Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Školní výlet 7. A, 7. B s environmentálním programem v klášteře Broumov 

Genius loci

Genius loci v klášteře Broumov. Úžasnou atmosféru v broumovském klášteře a broumovských skalních stěnách si užila třída 7. A a 7. B ve dnech 23. – 24. 6. 2021. Školní výlet byl zaměřen na vzdělávací program Krajinou děsnou v širé pustině -  13 km terénní výprava do broumovských stěn, s cílem poznat zdejší faunu a flóru, geologickou minulost tohoto krásného místa.

Nejvíce z celého výletu se mi líbila túra, tu jsem si opravdu hodně užila. Byl to pro mě jedinečný, dobrodružný a úplně nový zážitek.“ (T. Šlechtová, 7. B)

„Zábavné aktivity byly na výletě do skal – nejvíc mě bavil odchyt bezobratlých živočichů.“ (L. Stojan, 7. A)

„Velice mě bavily různé úkoly (poznávání stromu poslepu, míchání vonných drinků podle lesní vůně).“ (N. Zálabská, 7. A)

Druhý den byl pro žáky připraven vzdělávací program Knihtisk (písmo ve skriptoriu a tisk na lisu) a poté prohlídka kláštera.

„Nejvíce se mi líbila prohlídka kláštera. Pan průvodce nám ukázal kostel, jídelnu i knihovnu, přitom nám vyprávěl o historii kláštera.“ (L. Beránková, 7. A)

„Nejvíce se mi líbilo psaní středověkých písmen a prohlídka kláštera. Zaujala mne knihovna.“ (D. Klimt, 7. A)

„Měli jsme moc pěkné ubytování v mnišských celách. Dozvěděla jsem se, jak se ve středověku tiskly a opisovaly knihy.“ (A. Reichlová, 7. A)

Školní výlet jsme si všichni moc užili, na bohatý program nezapomeneme, na specifickou atmosféru kláštera a jeho okolí budeme rádi vzpomínat!

 

  Broumov 1 Broumov 2Broumov 3   Broumov 4     Broumov 5

Nahoru