Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
        Testování žáků 2. – 9. tříd
2. 9. Testování žáků 1. tříd
2. 9. Nábor na basket – p. Uhlíř
6. 9. – 10. 9. Týden čtení na 1. stupni
7. 9. – 8. 9. Sběr papíru
7. 9. Třídní schůzky ve všech třídách od 16:30 hodin
10. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové – „oční“ děti
13. 9. – 15. 9. Adaptační pobyt 3. A, 6. B – Hotel p. Zvičinou, Dolní Brusnice
15. 9. – 17. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel p. Zvičinou, Dolní Brusnice
14. 9. Fotografování 1. tříd
17. 9. Den pro Vás pro vybrané žáky z 9. tříd na ZŠ Vocelova
20. 9. Provozní porada všech pedagogických pracovníků
20. 9. Planeta Země 5. – 9. třídy - Madagaskar
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

Téma nástěnek – Kam letos na prázdniny

1. 6. Schůzka Rady sdružení
1. 6. Informace pro rodiče
1. 6., Volby do školské rady
2. 6. Akce ŠD – golf FOMEI - oddělení pí vych. Strouhalové
3. 6. Nábřeží umělců – 4. A
7. 6. – 11. 6. Týden čtení
7. 6. Fotografování žáků
8. 6. Schůzka rodičů budoucích 1. tříd od 16:30
10. 6. Akce ŠD – zdravotnická osvěta pro děti – všechna oddělení
15. 6. Ovoce do škol
15. 6. Beseda s mluvčím správy Pražského hradu – 7. B, 7. A
21. 6. Sportovní den na 1. stupni
21. 6. Předporady a pedagogická rada
22. 6. Mléko do škol
22. 6. Ovoce do škol
22. 6. Sportovní den na 2. stupni
23. 6. – 25. 6. Dny školních výletů
28. 6. Třídnické práce
29. 6. Předání odměn žákům, třídnické práce, případně třídní rozloučení se školním rokem
29. 6. Rozloučení s 9. třídami, pasování žáků 5. tříd – 16:30, školní jídelna
30. 6. Ukončení školního roku, předání vysvědčení

 

1. 5. Svátek práce
3. 5. – 7. 5. Týden čtení
3. 5. Nástup žáků 6. a 7. tříd do školy (rotačně)
3. 5. Rotační výuka – 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B
3. 5. Testování žáků 1. stupně a žáků 6. a 7. tříd
6. 5. Testování žáků 6. a 7. tříd
6. 5. Sběr pomerančové kůry
10. 5. Nástup žáků 8. a 9. tříd (rotačně)
10. 5. Rotační výuka – 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 2. O
10. 5. Testování žáků 1. stupně a žáků 8. a 9. tříd
13. 5. Malý princ – Hudební divadlo dětem – online – 2. A
17. 5. Rotační výuka + testování: 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B, 6. a 7. třídy
18. 5. Ovoce do škol
25. 5. Obhajoby absolventských prací 9. A, 9. B
25. 5. Mléko do škol
25. 5. Ovoce do škol

25. 5. Sběr papíru 

 1. 4. – 5. 4. Velikonoční prázdniny
 2. 4. předškolák on-line
 3. 4. nástup žáků 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 2. O do školy (rotačně)
 4. 4. přednáška finanční gramotnost pro 9. ročníky (on-line)
 5. 4. ovoce do škol
 6. 4. předškolák on-line
 7. 4. mléko do škol
 8. 4. – 17. 4. zápis do 1. tříd
 9. 4. nástup žáků 1. B, 2. B, 3. B, 4. B. 5. B do školy (rotačně)
 10. 4. pedagogická rada a předporady
 11. 4. třídní schůzky
 12. 4. ovoce do škol

3. 3. Předškolák on-line
8. 3. – 14. 3. Jarní prázdniny
10. 3. Předškolák on-line
16. 3. European Money kvíz – třídní kolo
17. 3. Předškolák on-line
17. 3. Den otevřených dveří on-line
24. 3. Předškolák on-line
31. 3. Předškolák on-line

2. 10. – 3. 10. Volby do krajského zastupitelstva a do senátu
2. 10. Plavání 2. A, 3. A a 3. B
5. 10. – 9. 10. Týden čtení
5. 10. Valná hromada sdružení (rozhlasem)
6. 10. Ovoce do škol
9. 10. Sběr baterií
13. 10. Co jsme se už naučili – 1. třídy
14. 10. Sběr kaštanů
14. 10. Dopravní výchova s MP – 5. A
14. 10. Den učitelů (Petrof)
15. 10. Školská rada
16. 10. Dopravní výchova s MP – 5. B
20. 10. Ovoce do škol
20. 10. Kariérový den
21. 10. Sběr kaštanů
22. 10. Haloween
22. 10. Bankéři do škol, tělocvična – 8. a 9. třídy
23. 10. Sběr baterií
26. 10. – 27. 10. Ředitelské volno
28. 10. Státní svátek
29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
2. 9. Fotografování tříd
7. 9. – 11. 9. Týden čtení na I. stupni
7. 9. – 9. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel p. Zvičinou, Dolní Brusnice
9. 9. – 10. 9. Adaptační pobyt 3. A, 3. B – Hotel p. Zvičinou, Dolní Brusnice
9. 9. Ovoce do škol – vydávání žákům 1. – 9. tříd
11. 9. Den pro Vás – 12 žáků z 9. tříd na ZŠ Vocelova
11. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové – „oční“ děti
14. 9. Provozní porada všech pedagogických pracovníků
15. 9. Třídní schůzky (od 16:30 hodin)
23. 9. Ovoce do škol – vydávání žákům 1. – 9. tříd
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
30. 9. Divadlo Drak – Šípková Růženka – 2. A, 2. B, 2. O

Nástěnky na březen – Život bez mobilu

2. 3. – 6. 3. Jarní prázdniny
9. 3. – 13. 3. Týden čtení
9. 3. Okresní kolo recitační soutěže
10. 3. Divadlo Drak – 4. A, 4. B
11. 3. Vybíjená 1. stupeň – hala Třebeš 1. – 3. třídy
11. 3. Okresní kolo recitační soutěže 4. kategorie
11. 3. Akce ŠD návštěva knihovny – oddělení č. 4
11. 3. Zahájení letního semestru Internetu pro seniory (1)
11. 3. Předškolák
11. 3. Beseda pro rodiče – prohlídka školy
11. 3. Angličtina pro seniory (Z) 15
12. 3. Divadlo Drak 5. A, 5. B
12. 3. Sběr víček – služba 6. B
12. 3. Angličtina pro seniory (P) 15
13. 3. Koncert ve Filharmonii – 3. A, 4. A
13. 3. Sběr elektra a baterií
16. 3. Ovoce do škol
17. 3. Ovoce do škol
18. 3. Den otevřených dveří
18. 3. Okresní kolo dějepisné olympiády – účast žákyně
18. 3. Exkurze do Elektrárny Opatovice – 9. A, 9. B
18. 3. Klub předškoláka – dílny – Jarní tvoření pro rodiče a děti
18. 3. Internet pro seniory (2)
18. 3. Angličtina pro seniory (Z) 16
18. 3. Akce OROS ve školní jídelně
19. 3. Sběr pomerančové kůry
19. 3. Návštěva MŠ oční
19. 3. Angličtina pro seniory (P) 16
19. 3. Školská rada
20. 3. Akce ŠD – kino Centrál
23. 3. Matematický klokan
23. 3. Den učitelů pro pedagogický sbor
24. 3. Exkurze do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi – 1. třídy
25. 3. Akce ŠD – golf FOMEI ADVENTURE
25. 3. Internet pro seniory (3)
25. 3. Angličtina pro seniory (Z) 17
25. 3. Klub předškoláka
25. 3. Beseda pro rodiče – Návštěva ortoptické ordinace
26. 3. Okresní kolo Pythagoriády
26. 3. Angličtina pro seniory (P) – 17
26. 3. Den učitelů v Petrof gallery
27. 3. Sběr elektra a baterií

Téma nástěnek na únor – Významná česká osobnost současnosti

3. 2. – 7. 2. Týden čtení
3. 2. Městská policie – dopravní výchova 4. A
3. 2. Městská policie – kyberšikana 6. B
3. 2. Školní kolo Biologické olympiády kategorie C, D
4. 2. Kosmonaut: První výstup člověka do vesmíru
4. 2. Ovoce do škol
4. 2. Návštěva MŠ Březhrad v 1. třídách
5. 2. Angličtina pro seniory Z (11)
5. 2. Klub předškoláků
6. 2. Městská policie – Kyberšikana 6. A
6. 2. Angličtina pro seniory P (11)
7. 2. Akce ŠD – kino Centrál – Ledové království 2
10. 2. – 14. 2. LVK 7. ročníků
10. 2. Městská policie – Dopravní výchova 5. A
10. 2. Školní kolo recitační soutěže 1. stupně
11. 2. Vydávání zápisových lístků
12. 2. Den otevřených dveří (8 – 12 hodin)
12. 2. Začátek pedagogické praxe v prvouce a vlastivědě na 1. stupni
12. 2. Angličtina pro seniory Z (12)
12. 2. Klub předškoláka
13. 2. Sběr pomerančové kůry
13. 2. Městská policie – Dopravní výchova 5. A
13. 2. Sběr víček
13. 2. Prezentiáda v Knihovně města HK – účast 1 družstva
13. 2. Akce ŠD – Návštěva knihovny – oddělení č. 4
13. 2. Vydávání zápisových lístků (14:30 – 17:00)
13. 2. Angličtina pro seniory P (12)
14. 2. Sběr elektra a baterií
14. 2. Vydávání zápisových lístků
14. 2. Do 16 hodin – příjezd žáků z LVK
17. 2. Městská policie – dopravní výchova 3. A, 3. B
17. 2. Školní kolo recitační soutěže 2. stupně
18. 2. Ovoce do škol
18. 2. Okresní kolo anglické olympiády
19. 2. Angličtina pro seniory Z (13)
19. 2. Klub předškoláka
19. 2. Akce OROS ve školní jídelně
20. 2. Beseda s rodiči v MŠ Březhrad
20. 2. Angličtina pro seniory P (13)
25. 2. Masopust
26. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády – poskytujeme místnosti
26. 2. Přijímací zkoušky nanečisto
26. 2. Přírodovědný program v Muzeu vých. Čech – 6. A, 6. B
26. 2. Návštěva HZS v Březhradě – 3. A
26. 2. Klub předškoláka
26. 2. Angličtina pro seniory Z (14)
26. 2. Vybíjená 6. tříd
27. 2. Angličtina pro seniory P (14)

2. 3. – 8. 3. Jarní prázdniny

Téma nástěnek na leden – Kuriozity aneb 10 NEJ v České republice

1. 1. Nový rok
1. 1. – 3. 1. Vánoční prázdniny
6. 1. – 10. 1. Týden čtení
6. 1. Exkurze hvězdárna HK – 5. A, 5. B
7. 1. Tříkrálová sbírka – 7. A
7. 1. Informace o prospěchu a chování (16:30 – 18:00)
8. 1. Předškolák – zahájení
10. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
13. 1. Beseda s MP – 7. B
13. 1. Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
15. 1. Akce ŠD – Golf
15. 1. Předškolák
16. 1. Sběr pomerančové kůry
16. 1. Sběr víček
16. 1. Beseda s MP – 7. A
16. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády – účast 2 žáků
17. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
17. 1. Sběr elektra a baterií
20. 1. Pedagogická rada a předporady
22. 1. Předškolák
24. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
24. 1. Akce ŠD – Kino Centrál – Ledové království 2
24. 1. 11. společenský večer v Adalu
27. 1. Školní kolo zeměpisné olympiády
29. 1. Předškolák
30. 1. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení
30. 1. Slavnostní předání vysvědčení v prvních třídách za účasti rodičů
31. 1. Pololetní prázdniny

Téma nástěnek na prosinec – Proč a od kdy u nás chodí čert s Mikulášem?

1. 12. 1. adventní neděle
2. 12. – 6. 12. Týden čtení
2. 12. Školní kolo Olympiády v českém jazyce
2. 12. Zkouška na koncert
3. 12. 1. adventní setkání – 1. st.
3. 12. Program primární prevence ve 3. A, 3. B
3. 12. Vánoční exkurze – Svíčkárna Rodas – 1. třídy
4. 12. Mikuláš na 1. stupni a v MŠ Březhrad
4. 12. Divadlo S + H Praha – 2. A, 2. B, 2. O
4. 12. Internet pro seniory (9)
4. 12. Angličtina pro seniory (8) – Z
4. 12. Angličtina pro seniory (8) – P
5. 12. Sběr pomerančové kůry
5. 12. Zkouška na koncert
5. 12. Vánoční exkurze – Pražský hrad – 5. A, 5. B
5. 12. Schůzka školního preventivního týmu
5. 12. Udržitelnost projektu ITI – návštěva žáků 4. třídy ze ZŠ Sever (Drátkování)
6. 12. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
6. 12. Sběr elektra a baterií
9. 12. 2. adventní setkání – 1. st.
9. 12. Generálka – koncert + koncert pro MŠ a 1. stupeň
10. 12. Dopravní výchova 4. B
10. 12. Vánoční koncert (začátek 16:30 hodin)
11. 12. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Kotoučkové
11. 12. Akce OROS – vánoční posezení s programem
11. 12. Internet pro seniory (10)
11. 12. Angličtina pro seniory Z (9)
12. 12. Sběr víček – služba 7. A
12. 12. PO3 – Exkurze do Technického muzea v Brně – 6. A, 6. B
12. 12. Exkurze na zámek Loučeň – 4. A, 4. B
12. 12. Návštěva divadla Drak – 1. třídy
12. 12. Angličtina pro seniory P (9)
13. 12. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
13. 12. Udržitelnost projektu ITI – návštěva žáků 6. tř. na ZŠ Sever
13. 12. Závěrečné setkání Internetu pro seniory
16. 12. 3. adventní setkání 1. stupeň
17. 12. Program primární prevence ve 3. A a 3. B
17. 12. Exkurze SV Metal Divec – 9. A, 9. B
17. 12. Pronájem ŠJ - Yamaha
18. 12. Akce ŠD – návštěva knihovny – 2. oddělení
18. 12. Angličtina pro seniory Z (10)
18. 12. Pronájem ŠJ - Yamaha
19. 12. Akce ŠD – Zoo Dvůr Králové – zdobení stromečků
19. 12. Angličtina pro seniory P (10)
17. 12. Pronájem ŠJ – Yamaha
20. 12. Sběr elektra a baterií
20. 12. 4. adventní setkání na 1. stupni
23. 12. – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny

Téma nástěnek na listopad – Významná historická událost v České republice

1. 11. Ředitelské volno, učitelé výjezdní porada spojená se vzděláváním
4. 11. – 8. 11. Týden čtení
4. 11. Halloween
4. 11. Prezentace o Rusku od rodilých mluvčích – 9. ročníky
5. 11. Ovoce do škol
5. 11. Akce ŠD – Halloween ve spolupráci se školním preventivním týmem
5. 11. Projekt Dřevo – 6. B (ve spolupráci se SUPŠ HK)
6. 11. Akce ŠD – Divadlo Kozlík – Dlouhý, Široký a Bystrozraký
6. 11. Internet pro seniory (5)
6. 11. Angličtina pro seniory Z (4)
7. 11. Angličtina pro seniory P (4)
8. 11. Sběr elektra a baterií
8. 11. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
11. 11. Školní kolo dějepisné olympiády
11. 11. Oslavy svátku sv. Martina na Jiráskově náměstí (od 17 hodin)
12. 11. Program primární prevence 3. A, 3. B
12. 11. Ovoce do škol
13. 11. Akce ŠD – Adventure golf FOMEI
13. 11. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení č. 4
13. 11. Internet pro seniory (6)
13. 11. Angličtina pro seniory Z (5)
13.11. Akce OROS – promítání a beseda o Gruzii
14. 11. Anglické představení pro 1. a 2. třídy ve šk. jídelně (od 8:55), pro 3. a 4. třídy (od 10:00)
14. 11. Sběr víček, služba 6. B
14. 11. Slavnost slabikáře v KMHK – 1. B, 1. O (od 16 hodin), 1. A (od 17 hodin)
14. 11. Angličtina pro seniory P (5)
14. 11. Přespání ve škole se zaměřením na ruský jazyk
15. 11. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
18. 11. Pedagogická rada a předporady
19. 11. Informace pro rodiče (16:30 – 18:00 hodin), třídní schůzky na I. stupni
19. 11. 17:00 – ukázková hodina matematiky ve třídách 1. stupně (prvky Hejného metody)
19. 11. Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků (16:30 – 17:00)
19. 11. – 20. 11. Sběr papíru
20. 11. Akce ŠD – Adventure golf FOMEI
20. 11. Internet pro seniory (7)
20. 11. Angličtina pro seniory Z (6)
21. 11. Sběr pomerančové kůry
21. 11. Angličtina pro seniory P (6)
22. 11. Plavecký výcvik – 2. A, 3. A
22. 11. Sběr elektra a baterií
26. 11. Ovoce do škol
26. 11. Exkurze Praha – muzikál Královna Kapeska – 5. A, 5. B
27. 11. Akce ŠD - Lego – sestavování pohyblivého modelu
27. 11. Internet pro seniory (8)
27. 11. Angličtina pro seniory Z (7)
27. 11. Soutěž ve čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce
28. 11. Exkurze Žleby – 3. A, 3. B
28. 11. Den odborných dovedností – SOŠ obchodu a služeb – 9. třídy
28. 11. Angličtina pro seniory P (7)
29. 11. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
29. 11. Už to znám, už to umím – 15 žáků z 8. ročníků
29. 11. Akce ŠD – kino Centrál – Tajný život mazlíčků 2

1. 10. Akce ŠD – Sportovní odpoledne pro žáky ŠD
1. 10. Ovoce do škol
2. 10. Internet pro seniory (1)
3. 10. Pokusné ověřování – exkurze 9. tříd do Národního technického muzea
3. 10. Pokusné ověřování – exkurze na zámek Kačina – 3. třídy
4. 10. Plavání 2. A, 3. A
4. 10. Sebeobrana dívky 9. A, 9. B
7. 10. – 11. 10 Týden čtení
8. 10. Atletický čtyřboj – účast 10 žáků z 9. Ročníků
9. 10. Návštěva Úřadu práce – 9. A
9. 10. Akce ŠD – Kouzelník RENO
9. 10. Internet pro seniory (2)
9. 10. Angličtina pro seniory Z (1)
10. 10. Kariérový den - Aldis
10. 10. Angličtina pro seniory P (1)
11. 10. Sběr elektra a baterií
11. 10. Plavání 2. A, 3. A
15. 10. Sběr kaštanů a žaludů
15. 10. Preventivní program – Kočičí zahrada 3. A, 3. B
15. 10. Co jsme se už naučili – pro rodiče žáků 1. tříd
15. 10. Ovoce do škol
16. 10. Návštěva Úřadu práce – 9. B
16. 10. Angličtina pro seniory Z (2)
16. 10. Internet pro seniory (3)
17. 10. Dentální prevence ve 2. třídách
17. 10. Den s němčinou – účast 15 žáků
17. 10. Sběr víček – služba 6. A
17. 10. Školská rada
18. 10. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
18. 10. Setkání VP na Úřadu práce
21. 10. Sebeobrana dívky 8. A, B
22. 10. Pokusné ověřování – Jak se žilo za Keltů – 6. třídy
22. 10. Sběr kaštanů a žaludů
23. 10. Sebeobrana dívky 9. A, 9. B
23. 10. Pokusné ověřování – exkurze na zámek Kačina – 2. třídy
23. 10. Internet pro seniory (4)
23. 10. Angličtina pro seniory Z (3)
24. 10. Angličtina pro seniory P (3)
25. 10. Plavecký výcvik
28. 10. Státní svátek – Den vzniku sam. Československého státu
29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

2. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
3. 9. Nábor na basket – 2. – 4. třídy
5. 9. Bezpečné nábřeží 3. A, 3. B, 5. A
9. 9. – 13. 9. Týden čtení na I. stupni
10. 9. Nábor do Boni Pueri – 1., 2. třídy
10. 9. Třídní schůzky (od 16:30 hodin)
10. 9. – 11. 9. Sběr papíru
13. 9. Sběr elektra a baterií
13. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové – „oční“ děti
16. 9. – 18. 9. Adaptační pobyt 3. A, 3. B – Hotel Pod Zvičinou
18. 9. – 20. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel Pod Zvičinou
19. 9. Náprstkovo muzeum Praha – Pod souhvězdím Jižního kříže – 7. A, 7. B
23. 9. Planeta 3000 – Kolumbie – 6. - 9. třídy, vstupné 70 Kč
23. 9. Akce ŠD – Edukativní a zážitkový program s kozami
25. 9. Den s Městskou policií – Stříbrný rybník – vybraní žáci
27. 9. Sběr elektra a baterií
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

Téma nástěnek – Prstem po mapě – těšíme se na prázdniny

3. 6. – 7. 6. Týden čtení
4. 6. Exkurze do Muzea 1866 Chlum – 8. A, 8. B
4. 6. Schůze výboru sdružení
4. 6. 1. kolo obhajob závěrečných prací žáků 9. B a 9. A
4. 6. Informace pro rodiče (16:30 – 18:00 hodin)
5. 6. Školní výlet 2. tříd – plavba lodí z Pardubic
5. 6. Hradecké sportovní hry – atletika – účast družstva žáků 6. – 9. tříd
5. 6. Divadlo Jesličky – Modroočko – 4. A
6. 6. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
6. 6. 2. kolo obhajob závěrečných prací žáků 9. A a 9. B
7. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
10. 6. Dopravní výchova 5. A, 5. B
10. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
11. 6. Sběr víček – služba 7. B
12. 6. Dodatečné obhajoby závěrečných prací žáků 9. A a 9. B
12. 6. Do školy nanečisto – pro budoucí prvňáky
13. 6. Dopravní výchova 4. A a 4. .B
13. 6. Školní výlet 1. třídy – Potštejn
14. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
14. 6. Projektový den v rámci udržitelnosti ITI na ZŠ Sever – 6. A
17. 6. Předporady a pedagogická rada
18. 6. – 19. 6. Sběr papíru
19. 6. Akce ŠD – golf FOMEI
19. 6. Školní výlet – IQ Landia Liberec – 5. A, 6. A, 6. B
19. 6. – 20. 6. Školní výlet – Adršpašsko-teplické skály 9. A, 9. B
20. 6. – 21. 6. Školní výlet – Jinolice – 8. A, 8. B
20. 6. Školní výlet – Poděbrady – 7. A, 7.B
20. 6. Školní výlet – 4. A, 4. B – zoo
20. 6. Akce ŠD – návštěva knihovny – 4. oddělení
21. 6. Hrajeme si hlavou – 5. B, 7. A, 7. B, 9. A, 9. B
24. 6. Třídnické práce, Slavnostní předání odměn
25. 6. Třídnické práce, filmové představení v kině Bio Central pro I. a II. stupeň
26. 6. Sportovní den – 1., 2. třídy – golf FOMEI, 3. – 5. třídy – hřiště Bavlna, II. st. – Biřička
27. 6. Třídnické práce, případně individuální rozloučení se školním rokem

27. 6. Rozloučení s 9. třídami, pasování žáků 5. tříd – 16:30, školní jídelna (pozor změna!)
28. 6. Ukončení školního roku, slavnostní předání vysvědčení

 

 

Téma nástěnek – Vodní svět
1. 5. Svátek práce
2. 5. Angličtina pro seniory (14)
3. 5. Plavecký výcvik 3. B
3. 5. Udržitelnost ITI – Projektový den na ZŠ Sever – 6. A
6. 5. – 10. 5. Poznávací zájezd do Velké Británie – přihlášení žáci 6. – 8. tříd
6. 5. – 10. 5. Týden čtení
7. 5. Ovoce do škol
7. 5. Pohár rozhlasu – účast cca20 žáků
7. 5. Akce ŠD – stavění modelů ze stavebnice LEGO pod vedením odborníka
8. 5. Státní svátek – Den vítězství
9. 5. Projektový den 4. A - Voda
10. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
10. 5. Sběr elektra a baterií
14. 5. Fotografování tříd
14. 5. Akce ŠD – stavění modelů ze stavebnice LEGO
14. 5. Sběr víček, služba 6. B
14. 5. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
15. 5. Český den proti rakovině
15. 5. Vybíjená – Třebeš – 4. a 5. třídy
15. 5. Exkurze 6. A, 6. B – Archeopark Všestary
15. 5. Akce ŠD – výroba Kumikimo náramků (z bavlnek)
15. 5. Internet pro seniory (9)
16. 5. – 17. 5. Exkurze 9. tříd – Po stopách Ostrav. operace (pilotní projekt)
16. 5. Angličtina pro seniory (15)
17. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
20. 5. Odevzdání závěrečných prací žáků 9. tříd
21. 5. Ovoce do škol
21. 5. Zámek Kačina – exkurze 3. tříd v rámci pokusného ověřování
21. 5. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
22. 5. Akce ŠD – návštěvy knihovny Labská – oddělení pí vych. Benákové
22. 5. Akce ŠD – golf FOMEI – odddělení pí vych. Heltové, Strouhalové
22. 5. Internet pro seniory (10) – závěr
23. 5. Návštěva okresního soudu – 2. A
23. 5. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Matyášové
23. 5. Angličtina pro seniory (16) - závěr
24. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
24. 5. Sběr elektra a baterií
24. 5. Akce ŠD – zdravotní soutěž v první pomoci
24. 5. – 25. 5. Volby do EP
27. 5. Okresní kolo Pythagoriády 8. ročník
27. 5. Filharmonie – Ošklivé káčátko – 2. A, 2. B, 2. O
28. 5. Okresní kolo Pythagoriády 6. a 7. ročník
28. 5. Sběr víček – služba 7. A
28. 5. Závěrečný koncert školy
28. 5. – 31. 5. Cyklistický kurz žáků 8. tříd
29. 5. Hradec Králové – Bezpečné město
29. 5. Akce ŠD – návštěva knihovny Labská – oddělení pí vych. Strouhalové
30. 5. Koncert pro MŠ
31. 5. Moře hudby – koncert Filharmonie – 5. A
31. 5. Plavecký výcvik Aquacentrum 2. B, 3. B

Téma nástěnek – Naše oblíbená postava, náš vzor

1. 4. – 5. 4. Týden čtení
1. 4. – 2. 4. Testy Kalibro (3. a 5. ročník) – ekonomické dovednosti, přírodovědný (humanitní) základ
2. 4. Sběr víček – služba 7. A
2. 4. Dopravní výchova 4. A, 4. B
2. 4. Exkurze do ČNB Praha, 8. A, 8. B
2. 4. Angličtina pro seniory (11)
3. 4. Pokusné ověřování – exkurze 5. ročníků – Velikonoce v Betlémě (Veselý kopec)
3. 4. Školní kolo Pythagoriády 5., 6., 7. a 8. tříd
3. 4. Jarní tvoření pro rodiče a děti – velikonoční dílny
3. 4. Den učitelů v Klicperově divadle (Lakomec)
3. 4. Internet pro seniory (5)
4. 4. Exkurze do Kutné Hory – 7. A, 7. B
4. 4. Návštěva knihovny – 4. B
4. 4. Návštěva dětí z oční školky v 1. a 2. třídách
5. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
9. 4. Okresní kolo matematické olympiády
9. 4. Akce zdravotního kroužku - školení první pomoci
10. 4. Vybíjená 6. tříd – dívky
10. 4. Okresní kolo biologické olympiády
10. 4. Exkurze 2. tříd – odpady
10. 4. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení č. 5
10. 4. Předškolák
10. 4. Internet pro seniory (6)
11. 4. Akce ŠD – návštěva knihovny – 4. oddělení
11. 4. Angličtina pro seniory (12)
12. 4. Plavecký výcvik 2. B. 3. B
12. 4. Sběr elektra a baterií
12. 4. – 13. 4. Zápis do 1. tříd
15. 4. Souboj čtenářů – on-line kolo (6. A)
15. 4. Pedagogická rada a předporady
16. 4. - 17. 4. Sběr papíru – služba 8. B, 7. B
16. 4. Sběr víček – služba 7. B
16. 4. Akce zdravotního kroužku – školení první pomoci
16. 4. Informace pro rodiče (třídní schůzky 2. A, 2. B, 2. O), schůzka pro rodiče žáků účastnících se zájezdu do Anglie
16. 4. Angličtina pro seniory (13)
16. 4. Schůzka pro rodiče žáků - Anglie
17. 4. Internet pro seniory (7)
18. 4. – 22 .4. Velikonoční prázdniny
24. 4. Exkurze 3. ročníků – Odpady
24. 4. Soutěž v Předčítání v německém jazyce (vybraní žáci)
24. 4. Den Země – účast 9. A
24. 4. Internet pro seniory (8)
25. 4. Poslední sběr pomerančové kůry
25. 4. Exkurze 1. ročníků – Odpady
25. 4. Angličtina pro seniory (154)
26. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
26. 4. Sběr elektra a baterií
30. 4. Exkurze Praha – 4. A, 4. B
30. 4. Sběr víček – služba 6. A

Nástěnky na březen – Holčičí a klučičí internetový svět

4. 3. – 8. 3. Týden čtení
4. 3. Porada pedagogických pracovníků
5. 3. Sběr víček – služba 6. A
5. 3. Masopust
6. 3. Přijímací zkoušky nanečisto – žáci 9. tříd na ZŠ Nový HK
6. 3. Okresní kolo recitační soutěže 3. kategorie
6. 3. Zahájení letního semestru Internetu pro seniory (1)
6. 3. Předškolák
7. 3. Británie s Britem (4. – 9. tř.)
7. 3. Okresní kolo recitační soutěže 9. r
7. 3. Angličtina pro seniory (7)
8. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
11. 3. Halová kopaná 8. – 9. ročník
12. 3. Vydávání zápisových lístků (9:00 – 11:00, 14:30 – 16:30)
13. 3. Den otevřených dveří
13. 3. Vybíjená 1. stupeň – hala Třebeš (1. - 3. třídy)
13. 3. Akce ŠD – Fly zone park
13. 3. Internet pro seniory (2)
13. 3. Předškolák
14. 3. Sběr pomerančové kůry
14. 3. Dopravní výchova 5. A, 5. B
14. 3. Beseda s MP – Právo v praxi - 8. A
14. 3. Beseda s MP – Mladý motorista – 9. A
14. 3. Angličtina pro seniory
14. 3. Školská rada
15. 3. Sběr elektra a baterií
15. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
19. 3. Sběr víček
19. 3. Beseda s PČR – Právo v praxi – 8. B
19. 3. Beseda s PČR – Mladý motorista – 9. B
19. 3. Kočičí zahrada – 3. A, 3. B
19. 3. Akce ŠD – návštěva golfu na FOMEI
20. 3. Krajské kolo zeměpisné olympiády
20. 3. Akce OROS ve školní jídelně – Den učitelů
20. 3. Předškolák
20. 3. Internet pro seniory (3)
21. 3. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Matyášové
21. 3. Angličtina pro seniory
22. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
22. 3. Matematický klokan
25. 3. Sebeobrana dívky 8. A, 8. B
25. 3. Deutsch an der Uni – účast 10 žáků 9. A, 9. B
26. 3. Valná hromada sdružení
27. 3. Sebeobrana dívky 9. A, 9. B
27. 3. Předškolák
27. 3. Internet pro seniory (4)
28. 3. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Benákové
28. 3. Angličtina pro seniory
29. 3. Koncert ve Filharmonii – Pohádkový les – 5. B
29. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
28. 3. Den učitelů pro pedagogický sbor

Téma nástěnek na únor – Představujeme naše mimoškolní aktivity

1. 2.. Pololetní prázdniny
4. 2. – 8. 2. Týden čtení
6. 2. Klicperovo divadlo – Romeo a Julie – 9. A
6. 2. Soutěž – Hudební klip 8. – 9. tř.
6. 2. Školní kolo recitační soutěže – 1. st.
6. 2. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Heltové
6. 2. Klub předškoláků
7. 2. Angličtina pro seniory (4)
7. 2. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
11. 2. – 15. 2. LVK 7. ročníků
11. 2. Beseda s MP „Vidět a být viděn“ – 1. A, 1. B, 1. O
12. 2. Beseda s MP „Kyberšikana“ – 6. A, 6. B
13. 2. Návštěva divadla Drak – Bílý Tesák – 5. A, 5. B
13. 2. Akce ŠD – návštěva Adventure Golf – oddělení pí vych., Heltové a Strouhalové
13. 2. Akce OROS – „Sázava“ – setkání pro důchodce ve školní jídelně
13. 2. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Komárkové
13. 2. Klub předškoláků
14. 2. Sběr pomerančové kůry
14. 2. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Matyášové
14. 2. Angličtina pro seniory (5)
15. 2. Sběr elektra a baterií
15. 2. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
15. 2. 16 – 17 hodin – příjezd žáků z LVK
18. 2. Okresní kolo anglické olympiády
18. 2. Školní kolo recitační soutěže – 2. st.
19. 2. Sběr víček
19. 2. Schůzka v oční MŠ s rodiči
20. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády – poskytujeme místnosti
20. 2. Exkurze do EOP – 9. ročníky – 1. – 4. hodina
20. 2. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Strouhalové
20. 2. Klub předškoláka
25. 2. – 3. 3. Jarní prázdniny

Téma nástěnek na leden – Naše třída doporučuje ... (oblíbený seriál)

1. 1. Nový rok
2. 1. Vánoční prázdniny
3. 1. – 4. 1. Ředitelské volno
7. 1. – 11. 1. Týden čtení
8. 1. Vidět a být viděn – 2. A, 2, B, 2. O
8. 1. Tříkrálová sbírka – 7. A
8. 1. Informace o prospěchu a chování
8. 1. – 9. 1. Sběr papíru
8. 1. Sběr víček
9. 1. Dopravní výchova 3. A, 3. B
9. 1. Sebeobrana dívky 9. A, 9. B
9. 1. Exkurze do Centra obnovitelných zdrojů 5. A, 5. B
9. 1. Školní kolo anglické konverzační soutěže
9. 1. 1. setkání Klubu předškoláků
9. 1. Ukázková hodina matematiky (Hejného metoda) ve 4. A
11. 1. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
16. 1. Den otevřených dveří v očních třídách
16. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády
16. 1. Školní kolo zeměpisné olympiády
16. 1. Klub předškoláků
17. 1. Sběr pomerančové kůry
17. 1. Akce ŠD – návštěva knihovny 4. oddělení
18. 1. Sběr baterií
18. 1. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 5. A
18. 1. Sběr elektra a baterií
21. 1. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
21. 1. Pedagogická rada + předporady
22. 1. Sběr víček
22. 1. Vyhodnocení podpůrných opatření – PPP + TU
23. 1. Klub předškoláků
25. 1. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
25. 1. Akce ŠD – Kino Centrál – Úžasňákovi 2
25. 1. 10. společenský večer v Adalu
28. 1. Přednášky Městské policie ČR – 7. A, 7. B
28. 1. Vitamínový den na I. stupni
29. 1. Okresní kolo Olympiády v českém jazyce (účast 2 žáků)
30. 1. Divadlo Drak – Makový mužíček – 2. A, 2. B, 2. O
30. 1. Školní kolo biologické olympiády (kategorie C, D)
30. 1. Klub předškoláků
31. 1. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení
31. 1. Slavnostní předání vysvědčení v prvních třídách za účasti rodičů
1. 2. Pololetní prázdniny

Nahoru