Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Pamatuj!

Životní styl je tvoje volba, avšak nezapomínej na své zdraví!

Je lepší nemocem předcházet, než je léčit.

Již Aristoteles pravil, že zdraví je nejdůležitější kvalita těla.

Stejně tak i Hippokrates věděl, že složky naší výživy mají vliv na naše tělo.

Dne 31. 1. 2017 žáci pátých tříd převzali vysvědčení za 1. pololetí. Někteří se radovali a někteří zhodnotili, že musí v 2. pololetí přidat. Odměnou pro  žáky 5. A bylo netradiční předávání vysvědčení v solné jeskyni Anika. Všem se nám to velmi líbilo. 

solna 2017

Ve čtvrtek 2. února se naše škola rozhodla „žít zdravě“.

Již 8. společenský večer se uskutečnil v pátek 27. ledna 2017. Fotografie si lze prohlédnout na www.fotokuk.cz/prezentace/ples.html.

 

V pátek třináctého se čtvrťáci raději vydali do divadla Drak. A udělali dobře. 

Další projektový den plánujeme již na 2. 2. 2017. Tentokrát jsme zaměřili téma na zdravý životní styl.

Ve středu 4. ledna se opět sešli předškoláci v klubu Sluníčko. Tentokrát si připomněli svátek Tří králů. Zazpívali si známou koledu a také si vyrobili královské koruny. Těšíme se na další setkání.

19. 12. 2016 přijel děti ze školní družiny navštívit kouzelník jménem RENO. Všechny děti se velmi dobře bavily. Kouzlil s nimi různá kouzla s míčky, šátky a s mincemi. Několik kouzel bylo s kartami a s provázky. Dokonce kouzelník vykouzlil živé zvířátko - králíčka jménem BLESK. Na závěr se děti jedno kouzlo naučily. Představení se mimořádně líbilo a mělo velký úspěch.

V pátek 16.12. proběhl u šaten Den pozitivních vzkazů. Každý žák měl na své skříňce sáček, kam mu mohli ostatní vhazovat vzkazy, které si pak mohl přečíst. Doufám, že každý dostal nějaký milý vzkaz, který ho potěšil.

Za žákovský parlament Monika Prouzová, 9. A

 

V úterý 19. 12. 2016 se uskutečnil vánoční koncert pěveckého sboru naší školy s podtitulem Živý Betlém.

Počtvrté a naposledy jsme se dnes sešli při zapalování svíček na našem adventním věnci. 

Naše škola je od loňského školního roku prostřednictvím žákovského parlamentu zapojena do celostátního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V rámci tohoto programu jsme uskutečnili sběr vysloužilého drobného elektrozařízení a sebrali jsme 47 kg. Celoročně sbíráme vybité baterie a již jsme odevzdali 45 kg. Nejlepší sběrači budou na konci školního roku odměněni. V lednu se zapojíme do akce Věnuj mobil a pojeď do ZOO, proto vyhlašujeme od 3. 1. do 31. 1. 2017 sběr nefunkčních mobilů.

 

16. 12. 2016 jsme spali ve školní družině. Sešli jsme se v 17 hodin před školou. Někdo přinesl cukroví, bábovku nebo vánočku. Pak jsme všichni společně mlsali. Dan Holan měl narozeniny, přinesl výborné koláče a my jsme mu popřáli.

Zahráli jsme si společenskou hru, také jsme šli do tělocvičny a objednali si k večeři pizzu. Následovala stezka odvahy, kde první místo a cenu získala Adélka Pultarová. Cenu jsme dostali všichni, byli jsme šikovní. Ke konci večera jsme si lehli na matrace a zahrabali se do spacáků. Pustili jsme si film Turbo šnek. Usnuli jsme až po 11. hodině.

Ráno, když jsme všichni vstali a převlékli se, šli jsme do tělocvičny. Po snídani v 9 hodin si pro nás přišli rodiče. Všichni jsme si to moc užili, a když jsme přišli domů, byli jsme plni skvělých zážitků.

Michaela Půlpánová 5. A

Žáky 5. B čekal 8. prosince výlet do Prahy jako zakončení projektu Hravý architekt. Tento projekt je věnován Karlu IV. a děti se v něm v loňském školním roce seznámily s výtvarným uměním a architekturou z doby Karla IV. Tvořily také vlastní výtvarné práce a nejzdařilejší z nich byly k vidění právě v Praze vedle prací dětí z celého světa. Program probíhal ve Valdštejnské jízdárně a byl zahájen poutavou prezentací ze života lidí 14. století. Poté si děti prošly výstavu Architektura pro korunu, která byla pojata jako procházka po středověkém městě a nechyběl v ní například obchod, klášter, krejčovství nebo lázně. Následovala procházka starobylou Prahou, která se díky krásnému slunečnému počasí vydařila na jedničku.

Krásný den prožili naši prvňáčci v úterý 13. prosince. Čekala je exkurze do Šestajovic. Vánoční atmosféru si užili při výrobě svíček, vykrajování mýdel a plnění sáčků barevnou koupelovou solí.

Tak jako v minulých dvou týdnech, uskutečnilo se i toto pondělí adventní setkání. 

Nahoru