Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
5. 9. Porada pedag. pracovníků – práce s UA žáky
5. 9. – 9. 9. Týden čtení na I. stupni
6. 9. Nábor na florbal (1. – 5. třídy)
6. 9. Třídní schůzky (od 16:30 hodin)
6. 9. – 7. 9. Sběr papíru
8. 9. Bezpečné nábřeží 3. A, 3. B, 4. A, 5. A, 5. B
9. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové – „oční“ děti
9. 9. Plavecký kemp – 3. třídy
12. 9. – 14. 9. Adaptační pobyt 3. A, 3. B – Hotel Pod Zvičinou
14. 9. Fotografování 1. tříd
14. 9. – 16. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel Pod Zvičinou
16. 9. Den pro Vás – SOU Vocelova – vybraní žáci 9. tříd
16. 9. Sběr baterií
16. 9. Plavecký kemp – 3. třídy
19. 9. Planeta 3000 – Magický Senegal – 6. - 9. třídy, vstupné 70 Kč
19. 9. Porada pedagogických pracovníků
20. 9. Ovoce do škol
23. 9. Plavecký kemp – 3. třídy
23. 9. – 24. 9. Volby do zastupitelstva
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

 

Nahoru