Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
5. 9. Porada pedag. pracovníků – práce s UA žáky
5. 9. – 9. 9. Týden čtení na I. stupni
6. 9. Nábor na florbal (1. – 5. třídy)
6. 9. Třídní schůzky (od 16:30 hodin)
6. 9. – 7. 9. Sběr papíru
8. 9. Bezpečné nábřeží 3. A, 3. B, 4. A, 5. A, 5. B
9. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové – „oční“ děti
9. 9. Plavecký kemp – 3. třídy
12. 9. – 14. 9. Adaptační pobyt 3. A, 3. B – Hotel Pod Zvičinou
14. 9. Fotografování 1. tříd
14. 9. – 16. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel Pod Zvičinou
16. 9. Den pro Vás – SOU Vocelova – vybraní žáci 9. tříd
16. 9. Sběr baterií
16. 9. Plavecký kemp – 3. třídy
19. 9. Planeta 3000 – Magický Senegal – 6. - 9. třídy, vstupné 70 Kč
19. 9. Porada pedagogických pracovníků
20. 9. Ovoce do škol
23. 9. Plavecký kemp – 3. třídy
23. 9. – 24. 9. Volby do zastupitelstva
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

 

Téma nástěnek – Kam letos na prázdniny

1. 6. Bezpečné město – nábřeží u soutoku
2. 6. Divadlo S+H Praha – 3. A, 3. B
3. 6. Plavání 2. B, 3. B
6. 6. – 10. 6. Týden čtení
7. 6. Akce ŠD – kino Centrál – 3. a 4. třídy (ŠD 5)
7. 6. Obhajoby závěrečných prací žáků 9. B a 9. A
8. 6. Do školy nanečisto – pro budoucí prvňáky
8. 6. Hradecké sportovní hry
9. 6. Hradecké sportovní hry
9. 6. Generálka na koncert
10. 6. Kemp – plavání 5. B
13. 6. Generálka koncert
14. 6. Ovoce do škol
14. 6. Informace pro rodiče (16:30 – 18:00 hodin)
14. 6. – 15. 6. Sběr papíru
15. 6. Závěrečný koncert školy – 16:00
17. 6. Kemp – plavání 4. B + 5. B
20. 6. Generálka na slavnostní zakončení šk. roku
20. 6. Pedagogická rada
22. 6. – 23. 6. Školní výlet 9. A, 9. B
22. 6. – 23. 6. Školní výlet 8. A, 8. B - Mostek
22. 6. Školní výlet 1. A, 1. B, 1. O – Potštejn, Častolovice
22. 6. Školní výlet 2. A, 2. B – Častolovice
23. 6. Školní výlet 6. A, 6. B – Prachovské skály
23. 6. Školní výlet – Pražský hrad 5. A, 5. B
24. 6. Hrajeme si hlavou – 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 8. A, 8. B
27. 6. Sportovní den 1., 2. třídy
27. 6. Odměnění nejlepších žáků
27. 6. Generálka na slavnostní zakončení šk. roku
28. 6. Filmové představení od 8:30 pro 1. stupeň, od 10:30 pro 2. stupeň
28. 6. Rozloučení s 9. třídami, pasování žáků 5. tříd – 16:30
29. 6. Sportovní den 1. a 2. stupeň
29. 6. Zájezd na představení Carmen do ND
30. 6. Ukončení školního roku, slavnostní předání vysvědčení

Téma nástěnek – Ohrožené druhy zvířat


1. 5. Svátek práce
2. 5. – 6. 5. Týden čtení
2. 5. Soutěž ve čtenářské gramotnosti – Aj 6. a 7. ročník
2. 5. Akce ŠD – čarodějnice
3. 5. Schůzka Rady sdružení
3. 5. Ovoce do škol
3. 5. Atletický čtyřboj ZŠ Štefcova, 6. a 7. ročník
4. 5. Soutěž ve čtenářské gramotnosti – Aj 8. a 9. ročník
6. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B, 4. B
6. 5. Akce ŠD – kino Bio Centrál – film Enconto
6. 5. Edukační program v muzeu – 6. A – „Spoušť plná života“
6. 5. Atletický čtyřboj, ZŠ Štefcova, 8. a 9. ročník
10. 5. Pohár rozhlasu – 8. a 9. ročník
11.5. Vybíjená 5. tříd
13. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B, 4. B
17. 5. Ovoce do škol
17. 5. Exkurze Vyšehrad – 4. A, 4. B
18. 5. Beseda s MP – Mladý motorista – 9. B
18. 5. Den s němčinou 15 žáků 6. A
19. 5. BiO – Krajské kolo – David Vojč
19. 5. Prokram v muzeu – „Cesta domů + UA“ – 5. A, 5. B
20. 5. Exkurze Praha - ČT + Národní muzeum – 7. třídy
23. 5. Termín odevzdání závěrečných prací žáků 9. tříd
23. 5. Fotografování žáků 6. B + 8. třídy
24. 5. Ovoce do škol
24. 5. Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
24. 5. – 27. 5. Cyklistický kurz pro žáky 8. tříd
25. 5. Fotografování tříd
27. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B, 4. B
30. 5. – 3. 6. Škola v přírodě 4. A, 4. B, 5. A, 5. B
31. 5. Ovoce do škol

Téma nástěnek – Třídní ankety – můj oblíbený…

1. 4. Plavecký výcvik 1. B, 3. B, 4. B
4. 4. – 8. 4. Týden čtení
5. 4. Návštěva MŠ Březhrad v 1. A, 1. B
6. 4. Krajské finále v basketbalu dívek – účast 6 dívek 6. – 9. ročníku
6. 4. Klub předškoláka – Pohádkový zápis
8. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B, 4. B
8. 4. – 9. 4. Zápis do 1. tříd
11. 4. Pedagogická rada

12. 4, - 13. 4. Sběr papíru
12. 4. Informace pro rodiče
12. 4. Ovoce do škol
12. 4. Okresní kolo matematické olympiády na ZŠ M. Horákové
14. 4. Velikonoční prázdniny
21. 4. Sběr pomerančové kůry
21. 4. Dopravní hřiště – 4. A, 4. B
22. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B, 4. B
26. 4. Ovoce do škol
29. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B, 4. B

Nástěnky na březen – Kam do přírody

1. 3. Masopust
2. 3. Ovoce do škol
2. 3. Okresní kolo Zeměpisné olympiády – on-line
2. 3. Předškolák
4. 3. Plavání 2. B, 3. B, 4. B
7. 3. – 11. 3. Týden čtení
7. 3. Beseda s MP – Kyberšikana – 7. B
8. 3. Beseda s MP – Malý kriminalista – 3. B
8. 3. Vydávání zápisových lístků – kabinet u TV
9. 3. Beseda s MP – Bezpečné chování – 2. A
9. 3. Beseda s MP – Bezpečné chování – 3. A
9. 3. Recitační soutěž 2. stupeň
9. 3. Předškolák
10. 3. Beseda s MP – Kyberšikana 7. A
10. 3. Exkurze do Recyklačního centra Pardubice – 1. Třídy
14. 3. Poznej svého psa – beseda pro ŠD č. 3, 4, 5
15. 3. Beseda s MP – Tvoje cesta načisto – 8. A
15. 3. Beseda s MP – Tvoje cesta načisto – 8. B
16. 3. Den otevřených dveří prezenčně i on-line
16. 3. Předškolák
15. 3. Ovoce do škol
17. 3. Školská rada
18. 3. Plavání 2. B, 3. B, 4. B
22. 3. Školní kolo recitační soutěže 1. Stupeň
22. 3. Okresní kolo dějepisné olympiády
23. 3. Předškolák
24. 3. Sběr pomerančové kůry
25. 3. Plavání 2. B, 3. B, 4. B
25. 3. Sběr baterií
28. 3. Okresní kolo Olympiády v ČJ
29. 3. Ovoce do škol
30. 3. Zeměpisná olympiáda – krajské kolo
30. 3. Předškolák

 

Téma nástěnek na únor – Cestování – moje oblíbená země

1. 2. Ovoce do škol
1. 2. Školní kolo Olympiády v českém jazyce
2. 2. Beseda s MP – 7. A - kybergrooming
2. 2. Školní kolo Biologické olympiády – kategorie C, D
3. 2. Beseda s MP - 7. B – kybergrooming
4. 2. Pololetní prázdniny
4. 2. Školení pedagogického sboru
7. 2. - 13. 2. Jarní prázdniny
14. 2. – 18. 2. Týden čtení
15. 2. Ovoce do škol
15. 2. Klub předškoláka 1. 16 – 16:30
17. 2. Sběr pomerančové kůry
18. 2. Koncert ve Filharmonii (Hradecké tajnosti) – 1. A, 1. B, 1. O
20. 2. – 25. 2. Lyžařský výcvikový kurz

Téma nástěnek na leden – Čím budu

1. 1. Nový rok
3. 1. – 7. 1. Týden čtení
3. 1. Testování žáků
4. 1. Ovoce do škol
4. 1. Mléko do škol
5. 1. Bezpečné chování – s MP – 1. A, 1. O
6. 1. Tříkrálová sbírka – účast žáků 8. A
6. 1. Testování žáků
7. 1. Bezpečné chování – s MP – 1. B
7. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
10. 1. Dopravní výchova – s MP – 4. A, 4. B
10. 1. Testování
10. 1. Beseda na ÚP – 9. A
11. 1. Informace pro rodiče – on-line v systému SIRS
13. 1. Testování
13. 1. Sběr pomerančové kůry
14. 1. Beseda s MP – Malý kriminalista – 3. A
14. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
17. 1. Testování
18. 1. Ovoce do škol
18. 1. Mléko do škol
21. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
24. 1. Testování
24. 1. Beseda s MP – Elektronický svět – 5. A
24. 1. Pedagogická rada
25. 1. Návštěva galerie – Galerijní edukace – 8. A
26. 1. Beseda s MP – Elektronický svět 5. B
26. 1. Školní kolo konverzační soutěže v AJ

28. 1. Sběr baterií
31. 1. Testování
31. 1. Beseda s MP – Kyberšikana – 6. A
31. 1. Ukončení 1. pololetí, slavnostní předání vysvědčení v 1. třídách
31. 1. Uzávěrka přihlášek k závěrečným pracím

 

Téma nástěnek na prosinec – Vánoční pečení – recepty našich maminek

1. 12. Pythagoriáda
2. 12. Exkurze na hvězdárnu – 5. A, 5. B
2. 12. Exkurze 1. tříd do Svíčkárny v Šestajovicích
3. 12. Mikuláš na 1. stupni
6. 12. – 10. 12. Týden čtení
6. 12. Andělské poselství na 1. stupni (2. advent)
6. 12. Návštěva Úřadu práce – 9. A
9. 12. Exkurze 5. Tříd do Svíčkárny v Šestajovicích
9. 12. Akce ŠD – sestavování pohyblivých modelů z LEGA
10. 12. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
10. 12. Sběr baterií
13. 12. Návštěva Úřadu práce – 9. B
13. 12. Andělské poselství na 1. stupni (3. advent)
14. 12. Ovoce do škol
15. 12. Exkurze do Svíčkárny v Šestajovicích – 2. A, 2. B
16. 12. Sběr pomerančové kůry
17. 12. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
20. 12. Divadlo Drak – 2. A, 2. B – „Vyšla hvězda nad Betlémem“
20. 12. Andělské poselství na 1. stupni (4. advent)
21. 12. Divadlo Drak – 1. A, 1. B, 1. O – Vyšla hvězda nad Betlémem
23. 12.
– 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny

 

Téma nástěnek na listopad – Deset aktivit, při kterých používám PC a mobil

1. 11. – 5. 11. Týden čtení
2. 11. Ovoce do škol
3. 11. Školení pro pedagogy „Práce s chybou“
5. 11. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
9. 11. Slavnost Slabikáře v KMHK 1. A, 1. O (od 17 hodin), 1. B (od 16 hodin)
11.11. Exkurze na Hučák 5. A, 5. B
11. 11. Workshopy na ŠJ obchodu a služeb – 9. A, 9. B
11. 11. Oslavy svátku sv. Martina na Jiráskově náměstí (od 17 hodin)
11. 11. Sběr elektra a baterií
12. 11. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
15. 11, Pedagogická rada a předporady
16. 11. Ovoce do škol
17. 11. Státní svátek
23. 11. Informace pro rodiče (16:30 – 18 hodin)
23. 11. – 24. 11. Sběr papíru
25. 11. Sběr pomerančové kůry
26. 11. Já už to znám, už to umím … soutěž pro žáky 9. ročníku
26. 11. Plavecký výcvik – 2. A, 3. A, 3. B
30. 11. Ovoce do škol

1. 10. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
4. 10. – 5. 10. Týden čtení
5. 10. Ovoce do škol
5. 10. Udržitelnost ITI – 6. B ze ZŠ Sever v PC učebně
5. 10. Udržitelnost ITI – 6. třída v učebně Př na ZŠ Sever
6. 10. Mléko do škol
7. 10. Setkání VP na Úřadu práce HK
8. 10. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
8. 10. Udržitelnost ITI – 4. A ze ZŠ Sever v dílnách
8. 10. – 9. 10. Volby do PS Parlamentu ČR
11. 10. Udržitelnost ITI – 4. B ze ZŠ Sever v dílnách
12. 10. Co jsme se už naučili – 1. třídy
12. 10. Udržitelnost ITI - 6. tř. – F na ZŠ Sever
13. 10. Sběr kaštanů a žaludů
13. 10. Akce ŠD – Kouzelník RENO
13. 10. Den učitelů (Petrof Galery)
14. 10. Školská rada
15. 10. Sběr baterií
15. 10. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
19. 10. Ovoce do škol
20. 10. Mléko do škol
20. 10. Sběr kaštanů a žaludů
21. 10. Exkurze do Muzea VČ – Rudolf II. – 5. A, 5. B
22. 10. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
22. 10. Halloween
25. 10. – 26. 10. Ředitelské volno
27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek
30. 10. Podzimní prázdniny

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
        Testování žáků 2. – 9. tříd
2. 9. Testování žáků 1. tříd
2. 9. Nábor na basket – p. Uhlíř
6. 9. – 10. 9. Týden čtení na 1. stupni
7. 9. – 8. 9. Sběr papíru
7. 9. Třídní schůzky ve všech třídách od 16:30 hodin
10. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové – „oční“ děti
13. 9. – 15. 9. Adaptační pobyt 3. A, 6. B – Hotel p. Zvičinou, Dolní Brusnice
15. 9. – 17. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel p. Zvičinou, Dolní Brusnice
14. 9. Fotografování 1. tříd
17. 9. Den pro Vás pro vybrané žáky z 9. tříd na ZŠ Vocelova
20. 9. Provozní porada všech pedagogických pracovníků
20. 9. Planeta Země 5. – 9. třídy - Madagaskar
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

Téma nástěnek – Kam letos na prázdniny

1. 6. Schůzka Rady sdružení
1. 6. Informace pro rodiče
1. 6., Volby do školské rady
2. 6. Akce ŠD – golf FOMEI - oddělení pí vych. Strouhalové
3. 6. Nábřeží umělců – 4. A
7. 6. – 11. 6. Týden čtení
7. 6. Fotografování žáků
8. 6. Schůzka rodičů budoucích 1. tříd od 16:30
10. 6. Akce ŠD – zdravotnická osvěta pro děti – všechna oddělení
15. 6. Ovoce do škol
15. 6. Beseda s mluvčím správy Pražského hradu – 7. B, 7. A
21. 6. Sportovní den na 1. stupni
21. 6. Předporady a pedagogická rada
22. 6. Mléko do škol
22. 6. Ovoce do škol
22. 6. Sportovní den na 2. stupni
23. 6. – 25. 6. Dny školních výletů
28. 6. Třídnické práce
29. 6. Předání odměn žákům, třídnické práce, případně třídní rozloučení se školním rokem
29. 6. Rozloučení s 9. třídami, pasování žáků 5. tříd – 16:30, školní jídelna
30. 6. Ukončení školního roku, předání vysvědčení

 

1. 5. Svátek práce
3. 5. – 7. 5. Týden čtení
3. 5. Nástup žáků 6. a 7. tříd do školy (rotačně)
3. 5. Rotační výuka – 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B
3. 5. Testování žáků 1. stupně a žáků 6. a 7. tříd
6. 5. Testování žáků 6. a 7. tříd
6. 5. Sběr pomerančové kůry
10. 5. Nástup žáků 8. a 9. tříd (rotačně)
10. 5. Rotační výuka – 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 2. O
10. 5. Testování žáků 1. stupně a žáků 8. a 9. tříd
13. 5. Malý princ – Hudební divadlo dětem – online – 2. A
17. 5. Rotační výuka + testování: 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B, 6. a 7. třídy
18. 5. Ovoce do škol
25. 5. Obhajoby absolventských prací 9. A, 9. B
25. 5. Mléko do škol
25. 5. Ovoce do škol

25. 5. Sběr papíru 

 1. 4. – 5. 4. Velikonoční prázdniny
 2. 4. předškolák on-line
 3. 4. nástup žáků 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 2. O do školy (rotačně)
 4. 4. přednáška finanční gramotnost pro 9. ročníky (on-line)
 5. 4. ovoce do škol
 6. 4. předškolák on-line
 7. 4. mléko do škol
 8. 4. – 17. 4. zápis do 1. tříd
 9. 4. nástup žáků 1. B, 2. B, 3. B, 4. B. 5. B do školy (rotačně)
 10. 4. pedagogická rada a předporady
 11. 4. třídní schůzky
 12. 4. ovoce do škol

3. 3. Předškolák on-line
8. 3. – 14. 3. Jarní prázdniny
10. 3. Předškolák on-line
16. 3. European Money kvíz – třídní kolo
17. 3. Předškolák on-line
17. 3. Den otevřených dveří on-line
24. 3. Předškolák on-line
31. 3. Předškolák on-line

2. 10. – 3. 10. Volby do krajského zastupitelstva a do senátu
2. 10. Plavání 2. A, 3. A a 3. B
5. 10. – 9. 10. Týden čtení
5. 10. Valná hromada sdružení (rozhlasem)
6. 10. Ovoce do škol
9. 10. Sběr baterií
13. 10. Co jsme se už naučili – 1. třídy
14. 10. Sběr kaštanů
14. 10. Dopravní výchova s MP – 5. A
14. 10. Den učitelů (Petrof)
15. 10. Školská rada
16. 10. Dopravní výchova s MP – 5. B
20. 10. Ovoce do škol
20. 10. Kariérový den
21. 10. Sběr kaštanů
22. 10. Haloween
22. 10. Bankéři do škol, tělocvična – 8. a 9. třídy
23. 10. Sběr baterií
26. 10. – 27. 10. Ředitelské volno
28. 10. Státní svátek
29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
2. 9. Fotografování tříd
7. 9. – 11. 9. Týden čtení na I. stupni
7. 9. – 9. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel p. Zvičinou, Dolní Brusnice
9. 9. – 10. 9. Adaptační pobyt 3. A, 3. B – Hotel p. Zvičinou, Dolní Brusnice
9. 9. Ovoce do škol – vydávání žákům 1. – 9. tříd
11. 9. Den pro Vás – 12 žáků z 9. tříd na ZŠ Vocelova
11. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové – „oční“ děti
14. 9. Provozní porada všech pedagogických pracovníků
15. 9. Třídní schůzky (od 16:30 hodin)
23. 9. Ovoce do škol – vydávání žákům 1. – 9. tříd
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
30. 9. Divadlo Drak – Šípková Růženka – 2. A, 2. B, 2. O

Nástěnky na březen – Život bez mobilu

2. 3. – 6. 3. Jarní prázdniny
9. 3. – 13. 3. Týden čtení
9. 3. Okresní kolo recitační soutěže
10. 3. Divadlo Drak – 4. A, 4. B
11. 3. Vybíjená 1. stupeň – hala Třebeš 1. – 3. třídy
11. 3. Okresní kolo recitační soutěže 4. kategorie
11. 3. Akce ŠD návštěva knihovny – oddělení č. 4
11. 3. Zahájení letního semestru Internetu pro seniory (1)
11. 3. Předškolák
11. 3. Beseda pro rodiče – prohlídka školy
11. 3. Angličtina pro seniory (Z) 15
12. 3. Divadlo Drak 5. A, 5. B
12. 3. Sběr víček – služba 6. B
12. 3. Angličtina pro seniory (P) 15
13. 3. Koncert ve Filharmonii – 3. A, 4. A
13. 3. Sběr elektra a baterií
16. 3. Ovoce do škol
17. 3. Ovoce do škol
18. 3. Den otevřených dveří
18. 3. Okresní kolo dějepisné olympiády – účast žákyně
18. 3. Exkurze do Elektrárny Opatovice – 9. A, 9. B
18. 3. Klub předškoláka – dílny – Jarní tvoření pro rodiče a děti
18. 3. Internet pro seniory (2)
18. 3. Angličtina pro seniory (Z) 16
18. 3. Akce OROS ve školní jídelně
19. 3. Sběr pomerančové kůry
19. 3. Návštěva MŠ oční
19. 3. Angličtina pro seniory (P) 16
19. 3. Školská rada
20. 3. Akce ŠD – kino Centrál
23. 3. Matematický klokan
23. 3. Den učitelů pro pedagogický sbor
24. 3. Exkurze do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi – 1. třídy
25. 3. Akce ŠD – golf FOMEI ADVENTURE
25. 3. Internet pro seniory (3)
25. 3. Angličtina pro seniory (Z) 17
25. 3. Klub předškoláka
25. 3. Beseda pro rodiče – Návštěva ortoptické ordinace
26. 3. Okresní kolo Pythagoriády
26. 3. Angličtina pro seniory (P) – 17
26. 3. Den učitelů v Petrof gallery
27. 3. Sběr elektra a baterií

Téma nástěnek na únor – Významná česká osobnost současnosti

3. 2. – 7. 2. Týden čtení
3. 2. Městská policie – dopravní výchova 4. A
3. 2. Městská policie – kyberšikana 6. B
3. 2. Školní kolo Biologické olympiády kategorie C, D
4. 2. Kosmonaut: První výstup člověka do vesmíru
4. 2. Ovoce do škol
4. 2. Návštěva MŠ Březhrad v 1. třídách
5. 2. Angličtina pro seniory Z (11)
5. 2. Klub předškoláků
6. 2. Městská policie – Kyberšikana 6. A
6. 2. Angličtina pro seniory P (11)
7. 2. Akce ŠD – kino Centrál – Ledové království 2
10. 2. – 14. 2. LVK 7. ročníků
10. 2. Městská policie – Dopravní výchova 5. A
10. 2. Školní kolo recitační soutěže 1. stupně
11. 2. Vydávání zápisových lístků
12. 2. Den otevřených dveří (8 – 12 hodin)
12. 2. Začátek pedagogické praxe v prvouce a vlastivědě na 1. stupni
12. 2. Angličtina pro seniory Z (12)
12. 2. Klub předškoláka
13. 2. Sběr pomerančové kůry
13. 2. Městská policie – Dopravní výchova 5. A
13. 2. Sběr víček
13. 2. Prezentiáda v Knihovně města HK – účast 1 družstva
13. 2. Akce ŠD – Návštěva knihovny – oddělení č. 4
13. 2. Vydávání zápisových lístků (14:30 – 17:00)
13. 2. Angličtina pro seniory P (12)
14. 2. Sběr elektra a baterií
14. 2. Vydávání zápisových lístků
14. 2. Do 16 hodin – příjezd žáků z LVK
17. 2. Městská policie – dopravní výchova 3. A, 3. B
17. 2. Školní kolo recitační soutěže 2. stupně
18. 2. Ovoce do škol
18. 2. Okresní kolo anglické olympiády
19. 2. Angličtina pro seniory Z (13)
19. 2. Klub předškoláka
19. 2. Akce OROS ve školní jídelně
20. 2. Beseda s rodiči v MŠ Březhrad
20. 2. Angličtina pro seniory P (13)
25. 2. Masopust
26. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády – poskytujeme místnosti
26. 2. Přijímací zkoušky nanečisto
26. 2. Přírodovědný program v Muzeu vých. Čech – 6. A, 6. B
26. 2. Návštěva HZS v Březhradě – 3. A
26. 2. Klub předškoláka
26. 2. Angličtina pro seniory Z (14)
26. 2. Vybíjená 6. tříd
27. 2. Angličtina pro seniory P (14)

2. 3. – 8. 3. Jarní prázdniny

Téma nástěnek na leden – Kuriozity aneb 10 NEJ v České republice

1. 1. Nový rok
1. 1. – 3. 1. Vánoční prázdniny
6. 1. – 10. 1. Týden čtení
6. 1. Exkurze hvězdárna HK – 5. A, 5. B
7. 1. Tříkrálová sbírka – 7. A
7. 1. Informace o prospěchu a chování (16:30 – 18:00)
8. 1. Předškolák – zahájení
10. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
13. 1. Beseda s MP – 7. B
13. 1. Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
15. 1. Akce ŠD – Golf
15. 1. Předškolák
16. 1. Sběr pomerančové kůry
16. 1. Sběr víček
16. 1. Beseda s MP – 7. A
16. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády – účast 2 žáků
17. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
17. 1. Sběr elektra a baterií
20. 1. Pedagogická rada a předporady
22. 1. Předškolák
24. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
24. 1. Akce ŠD – Kino Centrál – Ledové království 2
24. 1. 11. společenský večer v Adalu
27. 1. Školní kolo zeměpisné olympiády
29. 1. Předškolák
30. 1. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení
30. 1. Slavnostní předání vysvědčení v prvních třídách za účasti rodičů
31. 1. Pololetní prázdniny

Nahoru