Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

V tomto školním roce bylo nasbíráno rekordní množství podzimních plodů. Naši žáci za vydatné pomoci svých rodičů a prarodičů sebrali a odevzdali 2,6 tuny kaštanů a žaludů. Nejpilnějšími sběrači jsou žáci ze 7. B -  Jakub Krédl  (402 kg) a těsně za ním Tomáš Krahulec (380 kg). Za nimi následují Marek Šabata ze 3. A (135 kg) a Kryštof Melzer z 5. B (100 kg). Děkujeme všem sběračům i pomocníkům, bez nichž by sběr nemohl proběhnout. Velké poděkování posílají i lesníci z Horního Maršova, kam kaštany a žaludy již tradičně putují.                                    Mgr. Jana Šebestová

 

Nahoru