Dne 20. září jsme si během výuky anglického jazyka připomněli život a vládu britské královny Elizabeth II., která zemřela  dne 8. září ve věku 96 let.

Se žáky 7. - 9. ročníků jsme se společně ohlédli za životem nejdéle vládnoucí panovnice Velké Británie. V průběhu prezentací jsme se dozvěděli mnoho informací a zajímavostí nejen z jejího života, ale i způsobu života ostatních členů královské rodiny.  Velkým přínosem byly i poznatky našich vyučujících i spolužáků, kteří do Velké Británie dlouhé roky jezdí.

Na základě získaných informací si žáci připraví vlastní prezentace, které budou sdílet na hodinách angličtiny.

Za PK anglického jazyka Mgr. Alena Machová a Mgr. Jana Volfová.

 Image 1

Image