Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

V úterý 22. 5. 2018 děti ze školní družiny soutěžily ve znalostech telefonních čísel záchranného integrovaného systému, prokazovaly znalosti v poskytování první pomoci člověku v bezvědomí, s popáleninou i zlomeninou. Na závěr velkého snažení nechybělo vyhodnocení a odměny. Velká pochvala patří dětem ze zdravotního kroužku za vzornou práci na stanovištích.

zdrav. soutez 118  zdravot. soutez 218

Nahoru