Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Žáci mají po dobu distanční výuky možnost stravování ve školní jídelně. Všichni žáci mají od 14. 10. stravu centrálně odhlášenou, individuální přihlášení je nutné telefonicky u vedoucí školní jídelny pí Rouskové. Obědy se budou vydávat od 12:30 do 13:00, žáci musí oběd konzumovat v jídelně, do jídlonosičů se obědy nevydávají. Vaří se pouze jedno jídlo. Žáci budou chodit do jídelny hlavním vchodem po přezutí.

Nahoru