Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

I v letošním školním roce jsme se rozhodli naplánovat adaptační pobyty pro 3. a 6. ročníky. Poslední roky jezdíme do krásného areálu u obce Dolní Brusnice, který se jmenuje Hotel Pod Zvičinou.  Je nedaleko od Dvora Králové a kromě krásné přírody nabízí dětem i bohaté sportovní vyžití. Pobyt se uskuteční v termínu 12. - 16. 9. 2022. Žáci 3. a 6. ročníků vyjedou se svými novými třídními učiteli, školním metodikem prevence a speciálním pedagogem. Adaptační pobyt je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nové třídní kolektivy a zároveň je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj žáků. 

Nahoru