Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Žáci 5. B dnes odjeli do Orlických hor na školu v přírodě. 

Jak vypadá katedrála? Co je to prévet? Kolik pavouků obývá důl Osel? Z kolika lidských lebek a kostí se dá sestavit erb?

Dne 23. 5. 2018 se žáci 3. - 5. tříd zúčastnili tradiční akce Hradec Králové - bezpečné město. Program tvořily ukázky policejní sebeobrany, výcviku služebních i záchranářských psů a první pomoci. K vidění byla výstroj, výzbroj a technika strážníků, policistů, vojáků, hasičů i zdravotníků. Na děti čekal také zábavný program, jehož součástí byly soutěže a hry, jízda zručnosti, nafukovací klouzačky i skákací hrad, malování na obličej či obarvení vlasů. Zájemci mohli usednout do vozidla záchranné služby, hasičů nebo policistů i do autobusu MHD. Nechyběl ani pravý vojenský guláš. Děti si akci užily a náladu jim nezkazila ani dešťová přeháňka.

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 2. A (22,83 kg), na druhém místě 1. A (16,30 kg), na třetím místě 1. B (9,84 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 2. A (4,68 kg), 2. třída 1. A (4,07 kg), 3. třída 1. B (3,39 kg).

2.stupeň

Nejvíce přinesla třída  7. A (10,71 kg), na druhém místě 6. A (4,84 kg), na třetím místě 6. B (3,05 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáky: 1. třída 7. A (2,61 kg), 2. třída 6. A (1,93 kg), 3. třída 6. B (1,29 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 7. A a 7. B.

 

Dopoledne plné vitamínů zažili všichni žáci. Společnost MK Fruit si ho pro ně připravila v rámci programu Ovoce a zelenina do škol. Děti mohly ochutnat a spoluvytvořit zdravé RAW cukroví, ochutnaly výborné ovocné i zeleninové nápoje. Celá akce byla velmi zdařilá. Na své si přišly nejen chuťové pohárky, ale každý udělal něco pro své zdraví. Moc děkujeme společnosti MK Fruit a těšíme se na další setkání.

Do prvních tříd jsme zapsali 54 dětí, z toho 7 dětí bude mít odklad školní docházky.

Otevřeme 2 běžné a jednu oční třídu. Na běžnou třídu vychází 20 žáků, do oční třídy je zařazeno 7 žáků. Pro zahájení školní docházky můžeme tedy nabídnout menší kolektiv dětí.

Seznam přijatých žáků naleznete zde.

Dne 26. dubna 2018 vyjeli žáci 5. tříd do hlavního města Prahy. Cílem bylo Národní technické muzeum v rámci projektu Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Žáci z 5. A navštívili Fotografický ateliér zachycující vývoj fotografické techniky od jeho počátků a expozici Interkamera s řadou interaktivních pomůcek. Samostatně bádali v expozicích a vyplňovali pracovní list. Třída 5. B se vydala do expozice Doprava týkající se historie automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní dopravy. Spatřili například automobil Tatra 80 z roku 1935 užívaný prezidentem T. G. Masarykem nebo letoun Kašpar z roku 1911, na kterém Ing. Jan Kašpar vykonal historicky první dálkový let v dějinách českého letectví.

Dne 17. 4. 2018 se naše škola zúčastnila dopravní soutěže na dopravním hřišti Třebeš. Žákům naší školy se zadařilo a sbírali cenná umístění. Ve starší kategorii (E. Lapčáková, K. Hopková, P. Marek, L. Erbs) obsadili 2. místo. Velký úspěch slavila i děvčata z 6. A (D. Prokopová, A Pultarová), která patřila mezi tři nejlepší dvojice na stanovišti první pomoci. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí již vám nebude zasláno, ale bude oznámeno

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí ve vitríně školy

 • a na webových stránkách školy www.zsjirasek.cz

 • Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:

  9. 5. 2018

  V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

  Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

  Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 26. 4. 2018 v době od 11 do 15 hodin ve škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166, 1. patro, kancelář zástupce

  ředitele.

Zlatou medaili za všestrannost (nejvyšší součet bodů ze všech disciplin) získal Martin Svoboda za ZŠ Černilov. Gratulujeme! Družstvo ze ZŠ Černilov se umístilo na prvním místě v soutěži družstev. Kromě krásných cen si odneslo po prvé putovní pohár za celkové vítězství v této soutěži. Na druhém místě skončilo družstvo ZŠ Na Ostrově z Jaroměře  a na třetím místě stejně jako vloni družstvo žáků naší školy. Vyrovnanými výkony nás reprezentovali David Jaroš z 9. B (celkově obsadil 4. místo), Roman Janouch ze 7. B (celkově 8. místo) a  Eliška Dospělová z 8. A (celkově 9. místo). Děkujeme a gratulujeme! Kompletní výsledky naleznete zdeA kdo z žáků dokázal letos psát 10 minut bez jediné chyby? Byli to Martin Svoboda (ZŠ Černilov, 264 čistých úhozů za minutu), David Jaroš (ZŠ Jiráskovo nám. 201 čistých úhozů) a Jana Rydlová (ZŠ Černilov, 158,1 čistých úhozů).

Letošní novinkou, která byla zařazena do víceboje, byla i hra Houbař. Vyzkoušet si ji můžete i vy on-line na adrese houbar.zav.cz. Přístupové údaje jsou stejné jako ve škole. 

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 navštívily děti z druhých tříd Divadlo Drak. Shlédly představení Medová královna. Spolu s hlavní hrdinkou příběhu se dozvěděly, kde se med vůbec bere a jak jej získat. Poznaly i moudré rady, odvahu, pokoru a trpělivost na cestě za sladkým pokladem.

Poslední sběr kůry v tomto školním roce proběhne ve čtvrtek 19. dubna v době od 7:00 do 7:50 hod. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

Nahoru