Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Pangea je název nejen pro superkontinent, ale také pro matematickou soutěž. Tato soutěž se pořádá pro žáky 4. až 9. ročníků, kteří rádi řeší reálné matematické příklady ze života. Vybrané soutěžní úlohy jsou pokaždé zaměřeny na určité společenskovědní nebo přírodovědné obory a pro ročník 2022/23 byla zvolena témata Dějiny a Zvířata.

Z naší školy se do školního kola této soutěže zapojilo celkem 35 žáků šestých až osmých tříd. V kategorii pro šestý ročník zvítězil Souček Zdeněk ze 6. A. Na druhém místě se umístila Adámková Nela ze 6. A a o třetí příčku se dělí Halvová Ema ze 6. B a Gabriela Polanská ze 6. A. V sedmých ročnících byli třemi nejúspěšnějšími řešiteli Vais Tobias, Vogl Jiří, oba ze 7. A, a Jakubský David ze 7. B. V osmém ročníku se pak nejlépe umístila Macková Anna z 8. A, další místa obsadili Kubík Tomáš a Hrnčíř Tomáš z 8. B.

Ze školního kola postupuje z každé kategorie 50 nejúspěšnějších řešitelů z celé České republiky do kola finálového. A naše škola v něm bude mít také svého reprezentanta! Zdeněk Souček nejen, že zvítězil na naší škole, ale v celkovém celorepublikovém umístění je na 30. místě. Tudíž bude dne 16. 6. soutěžit v Praze v Národním muzeu.

Děkujeme všem soutěžícím za projevený zájem a účast!

Mgr. Michaela Zlatová

  Pangea1Pangea2Pangea3Pangea4

Nahoru