Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

3. 10. – 7. 10. Týden čtení
4. 10. Ovoce do škol
4. 10. Floorball school cup 2022, soutěž pro 1. – 3. třídy
5. 10. Akce ŠD – Kouzelník RENO
6. 10. Florbal kategorie IV. pro žáky 7. – 9. tříd
6. 10. Edukační program pro žáky 7. A a 7. B v Muzeu vých. Čech – Houby živé, jedlé i jedovaté
11. 10. Co jsme se už naučili – pro rodiče žáků 1. tříd
12. 10. Sběr kaštanů a žaludů
12. 10. Internet pro seniory (1)
13. 10. Angličtina pro seniory Z, P (1)
14. 10. Setkání kariérových poradců na ÚP
18. 10. Ovoce do škol
19. 10. Sběr kaštanů a žaludů
19. 10. Internet pro seniory (2)
19. 10. Angličtina pro seniory Z (2)
20. 10. Angličtina pro seniory P (2)
20. 10. Porada školního poradenského pracoviště
20. 10. Školská rada
24. 10.- 25. 10. Ředitelské volno
26. 10 – 27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek – Den vzniku sam. Československého státu
31. 10. Halloween

Nahoru