Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí již vám nebude zasláno, ale bude oznámeno

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí ve vitríně školy

 • a na webových stránkách školy www.zsjirasek.cz

 • Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:

  9. 5. 2018

  V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

  Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

  Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 26. 4. 2018 v době od 11 do 15 hodin ve škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166, 1. patro, kancelář zástupce

  ředitele.

 

 

Nahoru