Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Po domluvě se zřizovatelem se zapojujeme do testování 6. tříd (za odložené testování 5. tříd, které se kvůli mimořádné situaci nemohlo zrealizovat v jarních měsících), které proběhne v termínu  od 4. října. Žáci budou testování z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Součástí je i dotazník pro žáky a rodiče. Dotazníky reflektují aktuální situaci, aby informace z nich byly pro školu více využitelné. Jejich vyplnění zabere maximálně 10 minut. Získáme tak srovnání s ostatními školami a cennou zpětnou vazbu. Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 

Nahoru