Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Ve dnech 11. 6. - 15. 6. se někteří žáci naší školy zúčastnili školního zájezdu do Itálie.

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 4. A (10,59 kg), na druhém místě 5.B (9,20 kg), na třetím místě 1. B (5,50 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 2. A (4,95 kg), 2. třída 1. A (4,16 kg), 3. třída 1. B (3,64 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 7. A (16,85 kg), na druhém místě 6. A (16,69 kg), na třetím místě 6. B (7,53 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 7. A (3,24 kg), 2. třída 6. A (2,61 kg), 3. třída 6. B (1,61 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 6. A a 7. B.

 

V ortoptické cvičebně stále pracujeme na modernizaci pomůcek a vybavení. Pokaždé dětem udělá velikou radost nový přístroj na zkvalitnění zrakové rehabilitace. V letošním školním roce to je například doplnění sad z řady Mini Lük na procvičování koncentrace, orientace a diferenciace. Největší investicí je ale především přístroj Bernelloscop z USA (viz. foto).

V jídelně školy jsme 8. 6. 2018 znovu hostili absolventy kurzů Internet pro seniory při závěrečném předávání certifikátů. Vedoucí lektoři z rukou zástupců města Ing. Aleny Synkové a náměstka primátora Milana Jaroše obdrželi obálky s certifikáty. Součástí programu bylo hudební vystoupení žáků naší školy a ZUŠ Habrmanova a na závěr také občerstvení. V podzimních kurzech proběhne malá obměna, na čtyřech školách se místo práce s počítačem budou senioři učit mluvit anglicky.

Žáci 7. B se v pátek 8. 6. 2018 na naší škole zúčastnili besedy o rizicích na sociálních sítích. Byla součástí projektu E-bezpečí, zaměřeného na prevenci, vzdělávání a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu. Osvěžili si své teoretické znalosti o kyberšikaně a kybergroomingu (nebezpečné manipulaci dítěte dospělým uživatelem internetu, jejímž cílem je přimět dítě k osobní schůzce) a na konkrétních případových studiích z ČR i zahraničí aktivně řešili, jak se rizikovému chování ve virtuálním světě buď úplně vyhnout, nebo jak již probíhající problémy minimalizovat či úplně odstranit. Beseda tak vhodně doplnila soubor celoročně probíhajících preventivních akcí.

Dne 6. června 2018 proběhla v devátých třídách netradiční hodina anglického jazyka pod vedením rodilého mluvčího z Kalifornie, USA. Tématem hodiny byla pozice Afroameričanů v americké historii a jejich práva ve většinově bělošské společnosti. Určitá fakta dokonce vzbudila v některých žácích emoce a vyvolala zajímavé otázky. Hodina byla vedena formou prezentace s diskuzí s důrazem na rozvinutí komunikačních kompetencí žáků. Žáci si tuto možnost setkání s rodilým mluvčím velmi pochvalovali.

I tento rok jsme se tradičně zúčastnili Sportovních hradeckých her v plavání. Naši plavci dělali, co mohli, a vyplavali krásné umístění. Velké úspěchy slavil Max Havlena (7. B), který obsadil 3. místo na 50 m znak a o chvíli později slavil zlato na 50 m prsa. On i všichni zúčastnění zaslouží poděkování za skvělou reprezentaci naší školy. Gratulujeme!

Ve středu 6. června 2018 naši školu navštívili studenti pedagogické fakulty z Velké Británie. Prohlédli si školu, zúčastnili se několika hodin anglického jazyka, v nichž se aktivně zapojili do výuky. Naše děti měly možnost promluvit s rodilým mluvčím a vyzkoušet si své znalosti anglického jazyka. 

Je vaše dítě doma u počítače nebo u mobilu skutečně v bezpečí? V posledních letech zažívají sociální sítě obrovský boom a výrazně přispívají k proměnám společnosti. Dávají nám možnosti, o jakých se nám dříve ani nesnilo. Současně ale přináší i řadu rizik, která je potřeba si uvědomit. A to bylo hlavní téma besedy pro rodiče, která se konala tento týden na naší škole s kpt. PhDr. Ondřejem Moravčíkem.

Děkujeme za spoustu kladných ohlasů a těšíme se na další setkání.

Mgr. Jana Volfová

V typickém letním počasí jsme se s 29 žáky zúčatnili prestižního poměřování výkonů v rozličných atletických disciplínách na Hradeckých sportovních hrách mládeže na hřišti TJ Sokol. Účast škol se letos zastavila na čísle 18. Především proto musíme ocenit výkony všech žáků a žákyň, kteří dokázali zdatně konkurovat i školám, které se na sport více specializují. Občas svými dobrými výkony zaskočili i sebe. Nejlepšími celkovými i individuálními výsledky se blýskli chlapci v kategorii mladších žáků, kde celkově skončili 5. a získali dvě 2. místa.

2. místo ve štafetě: Marek Vodička, Denis Žižka, Jan Kotík, Jakub Petržela

2. místo ve skoku dalekém: Jan Kotík

Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy a těšíme se na ještě lepší výkony v příštím roce. Talenty na to máme.

V úterý 5. června se třídy 9. A a 9. B zúčastnily exkurze do rodiště Karla Čapka a do josefovské pevnosti. Naší první zastávkou byly Malé Svatoňovice, kde jsme navštívili Muzeum bratří Čapků. Po zajímavém výkladu paní průvodkyně jsme se pustili do vypracování úkolů. Poté jsme se přesunuli do Josefova. Zde nás zaskočilo nepříznivé počasí, ale úprk v lijáku jsme zvládli s humorem. Prohlídka pevnosti byla dobrodružná. Navštívili jsme katakomby, kde nám místy tuhla krev v žilách. Vrátili jsme se ale všichni živí a zdraví. Tento den jsme si moc užili! 

Kristýna Malá, 9. A

Naše škola se v letošním školním roce podruhé zapojila do celostátní sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Český den proti rakovině, jejíž 22. ročník se uskutečnil 16. května. Letos byla sbírka zaměřena na nádory tlustého střeva. Získané finanční prostředky slouží na prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť. Prodali jsme 250 kytiček a vybrali jsme 6 509 Kč, což je o 332 Kč více než v loňském roce.

Všem přispěvatelům děkujeme!

Srdečně Vás zveme na závěrečný koncert.

závěrečný koncert 2018

Nahoru