Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Poslední sběr kůry v tomto školním roce proběhne ve čtvrtek 20. dubna v době od 7:00 do 7:50 hodin. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 1. A (7,87 kg), na druhém místě 2. B (5,84 kg), na třetím místě 1. B (4,45 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 1. A (2,07 kg), 2. třída 5. A (1,64 kg), 3. třída 3. A (1,52 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 8. A (5,53 kg), na druhém místě 6. A (4,97 kg), na třetím místě 7. A (4,40 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 6. A (2,05 kg), 2. třída 9. A (1,04 kg), 3. třída 7. B (0,94 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 7. A a 7. B.

 

 

V úterý 4. 4. navštívili žáci třetích a čtvrtých tříd Adalbertinum, kde zhlédli divadelní hru Staré pověsti české. 

Na skok do pravěku vyrazili v úterý 28. března 2017 žáci 6. ročníku. Akční dopoledne prožili v Archeoparku pravěku ve Všestarech.Teorii mají v malíku z hodin dějepisu, tady si vyzkoušeli pravěký život na vlastní kůži. Řemeslníci vyráběli přívěsek z mušlí a oblékali oděvy pravěkých lidí, zemědělci okopávali políčko, opékali hady z těsta a jedli vlastnoručně uvařenou kaši s jablky a ořechy, lovci házeli oštěpem a prakem na kance, stříleli z luku do terče a potěžkávali kamenné palice i bronzové sekeromlaty. Nádherně svítilo sluníčko, ale všichni se shodli, že by v pravěku žít nechtěli :-).

 

V pondělí 13. 3. proběhl ve čtvrtých třídách vzdělávací program na téma zdravá výživa. 

Dne 3. 3. 2017 se žáci osmých tříd zúčastnili exkurze do České národní banky v Praze na výstavu s názvem Lidé a peníze.

NOVY DOD

Pěknou vzpomínku na proběhlý masopust nám připravil pan Kamil Klembara. Děkujeme velice a pro všechny zúčastněné zasíláme odkaz: https://www.zonerama.com/klemba/7607

V úterý 28. února jsme se společně sešli před budovou školy. Po úvodním seznámení se zvyky a tradicemi masopustu a nezbytném povolení k jeho konání se náš masopustní průvod vydal do okolí školy. Nechyběly tradiční masky jako laufr, turci, medvěd, žid, smrtka, kůň, ženich s nevěstou, masky řemesel i malý kominíček. Po návratu do školy jsme pokračovali tancem a soutěžemi ve školní jídelně. Líbilo se nám taneční vystoupení našich spolužáků i představování masek. Nejlepší masky byly na závěr vyhlášeny a odměněny. Odpoledne se nám vydařilo.

absolvují žáci čtyř základních škol (Nový Hradec Králové, Bezručova, Milady Horákové a Jiráskovo nám.) ve středu 1. 3. 2017 od 9 hodin. Cílem je zkusit si přijímačky v cizím prostřední (naši žáci půjdou na Nový Hradec Králové, žáci z Bezručky půjdou na ZŠ M. Horákové) za obdobných podmínek jako na skutečné střední škole. Protože je opravdové přijímací zkoušky čekají za přibližně 6 týdnů, budou mít možnost doplnit si ještě případné mezery, které právě při těchto zkouškách odhalí. Držíme jim palce, ať těch děr není moc!

V pátek 24. 2. 2017 se konalo smutné loučení s Niklovým vrchem. Ještě jsme se stihli zúčastnit závodu ve slalomu a také běžeckého závodu v maskách, kde ti nejlepší byli náležitě odměněni. Pro dobrovolníky bylo připraveno noční lyžování a ani o diskotéku nikdo nepřišel. A i když nám počasí opravdu moc nepřálo, tak podstatné je, že Sněženky a Machři si lyžařský kurz 2017 náležitě užili.

V pondělí 27. února nás navštívili kamarádi předškoláci z MŠ Lentilka.

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 3. A (5,61 kg), na druhém místě 2. A (5,52 kg), na třetím místě 1. A (5,25 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 1. A (1,56 kg), 2. třída 5.A (1,44 kg), 3. třída 3. A (1,34 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 7. A (8,54 kg), na druhém místě 6. A (7,33 kg), na třetím místě 9. A (6,30 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 6. A (1,68 kg), 2. třída 9. A (0,99 kg), 3. třída 7. B (0,93 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 7. A, 7. B a 4. B.

 

Masopust na slunci - pomlázka u kamen. Krátký masopust - dlouhá zima. Konec masopustu jasný - len krásný.

Srdečně zveme děti a rodiče do masopustního průvodu zakončeného karnevalem a soutěžemi ve školní jídelně.

Sejdeme se v úterý 28. února v 15:30 hodin před školou. Těšíme se na pěkné masky a společně prožité odpoledne plné zážitků.

 

 

 

Ve středu 22. 2. 2017 se všichni naši prvňáci vypravili do divadla Drak na představení Zlatovláska.


Kdo zná "dračí" divadlo, ten se nebude divit, že tradiční ztvárnění pohádky nemůže čekat. Ale... Chcete si s kuchaři zahrát na hrnce, naběračky a lžíce? Může jet Jiřík pro nevěstu svému králi na kamnech? Víte, že krkavci cvičí aerobik? Zkrátka, pokud se chcete zasmát, prožít krásnou hodinu plnou fantazie a dobrodružství, vypravte se tam také. A klidně znovu!

 

Ve městě Hradec Králové přispěli dárci celkem 213 525 Kč. Naši žáci (7. A a 7. B) spolu s paní učitelkou Rychnovskou pomohli při organizaci této sbírky. Velmi si jejich pomoci ceníme, poděkování dostali také od ředitele Oblastní charity Hradec Králové Mgr. Václava Hrčka. 

Nahoru