Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Ve středu 26. 6. si přišli na své i ostatní žáci druhého stupně, pro které byl přichystaný turistický den do hradeckých lesů. Pro každý ročník byla vytyčena jiná trasa, která vedla k altánu v lese, kde na žáky čekal oheň na opékání. Podklady pro samotnou cestu, plnění drobných pohybových úkolů cestou a hledání sladké odměny měli žáci přichystané v prezentaci, kterou si načetli skrze QR kód. Zbytek zadání pak hledali podle indicií a fotek v lese. Ke zdárnému cíli tak vedli skupinu žáci zručnější s mapou, stejně tak úkoly byly zaměřené na rozvoj spolupráce a komunikace ve třídách. Doufáme, že si netradiční pojetí sportovního dne žáci užili a poznali třeba také kouty hradeckých lesů, které neznají. Děkuji všem za účast!

Mgr. Karel Nývlt

 

Turist1

 Turist

Turist2

Turist4

Nahoru