněženky pomocí dokladu dohledalo a navrátilo ji. Děkujeme nálezcům Michaele Půlpánové a Tereze Gloserové za ukázkové předvedení dobrého činu.

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 nasměroval druhý díl projektu MŠMT "Pokusné ověřování - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol" žáky devátých tříd do Terezína. Dějepisnou exkurzi zahájili působivou prohlídkou Malé pevnosti, cestou na oběd si prošli i malou část někdejšího židovského ghetta. Mrazivé a mlhavé počasí v kombinaci s geniem loci místa s velmi pohnutou historií umocnilo dojmy všech účastníků výpravy.

V úterý 14. listopadu dostali naši prvňáčci slavnostně svůj Slabikář. Odpoledne se společně s rodiči sešli v Knihovně města Hradce Králové, kde byl pro děti připraven krátký program o knihách. Každý prvňáček si pyšně odnesl svůj Slabikář a jistě se všichni těší, kolik zábavy je v knize čeká. Spolužačky z devátých tříd dětem předaly malý dárek, jako vzpomínku na tento den. Celá akce proběhla v pěkném prostředí a v příjemné atmosféře. Prvňáčkům přejeme hodně radosti ze čtení.

Dne 14.11. přijal pozvání na naši školu plukovník Mgr. Josef Lottes. V roce 2016 byl uveden do policejní síně slávy za svůj celoživotní boj proti zločinu a v současné době je šéfem Útvaru pro odhalování vražd organizovaného zločinu. Zajímavostí je i to, že pracuje  jako odborný poradce při natáčení seriálů TV Prima Temný kraj a VIP vraždy. Celá jeho přednáška, která  byla zaměřena na kriminalitu nezletilých a mladistvých, byla doplněna zajímavými příběhy z praxe.

Volby proběhnou v úterý 21. listopadu 2017. Volby se budou konat v šatnovém prostoru při vstupu do školy od 16:00 do 18:15 hodin, hlasování bude tajné. 

Minulý týden ve středu  se část osmých a devátých ročníků zúčastnila předčítání v anglickém jazyce. Cílem tohoto projektu je v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti  motivovat žáky ke čtení aglicky psaných knih a následně  pracovat s přečteným textem. Celá akce se konala v Oxford Bookshopu v Hradci Králové. Tímto moc děkujeme za příjemné dopoledne a těšíme se na další akce.

Svátek svatého Martina jsme letos posunuli již na čtvrtek 9. listopadu. Slavnost zahájil lampiónový průvod. Potom se objevil Martin na bílém koni a připomenul všem nastávající předvánoční období. Celou akci doprovodila tematická hudba.

Prostranství před školou bylo vyzdobeno symboly podzimu a osvětleno svíčkami.

Zajištěno bylo i občerstvení a prodej lampionů a dalších světélkujících předmětů.

Na závěr byl vypuštěn lampión štěstí. Celá akce se zdařila a proběhla v příjemné atmosféře.

Ve čtvrtek 9. listopadu nás opět navštívily studentky 4. ročníku Zubního lékařství na LF UK v Hradci Králové. V rámci svého studia jsou zapojeny do projektu Dental prevention, který má za cíl vzdělávat žáky v oblasti ústní hygieny. Pro děti byly připraveny fotografie, obrázky a prezentace o vzniku zubního kazu. Součástí byl i praktický nácvik s vlastním zubním kartáčkem. Program byl pestrý a velice se nám líbil.

Ani naše škola si nenechala ujít ojedinělý projekt REVOLUTION TRAIN. Základem je protidrogový vlak, který nabízí prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání metodou 5D. Celý program ve vlaku je velmi emotivní a působivý. Je veden profesionálně s důrazem na prevenci závislostního chování. Více informací naleznete na http://www.revolutiontrain.cz.

V rámci nového projektu MŠMT "Pokusné ověřování - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol" navštívili v úterý 7. listopadu 2017 žáci osmého ročníku Národní muzeum v Praze. V Nové budově pro ně byl připraven 1,5 hodinový lektorovaný program "Zvířata nad propastí", při němž prošli zoogeograficky členěnými expozicemi výstavy "Archa Noemova" a dozvěděli se množství zajímavostí o zvířatech vyhynulých, vyhubených, nebo kriticky ohrožených činností člověka. Jako neplánovaný bonus mohli krátce nahlédnout i do expozice věnované životu T. G. Masaryka, kde je zaujaly recepty z někdejší lánské prezidentské kuchyně a možnost výtvarně se realizovat ve stylizované Masarykově knihovně.

 V pondělí 6. listopadu se děti z prvních tříd setkaly se spisovatelkou Jitkou Vítovou, autorkou knihy O Květušce a tesaříkovi. Poznaly, jak kniha vzniká a kolik práce dá pěkná ilustrace. Při besedě plnily zajímavé úkoly. Knihu Jitky Vítové čteme společně při týdnu čtení.

Nahoru