Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Dnes  16. dubna jsme přesunuli jarní květinovou výstavu do Domava U Biřičky na Novém Hradci. Během instalace výstavy přišli první návštěvníci, senioři obdivovali výtvory našich žáků. Velmi se jim líbily básničky, které psaly děti 2. stupně v rámci předmětu Český jazyk. Další překvapení teprve seniory čeká, jelikož každý obdrží milý dopis s osobním vzkazem. Dopisy tvořily děti ze šestých a sedmých tříd. Se žáky ve škole jsme natočili krátké video s pozdravem. 

Mgr. Lenka Roubalová a Mgr. Kateřina Pultarová

 

1 400

Nahoru