Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

V letošním školním roce jsme adaptační pobyt opět strávili v krásném prostředí Hotelu pod Zvičinou. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Královéhradeckého kraje v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji se nám podařilo zajistit pobyt zdarma pro děti ze třetích tříd. Celý pobyt se nesl v duchu stmelování třídních kolektivů a seznámení se s novým třídním učitelem. Pobyt v přírodě v současné nelehké situaci podpořily poznávací a kooperační hry založené na důvěře. Za pomoc s plánem aktivit  a podporu děkujeme i školní metodičce prevence.

Mgr. Věra Antalová, Mgr. Lenka Hojná, Mgr. Ivana Panochová, Mgr. Kateřina Pultarová, Jitka Heltová

 

 

 

Nahoru