Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Téma nástěnek na únor – Významná česká osobnost současnosti

3. 2. – 7. 2. Týden čtení
3. 2. Městská policie – dopravní výchova 4. A
3. 2. Městská policie – kyberšikana 6. B
3. 2. Školní kolo Biologické olympiády kategorie C, D
4. 2. Kosmonaut: První výstup člověka do vesmíru
4. 2. Ovoce do škol
4. 2. Návštěva MŠ Březhrad v 1. třídách
5. 2. Angličtina pro seniory Z (11)
5. 2. Klub předškoláků
6. 2. Městská policie – Kyberšikana 6. A
6. 2. Angličtina pro seniory P (11)
7. 2. Akce ŠD – kino Centrál – Ledové království 2
10. 2. – 14. 2. LVK 7. ročníků
10. 2. Městská policie – Dopravní výchova 5. A
10. 2. Školní kolo recitační soutěže 1. stupně
11. 2. Vydávání zápisových lístků
12. 2. Den otevřených dveří (8 – 12 hodin)
12. 2. Začátek pedagogické praxe v prvouce a vlastivědě na 1. stupni
12. 2. Angličtina pro seniory Z (12)
12. 2. Klub předškoláka
13. 2. Sběr pomerančové kůry
13. 2. Městská policie – Dopravní výchova 5. A
13. 2. Sběr víček
13. 2. Prezentiáda v Knihovně města HK – účast 1 družstva
13. 2. Akce ŠD – Návštěva knihovny – oddělení č. 4
13. 2. Vydávání zápisových lístků (14:30 – 17:00)
13. 2. Angličtina pro seniory P (12)
14. 2. Sběr elektra a baterií
14. 2. Vydávání zápisových lístků
14. 2. Do 16 hodin – příjezd žáků z LVK
17. 2. Městská policie – dopravní výchova 3. A, 3. B
17. 2. Školní kolo recitační soutěže 2. stupně
18. 2. Ovoce do škol
18. 2. Okresní kolo anglické olympiády
19. 2. Angličtina pro seniory Z (13)
19. 2. Klub předškoláka
19. 2. Akce OROS ve školní jídelně
20. 2. Beseda s rodiči v MŠ Březhrad
20. 2. Angličtina pro seniory P (13)
25. 2. Masopust
26. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády – poskytujeme místnosti
26. 2. Přijímací zkoušky nanečisto
26. 2. Přírodovědný program v Muzeu vých. Čech – 6. A, 6. B
26. 2. Návštěva HZS v Březhradě – 3. A
26. 2. Klub předškoláka
26. 2. Angličtina pro seniory Z (14)
26. 2. Vybíjená 6. tříd
27. 2. Angličtina pro seniory P (14)

2. 3. – 8. 3. Jarní prázdniny

Nahoru