Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Třídy 5. A a 5. B postupně navštívily představení Divadla Drak Daidalos a Ikaros. Hra zavedla děti do starých řeckých bájí. Seznámily se s příběhem Daidala a Ikara zábavnou formou s humornými scénkami. Poznaly město Athény i ostrov Rhodos, různé vynálezy z tehdejší doby i počátky divadla. Představení bylo úspěšné a následovala po něm tvůrčí dílna, ve které se děti ještě blíže věnovaly postavám příběhu a zamyslely se nad celým dějem.

Chytrá a udržitelná mobilita – investice pro Evropu (motto letošního ročníku ekologických filmů v Hradci Králové k evropskému týdnu mobility). V pondělí 19. září 2016 navštívila třída 7. A, 7. B kino Bio Centrál. Promítalo se 9 krátkých filmů s ekologickou tematikou z fondu Ministerstva životního prostředí ČR a BESIPU. Promítání „Ozvěny Ekofilmu, ekologické filmy k Evropskému týdnu mobility 2016“, připravila Společnost pro trvale udržitelný život. Žáky hodně zaujal snímek pod názvem Starověké podmořské město – rozhovor dítěte s biologem, který mu představuje moře a jeho obyvatele a přirovnává jej k přeplněným městům. Kladný ohlas si zasloužil krátký animovaný snímek o devastujícím dopadu výstavby silnice na přírodu a její obyvatele a dále humorné příhody ze života nepříliš ekologicky smýšlejícího úředníka (kreslený film). 22. 9. = den bez aut (do školy a do práce pojďme pěšky!)                                               

Mgr. Lenka Roubalová

Ve dnech 14. - 16. září 2016 vyrazili žáci 6. ročníku se svými třídními učiteli na adaptační pobyt. Jejich základnou se stal areál Na Hrádku v Orlických horách. Šesťáci pracovali se svými novými třídními a s metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Tvořili třídní pravidla, určovali své silné stránky, učili se pracovat v kolektivu i prosazovat svůj individuální názor. Díky krásnému počasí byl dostatek času i na pěší vycházky do okolí a sportovní aktivity v okolí penzionu. Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli hodnotnými dary a umožnili tak ocenit práci dětí, výsledky soutěží či bodování pokojů.

Všichni žáci I. stupně mají možnost zakoupení dotovaného mléka, případně mléčných výrobků v projektu Školní mléko do škol. Letos dostávají nové karty všichni žáci I. stupně na škole. Současně funguje akce - první mléko zdarma. Bližší informace najdete na www.happysnack.cz. Distribuci karet má na starosti paní Rousková, vedoucí školní jídelny.

Nahoru