Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Dle nařízení vlády nebude v pondělí 21. 12. a v úterý 22. 12. probíhat prezenční ani distanční výuka. V provozu nebude ani školní družina, neboť v těchto dnech je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.

Žáci nastoupí do školy v pondělí 4. 1. 2021 (pokud nenastane změna). Budeme pokračovat v rotační výuce. V tomto prvním týdnu přijdou do školy 6. A, 6. B, 7. A, 9. A, 9. B.

Nahoru