Vytisknout

V úterý 20. 3. 2018 se s pásmem písniček, básniček, tanečků a hrou na flétny představily děti ze školní družiny. Nechybělo ani připomenutí blížících se Velikonoc s jejich lidovými zvyky. Děkujeme všem rodičům, kteří v hojném počtu přišli podpořit své děti. Pochvala patří i Barboře Ježkové ze 4. A, která celý program uváděla.

jarni koncert 2018  jarni koncert 2018 1