Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Zaznělo třídou a většina nevěděla, jestli to je legrace nebo náhodný výkřik unavené paní učitelky. Blížil se den odjezdu a v některých začala být malá obava, co to bude za akci.

Po příjezdu nás čekala cesta lesem s podivnými, nesvětskými značkami, které nás dovedly až k tajemnému stavení.

Vstupovali jsme se smíšenými pocity. Úder gongu nám přivolal našeho čertího průvodce a exkurze do světa pekel mohla začít...

Třída se změnila ve třídu pekelnou. Dostali jsme se do pekelné školy, kde čertice zkoušela malá čerťata, Odměnou za naše vědomosti byla svačina - červí tyčinky zalité kozím kvasem (kupodivu vše výborné chuti!). Prošli jsme galerii lidských nectností, dostalo se nám mnoho cenných pekelných informací. Cestou do 12 metrové hloubky de centra Pekel jsme byli přijati samotným Luciferem. Chvíli to vypadalo, že i v Pekle panují přesná pravidla, a tudíž se všichni zpátky nevrátíme, ale nakonec jsme se opět ocitli u bludného kamene.

Je s podivem, ale většina litovala, že je znovu na světě, neboť se jim v Pekle velice líbilo.

Snad zase příště...                                                                                                                               

žáci a učitelé 3. tříd

proběhlo v měsíci dubnu. Žáci obdrží od svých třídních učitelek podrobnou zprávu. Tuto zprávu mají v elektronické verzi uloženou ve svém profilu v aplikaci ScioDat. Individuální zpráva je zde doplněna o náhled řešeného testu s vyznačením správných odpovědí. K přihlášení do aplikace potřebují znát své přihlašovací údaje, které použili při testování. 

Dnes děti z 1.O viděly divadelní představení ZUŠ Střezina. Na představení O neposlušných kůzlátkách a O vráně, která chtěla zpívat v opeře je pozvala naše spolužačka Laurinka Hromková. Ta spolu se svými kamarády z Jesliček nacvičila a zahrála jedno z kůzlátek. Po představení dala paní učitelka Jiřina Krtičková ještě dala kvíz o tom, jak dobře dávaly v divadle pozor. A protože nám přálo i počasí, stavili jsme se cestou do školy ještě v cukrárně na zmrzlinu. Děkujeme za krásný den! 

Ve středu 10. 5. 2017 proběhl v celé republice Český den proti rakovině. Členové našeho žákovského parlamentu Vojtěch Svoboda ze 7. A a Ondřej Ruml z 8. A za doprovodu paní učitelky Ivany Panochové prodali 250 kytiček. Na konto sbírky jsme přispěli 6 177 Kč. Všem dárcům děkujeme!

V úterý 16. května 2017 se sedmáci vydali na dějepisnou exkurzi po stopách středověké architektury. Jejich první zastávkou byl jedinečný románský kostel sv. Jakuba v obci Církvice - Jakub. Poté se na celý den přesunuli do Kutné Hory. Na úvod je čekala lehce morbidní výstavka kosterních skulptur v sedlecké kostnici, pak mohli porovnat architektonické prvky dvou nejznámějších mimopražských gotických katedrál - klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci a chrámu sv. Barbory na západním okraji historického cetra města. Pomyslnou třešničkou exkurze byl sestup do středověkého dolu Osel a expozice o historii dolování a mincovnictví v Českém muzeu stříbra Hrádek. Patronka horníků na výletníky shlížela přívětivým okem, takže v slunečném letním dni zbyl čas i na krátkou individuální prohlídku středověkých uliček a nákupy nezbytných suvenýrů a sladkostí.

Ve čtvrtek 12. 5. se naši žáci čtvrtých tříd zapojili do testování čtenářské gramotnosti pořádané společností SCIO.

Vážení rodiče, milí spolužáci,

zveme vás ve středu 17. 5. v 16:30 hodin na setkání, při němž se s vámi chceme podělit o zážitky z letošního zájezdu. Těšíme se na setkání.

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 3. B (6,30 kg), na druhém místě 2. B (4,73 kg), na třetím místě 3. A (3,82 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 1. A (2,18 kg),2. třída 5. A (1,80 kg), 3. třída 3. A (1,73 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 8. B (15,38 kg), na druhém místě 6. A (10,03 kg), na třetím místě 9. A (6,10 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 6. A (2,42 kg), 2. třída 9. A (1,29 kg), 3. třída 8. B (1,16 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 6. A a 6. B.

Dne 4. 5. 2017 se v Hradci Králové uskutečnila dopravní soutěž, které se zúčastnila i naše škola. Z  třinácti zúčastněných družstev se žáci 7. tříd umístili na krásném 6. místě. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

„V Anglii se mi moc líbilo. Byl jsem tam od 24. 4. do 29. 4. Nejhezčí bylo London Eye (vysoké 135 metrů, do jedné kabinky se vejde až 20 lidí) a Big Ben (vysoký 96,3 metrů). Viděli jsme Tower Bridge, okurku (tak se nazývá jeden z mrakodrapů), Greenwichský park a tam jsem překročil nultý poledník. Jednu nohu jsem měl na východě a druhou na západě. Šli jsme také kolem Downing street, kde bydlí v čísle 10 premiér. V čísle 11 bydlí ministr financí, tento dům je luxusnější a obýval jej Tony Blair, když byl premiérem, protože měl velkou rodinu a do čísla 10 by se nevešli. BYLO TO SUPER!“ Tak to byly zážitky jednoho z žáků...

Blahopřejeme úspěšným řešitelům Matematického korespondenčního semináře pro 4. - 5. ročník, který probíhal v 5 kolech od října do dubna. Z naší školy se nejlépe umístila Patricie Labuťová ze 4. B na 9. místě z 228 účastníků. Svatopluk Kněžour z 5. B se umístil na 24. - 27. místě a Jakub Kábrt z 5. B na 29. místě.

O Jiráskových sadech se často mluví jako o nejkrásnějším parku města. Velký vliv na toto tvrzení má jejich poloha, přímo na soutoku řek Labe a Orlice.

Poslední sběr kůry v tomto školním roce proběhne ve čtvrtek 20. dubna v době od 7:00 do 7:50 hodin. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 1. A (7,87 kg), na druhém místě 2. B (5,84 kg), na třetím místě 1. B (4,45 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 1. A (2,07 kg), 2. třída 5. A (1,64 kg), 3. třída 3. A (1,52 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 8. A (5,53 kg), na druhém místě 6. A (4,97 kg), na třetím místě 7. A (4,40 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 6. A (2,05 kg), 2. třída 9. A (1,04 kg), 3. třída 7. B (0,94 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 7. A a 7. B.

 

 

V úterý 4. 4. navštívili žáci třetích a čtvrtých tříd Adalbertinum, kde zhlédli divadelní hru Staré pověsti české. 

Na skok do pravěku vyrazili v úterý 28. března 2017 žáci 6. ročníku. Akční dopoledne prožili v Archeoparku pravěku ve Všestarech.Teorii mají v malíku z hodin dějepisu, tady si vyzkoušeli pravěký život na vlastní kůži. Řemeslníci vyráběli přívěsek z mušlí a oblékali oděvy pravěkých lidí, zemědělci okopávali políčko, opékali hady z těsta a jedli vlastnoručně uvařenou kaši s jablky a ořechy, lovci házeli oštěpem a prakem na kance, stříleli z luku do terče a potěžkávali kamenné palice i bronzové sekeromlaty. Nádherně svítilo sluníčko, ale všichni se shodli, že by v pravěku žít nechtěli :-).

 

V pondělí 13. 3. proběhl ve čtvrtých třídách vzdělávací program na téma zdravá výživa. 

Nahoru