Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Téma nástěnek – Kam letos na prázdniny

1. 6. Bezpečné město – nábřeží u soutoku
2. 6. Divadlo S+H Praha – 3. A, 3. B
3. 6. Plavání 2. B, 3. B
6. 6. – 10. 6. Týden čtení
7. 6. Akce ŠD – kino Centrál – 3. a 4. třídy (ŠD 5)
7. 6. Obhajoby závěrečných prací žáků 9. B a 9. A
8. 6. Do školy nanečisto – pro budoucí prvňáky
8. 6. Hradecké sportovní hry
9. 6. Hradecké sportovní hry
9. 6. Generálka na koncert
10. 6. Kemp – plavání 5. B
13. 6. Generálka koncert
14. 6. Ovoce do škol
14. 6. Informace pro rodiče (16:30 – 18:00 hodin)
14. 6. – 15. 6. Sběr papíru
15. 6. Závěrečný koncert školy – 16:00
17. 6. Kemp – plavání 4. B + 5. B
20. 6. Generálka na slavnostní zakončení šk. roku
20. 6. Pedagogická rada
22. 6. – 23. 6. Školní výlet 9. A, 9. B
22. 6. – 23. 6. Školní výlet 8. A, 8. B - Mostek
22. 6. Školní výlet 1. A, 1. B, 1. O – Potštejn, Častolovice
22. 6. Školní výlet 2. A, 2. B – Častolovice
23. 6. Školní výlet 6. A, 6. B – Prachovské skály
23. 6. Školní výlet – Pražský hrad 5. A, 5. B
24. 6. Hrajeme si hlavou – 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 8. A, 8. B
27. 6. Sportovní den 1., 2. třídy
27. 6. Odměnění nejlepších žáků
27. 6. Generálka na slavnostní zakončení šk. roku
28. 6. Filmové představení od 8:30 pro 1. stupeň, od 10:30 pro 2. stupeň
28. 6. Rozloučení s 9. třídami, pasování žáků 5. tříd – 16:30
29. 6. Sportovní den 1. a 2. stupeň
29. 6. Zájezd na představení Carmen do ND
30. 6. Ukončení školního roku, slavnostní předání vysvědčení

Nahoru