Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Dne 26. 9. 2018 se naše škola zúčastnila Sportovního dne s Městskou policií, který se tradičně konal na Stříbrném rybníků. Jednalo se o závod smíšených družstev tvořených dvěma chlapci a jednou dívkou. Velký úspěch slavili žáci 8. tříd, kteří svou kategorii vyhráli a nechali za sebou zhruba 30 družstev. Ještě jednou gratulujeme a děkujeme Janu Kotíkovi, Maxu Havlenovi a Lucii Zámečníkové za skvělou reprezentaci naší školy.

Pondělní dopoledne jsme si zpříjemnili projekcí v kině Bio Centrál. Využili jsme programu pořádaného v rámci unikátního projektu planeta Země 3000 a spolu s cestovatelem Adamem Lelkem jsme 24. 9. 2018 "zaletěli" do Myanmaru. Cestoval sedmý, osmý a devátý ročník.

Žáci se dozvěděli plno zajímavostí, např. proč se hlavnímu městu Myanmaru přezdívá "město duchů?" A jakže se tento stát vlastně jmenuje? Barma nebo Myanmar? Od roku 2014 pravidelně vyhrává anketu The CAF World Giving Index. Podle ní jsou Barmánci přátelští lidé, ochotní téměř vždy a komukoliv nezištně pomoci. ČR se v roce 2017 umístila na 128. místě ze 139 zemí :-(

Víte, že podle posledních údajů WHO z roku 2015 se Barmánci v průměru dožívají 66,6 let? V ČR jsme na tom lépe, ženy se průměrně dožívají 82 a muži 76 let. A jak je to s povinnou školní docházkou? V této zemi trvá 5 let. Další zajímavou informací bylo, proč tradice pavoučích žen pomalu, ale jistě z našeho světa mizí. A kdo jsou to Mokenové? A proč se promáčené oslavy nového roku slaví až v polovině dubna? Jaká je hodnota diamantového poupěte na vrcholu Shwedagonské pagody? A další a další otázky a odpovědi.

A kdo vydržel sledovat a poslouchat až do konce, zase je o něco bohatší :-)

Do kouzelného areálu hotelu Pod Zvičinou vyrazili na adaptační pobyt ve dnech 19. – 21. září také žáci šestých tříd se svými třídními učitelkami a Mgr. Janou Volfovou, školní metodičkou prevence. Nádherné počasí přálo procházkám po okolí, sportování, došlo i na stavění velmi důmyslných lesních chýší. Šesťáci se zamýšleli sami nad sebou i třídním kolektivem, společně vytvořili třídní pravidla, vyjadřovali svoje názory a pocity. Celý pobyt a aktivity si všichni užili a strávili tak společný čas plný pohody a radosti.

Kristina Polanská a Jana Šebestová, třídní učitelky 6. A a 6. B

Druhý den jsme vyrazili na kopec zvaný Zvičina, lepší počasí pro výlet jsme si ani nemohli přát. Po návratu jsme si pochutnali na buchtičkách s krémem. Odpoledne probíhal postřehový závod v lese, soutěžily dvojice vytvořené z obou tříd. Nejlepší závodníci našli na trase 7 ukrytých obrázků a ještě si dobře všímali informačních tabulí, takže dokázali odpovědět na další otázky (např. Jak daleko jsou Krkonoše?). Večer byly vítězné dvojice spravedlivě odměněny, malý pamlsek čekal také na ostatní závodníky. Adaptační pobyt jsme si užili a zítra se zase pustíme do práce ve škole.

Posíláme první pozdrav z adaptačního pobytu. Jsme tu, abychom si zvykli na nové spolužáky i paní učitelky a všichni se navzájem lépe poznali.

Zajímavé dopoledne prožili deváťáci na SOŠ a SOU Vocelova v HK. V pátek 14. 9. 2018 se zúčastnili 9. ročníku akce "Den pro Vás." Mezi soutěžními disciplínami ve zručnosti bylo: výměna pneumatik na cvičném autě v garáži, soutěž manuálních dovedností na elektro stavebnici, zkouška malé STK. Dále si žáci vyzkoušeli svou instalatérskou a stavařskou zručnost. Na stanovišti vědomostí prověřili zeměpisné znalosti, určovali původ aut, povinnou výbavu auta, určovali stavební slohy a nechyběl ani vševědomostní test. Na venkovním hřišti probíhal závod v koloběžkách, v mezičase si žáci prohlédli budovu školy a dozvěděli se důležité informace k možnému studiu na Vocelovce. 

 

Nábor proběhl ve škole hned druhý školní den. Bližší informace naleznete zde

naleznete ke stažení zde. Součástí je nabídka kroužků, konzultační hodiny učitelů, organizace školního roku apod. 

 

Se školním rokem jsme se tentokrát rozloučili hodně vesele. Tělocvična hostila diskotéku a skákací hrad od agentury Vosa jede, v jídelně jsme si mohli vyrobit vlastnoručně malovanou tašku, zvířátko z balónků nebo náramek, v soutěžích na nás čekala lízátka a bonbóny. Našemu skákání a soutěžení úspěšně konkurovali králíci Nikoly Tužilové, která nám předváděla jejich drezůru. Užili jsme si veselé čtvrteční dopoledne a teď už jenom vysvědčení a hurá na prázdniny!

Tři žáci 9. třídy - Kristián Vít, Kristýna Malá a Tereza Horáčková se v lednu zapojili do půlročního vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů.
Na základě osobního setkání zpracovali osud pamětníka Oty Petránka. Jeho příběh nazvali Válka očima dítěte. Žáci měli k dispozici nejmodernější nahrávací techniku, zúčastnili se odborného videoworkshopu, použili nové technologie pro střih. V rámci projektu se žáci naučili ovládat kameru, stříhat videozáznam v počítačovém programu a posílat elektronicky velkoobjemová data.
Naučili se umění komunikace, spolupracovat v týmu, navázat kontakt s pamětníkem. Tím byl pan Ota Petránek. Vyprávěl jim o svém životě za 2. světové války. Poté měli připraveno plno otázek. Příběh zpracovali a nakonec připravili výstup pro závěrečnou prezentaci. Porota ohodnotila práce pěti zúčastněných škol. Naše škola sice neobsadila první tři místa, ale nejdůležitější pro žáky bylo, co jim tato práce přinesla, co se díky ní naučili a co mohou předat dál. Se všemi příběhy je možno se seznámit na www.pribehynasichsousedu.cz                                                                                                           Mgr. Zuzana Rychnovská

dostalo každé dítě spolu s vysvědčením. Aktuální informace týkající se budoucího školního roku si můžete stáhnout i zde.

Služby vedení školy budou každé pondělí v době od 9 do 11 hodin. V tomto časi si lze také vyzvednout vysvědčení.

Za hojné účasti žáků školy, bývalých spolužáků, učitelů i rodičů se v úterý 26. června žáci devátých tříd rozloučili se školou. Panovala samozřejmě nervozita, třídní prezentace se však zdařily. Padla slova vážná i veselá, nechyběl humor či dojetí. Deváťáci se s vedením školy i učiteli rozloučili důstojně a slavnostním pasováním přivítali na druhý stupeň své nástupce – budoucí žáky 6. tříd. Přejeme všem hodně štěstí a úspěchů!

Nahoru