Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Na výlet jsme se všichni moc těšili. Ráno jsme už netrpělivě přešlapovali před školou a vyhlíželi autobus.
Ten dorazil na čas. Cesta ubíhala rychle, ani jsme nestačili dokoukat pohádku a už jsme se ocitli na parkovišti před ZOO.
Během prohlídky venku i v pavilonech jsme se seznámili se zvířátky i velkými zvířaty, nakoupili si suvenýry a dárky
pro rodiče a sourozence, vyplňovali pracovní listy. Užili jsme si i zábavu na dětském hřišti.
Počasí nám přálo, výlet se podařil a těšíme se na další akci.
                                                                                                                Žáci 4. tříd se svými třídními a paní asistentkou

ZOO Důr Králové

Nahoru