Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Třídy 5. A a 5. B postupně navštívily představení Divadla Drak Daidalos a Ikaros. Hra zavedla děti do starých řeckých bájí. Seznámily se s příběhem Daidala a Ikara zábavnou formou s humornými scénkami. Poznaly město Athény i ostrov Rhodos, různé vynálezy z tehdejší doby i počátky divadla. Představení bylo úspěšné a následovala po něm tvůrčí dílna, ve které se děti ještě blíže věnovaly postavám příběhu a zamyslely se nad celým dějem.

 

    drak3                       drak2                                   

drak1                                                                        

Nahoru