Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. začne rotační výuka  a  do školy půjdou žáci 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5, A, 2. O (skupina B se učí online).

V pondělí  19. 4. budou týden chodit do školy žáci 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B (skupina A se bude učit online).  

Žáci musí mít ochranu úst (postačující je chirurgická rouška).

V daném týdnu mají všichni žáci přihlášený oběd, pokud jej nebudou chtít, je nutné jej odhlásit e-mailem či telefonicky u pí Rouskové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   nebo 495 540 536 do 10:45 s odhláškou na následující den).

Školní družina bude v provozu od 6:15 do 16 hodin. Před vstupem do školní družiny se musí žáci otestovat.

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Návod na testování naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (možno čestným prohlášením spolu se snímkem obrazovky mobilního telefonu s SMS zprávou potvrzující pozitivitu zaslanou z Covid centra FNHK nebo  potvrzením od lékaře, lékařskou  zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě atp.). Pokud škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí být souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).  V tomto případě žádáme zákonné zástupce, aby přišli se žáky již  v 7:15 hodin, abychom mohli dodržet příslušná nařízení týkající se počtu a vzdáleností.

Mgr. Alena Hradílková

ředitelka školy