Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Celoškolní projekt při distanční výuce proběhne dne 26. 3. 2021. Projektový den bude na prvním stupni probíhat v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelek.  Aktivity budou zaměřené na jarní tématiku: pohádky, básničky, pranostiky, Velikonoce, jarní dekorace, posouvání času, on-line beseda se včelařem. Druhý stupeň bude na projektovém dni pracovat v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností.

Cíl projektového dne:  Rozšířit vědomosti jednotlivých žáků a užít si jarní den. Vytvořit květinový zápich, který by žáci donesli ke škole a zapíchli do travnaté plochy u pomníku A. Jiráska před školou.

VENKOVNÍ KVĚTINOVÁ VERNISÁŽ BUDE PROBÍHAT

 

od 26. 3. - 31. 3. 2021 

Vaše kytičky se budou usmívat na školu, aby jí nebylo bez vás tak smutno.

Nahoru