Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Kroužky východních Čech nabízejí informace na www.krouzky.cz či v letáku pro žáky naší školy na 2. pololetí. 

Ve čtvrtek proběhne projektový den na téma "Zimní olympijské sporty" aneb "Zimní olympijské hry 2018". Zúčastní se jich žáci 2. - 9. tříd, budou rozděleni do skupin po cca 15 žácích. Připomínáme, aby si každý přinesl pastelky, tužky, černý silnější fix, případně barevné fixy a nůžky. Každý z žáků má za úkol najít si přehled zimních oplympijských sportů a znát jména našich úspěšných sportovců. Žáci se podrobněji  seznámí s některými sporty a budou vytvářet logo daného sportu či malovat obrázek vyjadřující tento sport. Přejeme všem, ať se vám dobře pracuje a ať odcházíte ze školy s pocitem účelně využitého dne. 

Ve středu 10. 1. navštívili čtvrťáci a žáci 5. B divadlo Drak. 

Dovolujeme si pozvat rodiče, absolventy i veřejnost na již 9. společenský večer konaný 26. 1. 2018 od 19 hodin ve velkém sálu Adalbertina. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

„Jak nejlépe pomoci s přípravou do školy a jak se učit“

je námětem besedy, která se uskuteční v úterý 9. 1. 2018 od 16 hodin ve školní jídelně pro rodiče a další zájemce.

Diskutovat s vámi bude PhDr. Tomáš Komárek, který pracuje jako školní psycholog na ZŠ v Trutnově, učí na PF UHK a působí zároveň jako soukromý psycholog a terapeut.  

Měli byste se dozvědět zajímavosti o režimu školáka, o tom, kolik času věnovat přípravě, zda se připravovat sám či pod dohledem rodičů, jak dohlížet ze strany rodičů, jak dítě vést k odpovědnosti za svou práci apod. A samozřejmě bude čas na zodpovězení dotazů. Všichni jste srdečně zváni.

Dne 21. 12. navštívili žáci 5. tříd  malou vodní elektrárnu Hučák a zdejší Informační centrum Obnovitelné zdroje. Nejprve zhlédli film o vodních, větrných a slunečních elektrárnách a poté se seznámili s fungováním elektrárny. V Infocentru Obnovitelné zdroje si prohlédli a také vyzkoušeli různé modely poháněné právě obnovitelnými zdroji energie. Tyto zdroje by se v budoucím životě dnešních dětí měly stát hlavními zdroji energie na Zemi.

V posledních dnech můžete ve škole potkávat rodilé mluvčí ze Švédska, Holandska, Ameriky nebo Turecka. V rámci anglického jazyka pro 8. a 9. ročníky nám vypráví o vánočních zvycích ve své zemi. Lerry k nám dorazí ještě v lednu. Budeme se těšit a všem přejeme krásné vánoční svátky.

Mgr. Jana Volfová, Mgr. Tomáš Mlejnek

V pondělí 18. 12. jsme se počtvrté setkali při zapalování poslední adventní svíčky.

V úterý 19. prosince 2017, den po filmovém představení o brazilských indiánech, si zajeli sedmáci do pražského Náprstkova muzea, kde pro ně byl přichystán vzdělávací program "Putování Severní Amerikou". V sálech minulý týden otevřené nové výstavy se setkali s artefakty ze života nejen tentokrát severoamerických indiánů, ale i kanadských Inuitů. Ve druhé části muzejní expozice si pak vyzkoušeli vyšívání látek a kůží drobnými korálky.

V předvánoční čas jsme pro žáky 2. stupně objednali promítání v kině Bio Centrál. Program "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky", je pořádán v rámci unikátního projektu Planeta Země 3000. Projekce se konala v pondělí  18. 12. 2017.

Planeta Země 3000 je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko – zeměpisným přesahem. Nejmodernější multimediální projekce poutavých fotografií i videosekvencí, doprovodných autentických zvuků, hudby a naživo komentovaným výkladem. Zakladatel projektu Planeta Země 3000, fotograf a cestovatel Adam Lelek nás provedl nitrem amazonské džungle. Prostřednictvím názorné animace si žáci detailně objasnili velmi složitý proces fotosyntézy. Dvě tváře Rio de Janeira nabídla  osobitý příběh plný vášně, barev a umění, ale odkryla i chod v chudinských čtvrtích. Nelehkou cestou bylo setkání cestovatele s indiánským kmenem, který si svůj život a kulturu před cizinci náležitě střeží. Viděli jsme rituální tance, lov, přípravu jídla, výuku v místní škole, rozpravy se šamanem. Zaujala nás největší vnitrozemská bažina na světě, oplývající pestrým životem ve vodě, na souši i ve vzduchu.

Děkujeme za pěkný zážitek.

Mgr. Lenka Roubalová

S ukončením podzimních kurzů Internetu pro seniory jsme měli opět možnost přivítat na naší škole úspěšné absolventy kurzů a jejich lektory. Součástí předávání osvědčení o absolvování kurzu bylo i kulturní pásmo žáků naší školy a pěveckého sboru ZŠ Habrmanova.

Předposlední, tedy 3. adventní setkání, se uskutečnilo ve čtvrtek 14. 12.

Spíme ve škole 

Dnešní páteční večer 15. 12. se uskutečnila pyžamová noc 3. A. Sešli jsme se všichni o půl šesté před školou. Nejprve jsme zorganizovali lehací pořádek, poté začala ta správná mela. Večeři si každý donesl dle svého, maminky napekly mnoho dobrůtek ...i řízečky byly. V jednu chvíli to vypadalo, že budeme muset celý večer jenom jíst a ochutnávat. Po vydatném posilnění jsme se vydali na stezku odvahy. Hry děti tak unavily, že zalezly do spacáků. Vánoční atmosféru a kouzelný večer zakončujeme pohádkou Anděl Páně 2. Všem děkujeme za pomoc a podporu. 

Ve středu 10. ledna 2018 opět zahajuje svoji činnost Klub předškoláka Sluníčko. Budeme se setkávat s dětmi vždy ve středu od 15:30 hodin. Cílem těchto setkání je rozvíjení všech schopností dítěte a příprava na vstup do první třídy. Těšíme se na Vás.

Nahoru