Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Zápis z jednání školské rady
konané 5. března 2015
 
Přítomni:  
Mgr. Romana Fiedlerová
Mgr. Libuše Moníková
Mgr. Aneta Bendová
Mgr. Zuzana Rychnovská
Mgr. Iveta Peštuková
host:  Mgr. Alena Hradílková – ředitelka školy
 
Omluven:  
PaedDr. Jindřich Vedlich
 
Program:  
1) Výsledky voleb do školské rady
2) Volba předsedy a zapisovatele školské rady 
3) Jednací řád školské rady
4) Seznámení s rozpočtem školy na rok 2015
5) Diskuze a různé
6) Usnesení a závěr
 
Ad1) Ředitelka školy seznámila přítomné s výsledky voleb do školské rady a poblahopřála  zvoleným  Mgr. Iveta Peštuková a Mgr. Zuzana Rychnovská (za pedagogické pracovníky).
        
Ad2) Školská rada jednohlasně zvolila jako předsedkyni školské rady Mgr. Romanu Fiedlerovou a 
     zapisovatelku Mgr. Ivetu Peštukovou.
 
Ad3) Předsedkyně školské rady Mgr. Romana Fiedlerová seznámila přítomné s jednacím řádem školské rady. Po té byl jednací řád školskou radou schválen.
 
Ad4) Ředitelka školy seznámila školskou radu s rozpočtem na rok 2015. Při té příležitosti byla seznámena rámcově i s čerpáním rozpočtu a hospodařením školy za rok 2014.
       
Ad5) Informace o vyúčtování údržby Správy nemovitostí Hradec Králové -  finanční 
     částky, které SN předložila, jsou nepřehledné. Školská rada se dohodla s vedením školy, že 
     ředitelka školy bude provádět přesný záznam o vykonaných činnostech správy nemovitostí.
 
Usnesení:  
1) Školská rada bere na vědomí výsledky voleb a ze svých řad zvolila předsedu a zapisovatele. 
2) Školská rada schvaluje jednací řád.
3) Školská rada bere na vědomí informaci o rozpočtu školy.
 
 
 Termín příštího jednání školské rady byl stanoven na 15. října 2015 v 17 hodin.
 
 
 
Zapsala: Mgr. Iveta Peštuková
 
Zápis ověřila: Mgr. Zuzana Rychnovská
 
Předseda: Mgr. Romana Fiedlerová
 
Hradec Králové 5. 3. 2015
Nahoru