Vytisknout

V úterý 22. 5. 2018 děti ze školní družiny soutěžily ve znalostech telefonních čísel záchranného integrovaného systému, prokazovaly znalosti v poskytování první pomoci člověku v bezvědomí, s popáleninou i zlomeninou. Na závěr velkého snažení nechybělo vyhodnocení a odměny. Velká pochvala patří dětem ze zdravotního kroužku za vzornou práci na stanovištích.

zdrav. soutez 118  zdravot. soutez 218