Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Čtvrteční odpoledne bylo tak trochu jiné. Sešli jsme se s rodiči a učiteli ve školní jídelně, abychom se rozloučili s deváťáky a zároveň pasovali páťáky na žáky 2. stupně.
Žáci 5. tříd si připravili kulturní program, prezentaci z jejich života na 1. stupni a poděkovali svým učitelkám za vše, co se za 5 let naučili. Pak došlo na pasování. Tohoto úkolu se zhostili dva žáci a dvě žákyně z 9. A a 9. B.
Poté nastoupili deváťáci se svým programem. Měli připravená slova díků, květiny a dárky pro učitele, kteří je učili od 1. do 9. třídy. Jejich prezentace zapůsobila na přítomné rodiče, učitele i spolužáky.
Nakonec paní ředitelka popřála všem vycházejícím žákům hodně studijních úspěchů na svých vybraných středních školách a páťákům hodně štěstí na 2. stupni.
Mgr. Zuzana Rychnovská

Nahoru