Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Jako jedna z devíti hradeckých škol jsme se s paní učitelkou Volfovou zúčastnili setkání zástupců školních parlamentů. Celá akce probíhala v Knihovně města Hradce Králové a za naši školu byli vysláni Monika Pongová (8. B), Daniela Tučková (8. B), Tomáš Kubík (9. B) a Jakub Krédl (7. B).

Hned po slavnostním zahájení jsme měli možnost setkat se a diskutovat s paní primátorkou. Po přestávce a občerstvení jsme představili dalším školám Vizi naší školy 2030 a seznámili se s ostatními zástupci žákovských parlamentů. Bylo to fajn a myslíme si, že jsme si celé dopoledne užili a zjistili některé nové informace ohledně našeho města.

Náš plakát měl velký úspěch a nápady se ostatním školám líbily. Dokonce některým školám chyběly věci, se kterými už má ta naše zkušenosti. Děkujeme všem ze školního parlamentu a paní učitelce Rozínkové za spolupráci na plakátu, za sdílení myšlenek, nápady a pomoci ohledně otázek pro paní primátorku. Moc se těšíme na účast naší školy v projektu a na další setkávání žákovských parlamentů. 😊

Monika Pongová, 8.B

finální

ŽP 1

Primátorka

Plakát

Nahoru