Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

O Jiráskových sadech se často mluví jako o nejkrásnějším parku města. Velký vliv na toto tvrzení má jejich poloha, přímo na soutoku řek Labe a Orlice.

Poslední sběr kůry v tomto školním roce proběhne ve čtvrtek 20. dubna v době od 7:00 do 7:50 hodin. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 1. A (7,87 kg), na druhém místě 2. B (5,84 kg), na třetím místě 1. B (4,45 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 1. A (2,07 kg), 2. třída 5. A (1,64 kg), 3. třída 3. A (1,52 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 8. A (5,53 kg), na druhém místě 6. A (4,97 kg), na třetím místě 7. A (4,40 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 6. A (2,05 kg), 2. třída 9. A (1,04 kg), 3. třída 7. B (0,94 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 7. A a 7. B.

 

 

V úterý 4. 4. navštívili žáci třetích a čtvrtých tříd Adalbertinum, kde zhlédli divadelní hru Staré pověsti české. 

Na skok do pravěku vyrazili v úterý 28. března 2017 žáci 6. ročníku. Akční dopoledne prožili v Archeoparku pravěku ve Všestarech.Teorii mají v malíku z hodin dějepisu, tady si vyzkoušeli pravěký život na vlastní kůži. Řemeslníci vyráběli přívěsek z mušlí a oblékali oděvy pravěkých lidí, zemědělci okopávali políčko, opékali hady z těsta a jedli vlastnoručně uvařenou kaši s jablky a ořechy, lovci házeli oštěpem a prakem na kance, stříleli z luku do terče a potěžkávali kamenné palice i bronzové sekeromlaty. Nádherně svítilo sluníčko, ale všichni se shodli, že by v pravěku žít nechtěli :-).

 

V pondělí 13. 3. proběhl ve čtvrtých třídách vzdělávací program na téma zdravá výživa. 

Dne 3. 3. 2017 se žáci osmých tříd zúčastnili exkurze do České národní banky v Praze na výstavu s názvem Lidé a peníze.

NOVY DOD

Pěknou vzpomínku na proběhlý masopust nám připravil pan Kamil Klembara. Děkujeme velice a pro všechny zúčastněné zasíláme odkaz: https://www.zonerama.com/klemba/7607

V úterý 28. února jsme se společně sešli před budovou školy. Po úvodním seznámení se zvyky a tradicemi masopustu a nezbytném povolení k jeho konání se náš masopustní průvod vydal do okolí školy. Nechyběly tradiční masky jako laufr, turci, medvěd, žid, smrtka, kůň, ženich s nevěstou, masky řemesel i malý kominíček. Po návratu do školy jsme pokračovali tancem a soutěžemi ve školní jídelně. Líbilo se nám taneční vystoupení našich spolužáků i představování masek. Nejlepší masky byly na závěr vyhlášeny a odměněny. Odpoledne se nám vydařilo.

absolvují žáci čtyř základních škol (Nový Hradec Králové, Bezručova, Milady Horákové a Jiráskovo nám.) ve středu 1. 3. 2017 od 9 hodin. Cílem je zkusit si přijímačky v cizím prostřední (naši žáci půjdou na Nový Hradec Králové, žáci z Bezručky půjdou na ZŠ M. Horákové) za obdobných podmínek jako na skutečné střední škole. Protože je opravdové přijímací zkoušky čekají za přibližně 6 týdnů, budou mít možnost doplnit si ještě případné mezery, které právě při těchto zkouškách odhalí. Držíme jim palce, ať těch děr není moc!

V pátek 24. 2. 2017 se konalo smutné loučení s Niklovým vrchem. Ještě jsme se stihli zúčastnit závodu ve slalomu a také běžeckého závodu v maskách, kde ti nejlepší byli náležitě odměněni. Pro dobrovolníky bylo připraveno noční lyžování a ani o diskotéku nikdo nepřišel. A i když nám počasí opravdu moc nepřálo, tak podstatné je, že Sněženky a Machři si lyžařský kurz 2017 náležitě užili.

V pondělí 27. února nás navštívili kamarádi předškoláci z MŠ Lentilka.

Nahoru