Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Cílem adaptačního pobytu bylo stmelení kolektivu třídy, sblížení se s novou paní učitelkou a v neposlední řadě také lepší poznání kamarádů z druhé třídy. Základním předpokladem úspěšného pobytu je opuštění známého školního prostředí a rodiny. K dosažení cíle jsme použili metody zážitkové pedagogiky.

Hlavní náplní byly seznamovací aktivity, hry a činnosti zaměřené na upevnění vzájemné spolupráce, skupinové činnosti, aktivity zaměřené na společné zvládání problematických situací ve třídě, vyvození efektivního řešení,  hodnocení spolupráce, prezentace svých pocitů a názorů a v neposlední řadě dodržování pravidel stanovených hned v počátku pobytu. Základem všech aktivit byl společný prožitek, tolerance a respektování druhých a vzájemné pomoc.

Ze závěrečného hodnocení vyplynulo, že se dětem pobyt velice líbil, byly spokojené s nabízenými aktivitami. Lépe se poznaly mimo školní prostředí, učily se vzájemné toleranci a respektování druhého a zjistily, jak důležitá jsou pravidla. Pobyt prospěl i dětem, které měly problém s opuštěním domácího prostředí a rodiny. Zjistily, že spoustu věcí zvládnou samy. Nejvíce se jim líbil pobyt v lese, sportovní aktivity a seznamovací hry.

 

školní speciální pedagog Mgr. Ivana Panochová 

Nahoru