Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Dne 27. 6. 2017 byl na naší škole uspořádán sportovní den, který žáci 2. stupně společně strávili závodem okolo rybníku Biřička. Závodu se zúčastnilo dvacet jedna šestičlenných smíšených družstev. Žáci předvedli skvělé výkony, počasí nám přálo a celý závod jsme zakončili sladkou odměnou. Sportu zdar přeje ZŠ Jiráskovo náměstí.

SD 2

SD 3

Sportovní den 2017 1

Po roce nastal opět čas, kdy je třeba vyslat žáky devátého ročníku dále na střední školy a učiliště. Uvolňuje se tak místo na druhém stupni pro žáky pátých ročníků. Dne 27. 6. jsme spolu rodiči, spolužáky a učiteli měli možnost se slavnostně rozloučit s devátou třídou a naopak pasovat žáky pátých tříd na žáky druhého stupně. Všechny třídy si připravili povedené prezentace shrnující jejich cestu školou. Došlo i na hudební a taneční představení nejnadanějších žáků, kterým všichni po právu pořádně tleskali. Nezapomnělo se také na poděkování rodičům a učitelům za všechnu odvedenou práci. Celé setkání probíhalo uvolněně a v přátelském duchu a míchala se nostalgie s dojetím.

Přejeme deváťakům zdařilé vykročení do další důležité časti života a vítáme budoucí šesťáky na druhém stupni.

V úterý dne 27. června se naší škole konal sportovní den. První a druhé třídy měly zajištěný program na golfovém hřišti. Třetí třídy a třída 4. A soutěžily na hřišti Bavlna. Jednotlivá družstva se vystřídala na sportovních stanovištích. Na závěr nejlepší sportovci dostali diplomy a drobné ceny. Sladká odměna čekala na všechny děti.

Ve čtvrtek 22. 6. jsme jeli na výlet. První zastávka byla v Poděbradech. Tam jsme se byli podívat na kolonádě a ochutnali dva prameny minerální vody. Potom jsme šli přes náměstí až k lodi, která se jmenovala Král Jiří. Na ni jsme nasedli a dojeli až k soutoku Labe a Cidliny. Odtud jsme došli do Libice nad Cidlinou. Ve vesnici jsme si prohlédli pomník Slavníkovců. Výlet jsme zakončili ve středověké vesnici Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. Platilo se tam groši - 1 groš = 10 Kč. Byla zde ukázka středověkých řemesel a také možnost zakoupit si produkty, které jsme si sami vyrobili. Výlet byl super!   Natálie Brožová


          

    

 

          

 

 

Za naši celoroční aktivní práci v žákovském parlamentu jsme byli v úterý odměněni návštěvou koupaliště Flošna. Po příchodu, kdy jsme tam byli skoro sami, jsme si rozložili ležení na trávníku. Koupali jsme se a jezdili na toboganu na člunech. Asi nejzajímavější atrakcí byla divoká řeka. Na oběd jsme si zašli do místního občerstvení. Pak jsme si koupili výbornou zmrzlinu. Celý den jsme si užili naplno, ani velké teplo nám nevadilo.

Adéla Pultarová a Michaela Půlpánová 5. A, Kateřina Bílková a Vojtěch Svoboda 7. A, Kristýna Malá a Ondřej Ruml 8. A, Tereza Horáčková 8. B

Dne 20. 6. 2017 byla v  Hradci Králové ukončena základní část skupiny Mistrovství Evropy basketbalu žen. Tým Ukrajiny, který si naše škola vybrala jako adoptivní, předváděl po celou dobu turnaje skvělé výkony. Nicméně v boji o postup do čtvrt finále podlehl týmu Slovenska. Naše škola po celou dobu mistrovství fandila, jak nejlépe uměla a zároveň by ráda poděkovala, že jsme mohli být součástí tak skvělé události, která se v Hradci Králové konala.

Již tradičně se na naší škole konalo slavnostní zakončení projektu Internet pro seniory, na kterém se v Hradci Králové a okolí podílí celkem 12 škol. Dne 16. 6. jsme v prostorách naší jídelny přivítali absolventy kurzu, jejich lektory a vyučující. Součástí předávání absolventských diplomů bylo i kulturní pásmo sestávající z hudebních čísel žáků naší školy a několika čísel žáků ZUŠ Habrmanova. Senioři z rukou Ing. Aleny Synkové za Magistrát města Hradec Králové převzali diplom za absolvování kurzu na jedné ze zúčastněných škol. Po vyhlášení a kulturním programu bylo pro seniory přichystané malé pohoštění. Děkujeme všem za účast a doufáme, že se uvidíme zase někdy příště.

Ve dnech od 16. 6. – 20. 6. se v Hradci Králové bude konat základní skupina Mistrovství Evropy v basketbalu žen. Na herní ploše budeme moci spatřit týmy Španělska, Ukrajiny, Maďarska, České republiky a další. Hradecké základní školy po oslovení pořadateli s celou událostí pomáhají a to akcí „Adoptuj svůj tým“. Školy se budou snažit zpříjemnit a vytvořit domácí herní prostředí zahraničním týmům. Na akci „Adoptuj svůj tým“ se na naší škole podílí více než 80 žáků a už se moc těší na blížící se zápasy, kde budou moci svůj tým podpořit a povzbudit v důležitých zápasech. Zkuste dle fotografií uhádnout, kterou ze zemí jsme adoptovali my.

Od 29. května do 2. června patřily chaty Permoník a Ťapka v Malé Úpě k nejveselejším místům našeho kraje, protože jsme se do nich nastěhovali my - druháci ze ZŠ Jiráskovo náměstí. Vzali jsme s sebou i kamarády z 1. O. Ubytování bylo pohádkové, jídlo královské a počasí božské! Jakpak ne, když nám ho zařídil sám vládce hor Krakonoš, který se na nás přišel podívat a poslal nám i své spolupracovníky - vodníka, hejkala, ohnivého mužíčka, skřítka a vílu.

Kdyby na nás v Hradci nečekali rodiče, ani by se nám nechtělo domů!

Dne 13. 6. 2017 od 16:30 hodin proběhl v prostorách naší školy závěrečný koncert s názvem Pohádkové prázdniny. Program byl sestaven z jednotlivých vystoupení různých tříd prvního stupně a pěveckého sboru a představoval jeden kouzelný den v dětském životě o letních prázdninách. Dětem se vystoupení velice povedlo a všichni pevně doufáme, že se líbilo nejen dětem, ale i vám rodičům, a že jsme vás alespoň na chvíli dokázali přenést do světa dětí a mohli jste se na svět dívat jejich očima.

Informuje pí. uč. Podvalová

V pátek 30. 6. 2017 se ruší konzultační hodiny speciálního pedagoga. Náhradní termín bude v pondělí 19. 6. 2017 od 11 do 14 hodin.

Soutěž o nejzajímavější fotografii z Londýna vyhrála Sarah Křížová ze 7. A. Gratulujeme!

Anglie

V minulém týdnu podnikli žáci osmých tříd v rámci dějepisné exkurze putování na místa krutých bojů rakouských a pruských vojsk. Ze Všestar se vydali přes Rozběřice tzv. "úvozem mrtvých" na Chlum. Zde je čekala komentovaná prohlídka Muzea války 1866, kde si mohli např. vyzkoušet manipulaci s replikami dobových zbraní. Na Chlumu též prošli místy krvavých vojenských střetů, o kterých dnes vydávají svědectví jen četné pomníky.  Osmáci poté nastoupili cestu zpět a byli rádi, že v "bitvě" s velmi horkým letním dnem utrpěli maximálně puchýře či spálená ramena.

Dovolujeme si vás pozvat na závěrečný koncert.

Zaznělo třídou a většina nevěděla, jestli to je legrace nebo náhodný výkřik unavené paní učitelky. Blížil se den odjezdu a v některých začala být malá obava, co to bude za akci.

Po příjezdu nás čekala cesta lesem s podivnými, nesvětskými značkami, které nás dovedly až k tajemnému stavení.

Vstupovali jsme se smíšenými pocity. Úder gongu nám přivolal našeho čertího průvodce a exkurze do světa pekel mohla začít...

Třída se změnila ve třídu pekelnou. Dostali jsme se do pekelné školy, kde čertice zkoušela malá čerťata, Odměnou za naše vědomosti byla svačina - červí tyčinky zalité kozím kvasem (kupodivu vše výborné chuti!). Prošli jsme galerii lidských nectností, dostalo se nám mnoho cenných pekelných informací. Cestou do 12 metrové hloubky de centra Pekel jsme byli přijati samotným Luciferem. Chvíli to vypadalo, že i v Pekle panují přesná pravidla, a tudíž se všichni zpátky nevrátíme, ale nakonec jsme se opět ocitli u bludného kamene.

Je s podivem, ale většina litovala, že je znovu na světě, neboť se jim v Pekle velice líbilo.

Snad zase příště...                                                                                                                               

žáci a učitelé 3. tříd

proběhlo v měsíci dubnu. Žáci obdrží od svých třídních učitelek podrobnou zprávu. Tuto zprávu mají v elektronické verzi uloženou ve svém profilu v aplikaci ScioDat. Individuální zpráva je zde doplněna o náhled řešeného testu s vyznačením správných odpovědí. K přihlášení do aplikace potřebují znát své přihlašovací údaje, které použili při testování. 

Dnes děti z 1.O viděly divadelní představení ZUŠ Střezina. Na představení O neposlušných kůzlátkách a O vráně, která chtěla zpívat v opeře je pozvala naše spolužačka Laurinka Hromková. Ta spolu se svými kamarády z Jesliček nacvičila a zahrála jedno z kůzlátek. Po představení dala paní učitelka Jiřina Krtičková ještě dala kvíz o tom, jak dobře dávaly v divadle pozor. A protože nám přálo i počasí, stavili jsme se cestou do školy ještě v cukrárně na zmrzlinu. Děkujeme za krásný den! 

Nahoru