Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

1. 10. – 5. 10. Týden čtení
2. 10. Akce ŠD – návštěva Minizoo ve Stěžerách
3. 10. - 4. 10. Adaptační pobyt žáků 4. B ve škole
3. 10. Internet pro seniory (1)
4. 10. Anglický jazyk pro seniory (1)
5. 10. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
5. 10. – 6. 10. Volby do zastupitelstva, škola poskytuje jednu volební místnost
9. 10. Sběr víček – služba 6. B
9. 10. Akce ŠD – Kouzelník RENO
10. 10. Exkurze žáků 8. tř. na zámek Kačina – v rámci pokusného ověřování
10. 10. Internet pro seniory (2)
11. 10. Angličtina pro seniory (2)
11. 10. Akce ŠD – Drakiáda na školním hřišti
12. 10. Plavání 2. A, 2, O, 3. A
12. 10. Sběr elektra a baterií
16. 10. Co jsme se už naučili – pro rodiče žáků 1. tříd
16. 10. Zachraň život s Kryštůfkem – 5. A, 5. B
17. 10. Sběr kaštanů a žaludů
17. 10. Bankéři jdou do škol pro žáky 8. A, 8. B
17. 10. Divadlo Drak - Mimoň – 4. tř.
17. 10. Internet pro seniory (3)
18. 10. Divadlo Drak – Mimoň – 3. A, 3. B, 5. B
18. 10. Děti světa tančí pro mír – 5. A
18. 10. Angličtina pro seniory (3)
18. 10. Schůzka školské rady
22. 10. Sebeobrana dívky – 8. A, 8. B
23. 10. Sběr víček – služba 7. A
24. 10. Sběr kaštanů a žaludů¨
24. 10. Internet pro seniory (4)
25. 10. Angličtina pro seniory (4)
26. 10. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
26. 10. Sběr elektra a baterií
29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. Halloween
31. 10. Internet pro seniory (5)

1. 9. Zahajovací pedagogická rada

3. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
4. 9. Nábor na florbal v tělocvičně – 1. – 5. třídy
6. 9. Nábor na basketbal – 1., 2., 3. a 4. třídy
10. 9. – 14. 9. Týden čtení
14. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové
14. 9. Dožínky v HK – 4. A, 5. B
14. 9. Sběr elektra a baterií
14. 9. Den pro Vás – 9. A, 9. B SŠ Vocelova
17. 9. – 19. 9. Adaptační pobyt 3. A, 3. B – Hotel Pod Zvičinou
18. 9. Třídní schůzky
18. 9. – 19. 9. Sběr papíru
19. 9. – 21. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel Pod Zvičinou
19. 9. Divadelní představení v Draku – „Faust“ – 5. A, 5. B
24. 9. Planeta 3000- Myanmar – Divoká cesta – 6. - 9. třídy
25. 9. Sběr víček – služba 6. A
25. 9. Třídní schůzky 3. a 6. tříd
26. 9. Den s Městskou policií – Stříbrný rybník – vybraní žáci
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

Téma nástěnek – Cesta kolem světa

1. 6. Příjezd žáků 1. A, 1. B, 1. O, 2. O, 3. A, 3. B, 5. B ze školy v přírodě
4. 6. – 8. 6. Týden čtení
4. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
5. 6. Literárně dějepisná exkurze 9. A, 9. B
5. 6. Informace pro rodiče (16:00 – 17:30 hodin)
5. 6. Beseda pro rodiče - Kyberšikana
6. 6. Hradecké sportovní hry – atletika – účast družstva žáků 6. – 9. tříd
7. 6. Hradecké sportovní hry – plavání – účast družstva žáků 6. – 9. tříd
8. 6. Sběr elektra a baterií
8. 6. 1. generálka na koncert
8. 6. Beseda na téma „Kyberšikana“ pro žáky
8. 6. Závěrečné setkání Internetu pro seniory
11. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
11. 6. 2. generálka na koncert
11. 6. – 15. 6. Zájezd přihlášených žáků do Itálie
12. 6. Sběr víček, služba 6. B
12. 6. Závěrečný koncert školy
12. 6. Exkurze – Náprstkovo muzeum Praha – 6. A, 6. B
13. 6. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
13. 6. Akce ŠD – knihovna Veverkova
13. 6. Do školy nanečisto – pro budoucí prvňáky
14. 6. Cykloběh – akce města – 9. A, 9. B
15. 6. Beseda s PC ČR – Dopravní výchova – 4. A, 4. B
18. 6. – 22. 6. Škola v přírodě 4. A, 4. B, 2. A, 5. A
18. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
18. 6. Pedagogická rada
19. 6. Školní výlet – Potštejn – 1. A, 1. B, 1. O, 2. O
20. 6. Školní výlet – Praha – 7. A, 7. B
20. 6. – 21. 6. Školní výlet – Mostek – 8. A, 8. B
20. 6. Školní výlet – Chlum - 6. A, 6. B
21. 6. – 22. 6. Školní výlet 9. A, 9. B
22. 6. Sběr elektra a baterií
22. 6. Hrajeme si hlavou 6. – 8. třídy
25. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
25. 6. Divadlo Drak – 1. třídy
26. 6. Sportovní den I. i II. stupeň
26.. 6. Rozloučení s 9. třídou, pasování žáků 5. tříd – 16:30, školní jídelna
26. 6. – 27. 6. Sběr papíru
27. 6. Třídnické práce, předání odměn žákům
28. 6. Třídnické práce, individuální rozloučení tříd se školním rokem (1. stupeň – VOSA JEDE)
29. 6. Ukončení školního roku, slavnostní předání vysvědčení

Téma nástěnek – moje koníčky

1. 5. Svátek práce
2. 5. Internet pro seniory (9)
4. 5. Sběr elektra a baterií
7. 5. Ředitelské volno
8. 5. Státní svátek – Den vítězství
9. 5. Vitamínový den 1. st. – MK Fruit
9. 5. Akce ŠD – návštěva knihovny
9. 5. Internet pro seniory (10)
10. 5. Historická exkurze – Malá pevnost Terezín 8. A, 8. B
11. 5. Právo a morálka – beseda s PČR, 7. A
14. 5. – 18. 5. Týden čtení
14. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
15. 5. Sběr víček, služba 7. B
16. 5. Fotografování tříd
16. 5. Český den proti rakovině
18. 5. Sběr elektra a baterií
21. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
22. 5. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
22. 5. Exkurze do Archeoparku ve Všestarech – 6. A, 6. B
22. 5. Celodružinová akce ŠD – zdravotní soutěž
22. 5. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
23. 5. Bezpečné město
23. 5. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Benákové
25. 5. Exkurze do Nár. muzea – 4. A, 4. B
25. 5. Historická exkurze do Kutné Hory – 7. A, 7. B
28. 5. Okresní kolo Pythagoriády 5. a 7. ročník
28. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
28. 5. – 1. 6. ŠVP 3. A, 3. B, 1. A, 1. B, 1. O, 2. O, 5. B
29. 5. Okresní kolo Pythagoriády 6., 8. ročník
29. 5. Sběr víček, služba 6. A

Téma nástěnek – Domácí mazlíčci

2. 4. Pondělí velikonoční (velikonoční prázdniny)
3. 4. – 21. 4. Testování SCIO 5. třídy – Stonožka (Čj, M, OSP, Aj)
3. 4. Exkurze žáků 8. ročníků do ČNB Praha
4. 4. Zpíváme společně 2018 – koncert Jitro – 1. a 2. třídy
4. 4. Valná hromada sdružení
4. 4. Testy Kalibro ve 3. a 4. třídách (český jazyk)
4. 4. Internet pro seniory (5)
4. 4. Klub předškoláka Sluníčko
5. 4. Školní kolo Pythagoriády 5., 6., 7. a 8. tříd
5. 4. Testy Kalibro ve 3. a 4. třídách (matematika)
5. 4. Soutěž v minifotbale ve Smiřicích – žáci 8. – 9. tříd
6. 4. Sběr elektra a baterií
6. 4. Testování Scio 5. tříd
6. 4. Testy Kalibro ve 3. a 4. třídách
9. 4. – 13. 4. Týden čtení
9. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
10. 4. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
10. 4. Hradecký víceboj
10. 4. Sběr víček
11. 4. Internet pro seniory (6)
11. 4. Klub předškoláka Sluníčko – závěrečné setkání
12. 4. Divadlo Drak – Medová královna – 2. A, 2. B, 2. O
12. 4. Okresní kolo BIO (kategorie D) – účast 2 žákyně
13. 4. Výchovný koncert „Den hraček“ ve Filharmonii – 3. – 5. třídy
13. 4. Testování Scio 5. tříd
13. 4. – 14. 4. Zápis do 1. tříd
16. 4. Plavecký výcvik 2., B, 3. B
16. 4. Beseda – Poruchy příjmu potravy – beseda 8. A
17. 4. Okresní kolo MO Z6, 7, 8
18. 4. Británie s Britem 6 – 7. třídy
18. 4. Internet pro seniory (7)
19. 4. Sběr pomerančové kůry
20. 4. Sběr elektra a baterií
23. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
23. 4. Okresní kolo BIO (kategorie C), účast 1 žák
23. 4. Pedagogická rada a předporady
24. 4. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
24. 4. Sběr víček
24. 4. – 25. 4. Sběr papíru
24. 4. Informace pro rodiče
24. 4. Třídní schůzka 2. A, 5. A
25. 4. Soutěž v předčítání v Nj
25. 4. Internet pro seniory (8)
26. 4. Národní technické muzeum Praha – 5. A, 5. B
30. 4. Ředitelské volno

Nástěnky na březen – Slavní lidé

26. 2. – 2. 3. LVK 7. A - 7. B
1. 3. Akce ŠD – kino Central – Můj život cuketky
2. 3. Sběr elektra a baterií
2. 3. Británie s Britem pro 4. – 5. třídy a 8. a 9. třídy
5. 3. – 9. 3. Týden čtení
5. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
6. 3. Etiketa stolování 2. A, 2. B, 7. B
7. 3. Beseda s PČR – Právo a morálka, 7. B
7. 3. Přijímací zkoušky nanečisto – žáci 9. tříd na ZŠ Nový HK
7. 3. Zahájení letního semestru Internetu pro seniory (1)
7. 3. Klub předškoláků Sluníčko
9. 3. Etiketa stolování – 2. O, 7. A
9. 3. Exkurze 3. A, 3. B – Noemova archa (z cyklu Vzdělávací programy paměťových institucí)
12. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
13. 3. Sběr víček
13. 3. Akce ŠD – návštěva knihovny KMHK
14. 3. Den otevřených dveří
14. 3. Vybíjená 1. stupeň – hala Třebeš (1. - 3. třídy)
14. 3. Internet pro seniory (2)
14. 3. Klub předškoláků – Velikonoční dílna pro rodiče a děti
15. 3. Sběr pomerančové kůry
15. 3. Školská rada
16. 3. Matematický klokan
19. 3. Beseda s PČR – Právo a morálka, 7. A
19. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
20. 3. Beseda s rodiči předškoláků v MŠ Březhrad
20. 3. Jarní vystoupení ŠD pro rodiče
21. 3. Internet pro seniory (3)
21. 3. Klub předškoláků Sluníčko
21. 3. Akce OROS ve školní jídelně
22. 3. Třídní schůzka v MŠ oční
26. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
26. 3. Den učitelů ve Filharmonii, ocenění Pedagoga roku
27. 3. Sběr víček
27. 3. Den učitelů pro pedagogický sbor
28. 3. Internet pro seniory (4)
28. 3. Akce ŠD – návštěva knihovny
29. 3. – 2. 4. Velikonoční prázdniny

Téma nástěnek na únor – Příroda v zimě

1. 2. Divadlo Drak – Labyrint 1. třídy – doprovod TU
1. 2. Projektový den na téma „Zimní olympijské hry 2018“ 2. – 9. třídy
2. 2.. Pololetní prázdniny
2. 2. Školení pedag. sboru – Třídní učitel
5. 2. – 9. 2. Týden čtení
5. 2. Dopravní výchova – PČR, 4. B
5. 2. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
14. 2. – 9. 5. Pedagogická praxe studentů I. stupně prvouka, vlastivěda
6. 2. Schůzka žákovského parlamentu
6. 2. Sběr víček – služba 6. B
6. 2. Akce ŠD – Adventure golf – Fomei – doprovod pí vych. Strouhalová
7. 2. Akce ŠD – Adventure golf – Fomei – doprovod pí vych. Heltová
7. 2. Představení v Adalu „Trapas nepřežiju“ – 6. – 9. třídy (od 3. vyuč. hodiny)
7. 2. Školní kolo biologické olympiády – kategorie C, D
7. 2. Klub předškoláků
9. 2. Návštěva MŠ Březhrad v 1. třídách
9. 2. Sběr elektra a baterií
12. 2. Školní kolo recitační soutěže 2. stupeň
13. 2. Masopust od 15:30 před školou
14. 2. Okresní kolo anglické konverz. soutěže
14. 2. Akce žákovského parlamentu - Den pozitivních vzkazů
14. 2. Akce důchodců OROS ve školní jídelně – Senegal
14. 2. Klub předškoláků Sluníčko
15. 2. Sběr pomerančové kůry
15. 2. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Matyášové
16. 2. Tonda Obal na cestách pro 1. i 2. stupeň
16. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády na naší škole
16. 2. Exkurze – Okresní soud 4. A, 4. B
19. 2. – 25. 2. Jarní prázdniny
26. 2. – 2. 3. Lyžařský výcvikový kurz 7. tříd
26. 2. Beseda s PČR – Kyberšikana, 6. B
27. 2. Schůzka žákovského parlamentu
27. 2. Sběr víček – služba 6. A
27. 2. Schůzka žákovského parlamentu
28. 2. Klub předškoláků Sluníčko

Téma nástěnek na leden – Jednou bych chtěl být…

1. 1. Nový rok
2. 1. Vánoční prázdniny
5. 1. Účast žáků 7. A na Tříkrálové sbírce
8. 1. – 12. 1. Týden čtení
8. 1. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
8. 1. Divadlo Drak – 5. A
9. 1. Sběr víček
9. 1. Kočičí zahrada 3A, 3. B
9. 1. Schůzka žákovského parlamentu
9. 1. Informace pro rodiče (17 – 18 hodin)
9. 1. Beseda pro rodiče na téma „Jak pomoci dítěti s přípravou do školy“ (16 – 17 hodin)
9. 1. – 10. 1. Sběr papíru
10. 1. Divadlo Drak – 4. A, 4. B, 5. B
10. 1. Školní kolo anglické konverzační soutěže
10. 1. Akce ŠD – návštěva knihovny Veverkova
10. 1. 1. setkání Klubu předškoláků
12. 1. Sběr elektra a baterií
12. 1. – 13. 1. Prezidentské volby
15. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 2. O
17. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády – ZŠ Bezručova
17. 1. Klub předškoláků Sluníčko
17. 1. Akce ŠD – návštěva knihovny
17. 1. Akce OROS ve školní jídelně
18. 1. Sběr pomerančové kůry
19. 1. Beseda 7. A – Poruchy příjmu potravy
22. 1. Plavecký výcvik (závěr) 2. A, 2. O, 3. A
22. 1. Pedagogická rada
23. 1. Sběr víček
23. 1. Dopravní výchova – PČR, 4. A
23. 1. Schůzka žákovského parlamentu
24. 1. Okresní kolo matematické olympiády – Z5, Z9
24. 1. Klub předškoláků Sluníčko
26. 1. Sběr elektra a baterií
26. 1. – 27. 1. Druhé kolo prezidentských voleb
26. 1. 9. společenský večer školy v Adalu
29. 1. Okresní kolo olympiády v českém jazyce
31. 1. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení
31. 1. Slavnostní předání vysvědčení v prvních třídách za účasti rodičů
31. 1. Klub předškoláků Sluníčko

Téma nástěnek na prosinec – Vysněné dárky

1. 12. Vánoce v Evropě, zámek Karlova koruna – 4. A, B – exkurze
1. 12. Adventní exkurze – zámek Žleby – 3. A, 3. B
1. 12. Sběr elektra a baterií
4. 12. – 8. 12. Týden čtení
3. 12. 1. adventní neděle
4. 12. 2. adventní setkání – 1. st.
4. 12. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
4. 12. Etiketa stolování 4. A, 4. B
4. 12. Věda má budoucnost - projekt pro vyučující
5. 12. Etiketa stolování 5. A, 5. B
5. 12. Poruchy příjmu potravy
5. 12. Sebeobrana dívky 8. ročník
5. 12. Sběr víček
5. 12. Mikuláš na I. stupni a v MŠ Březhrad
6. 12. Hudební divadlo 1. A, 1. B, 1. O
6. 12. Internet pro seniory (9)
7. 12. Akce ŠD - zdobení vánočního stromečku v ZOO Dvůr Králové n. L.
7. 12. Exkurze – Ratibořice – 5. A, B
7. 12. Etiketa stolování – 3. A, B
7. 12. Sběr pomerančové kůry
8. 12. Účast žáků na soutěži „Já už to znám, já už to umím“
8. 12. Talking about Christmas – 8. A, B, 9, A, B
8. 12. Generálka koncert
11. 12. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
11. 12. Generálka – koncert
12. 12. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
12. 12. Schůzka žákovského parlamentu
13. 12. Školní kolo zeměpisné olympiády
13. 12. Akce OROS – vánoční posezení s programem
13. 12. Internet pro seniory (10)
14. 12. Úprk Cup
14. 12. 3. adventní setkání – 1. stupeň
14. 12. Návštěva knihovny- akce ŠD
14. 12. Vydávání zápisových lístků
15. 12. Beseda – Poruchy příjmu potravy 7. A
15. 12. Etiketa stolování 1. O
15. 12. Sběr elektra a baterií
15. 12. Závěrečné setkání Internetu pro seniory
15. 12. Přespání žáků ve škole – 3. A
18. 12. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
18. 12. 4. adventní setkání 1. stupeň
18. 12. Představení pro žáky 2. stupně – Brazílie – Planeta Země
18. 12. Vánoční koncert školy (náhradní termín za 12. 12.)
19. 12. Sběr víček
19. 12. Exkurze – Náprstkovo muzeum Praha – 7. A, B
19. 12. Pronájem ŠJ – Yamaha
19. 12. Pronájem ŠJ – Yamaha
21. 12. Divadlo Drak – Vyšla hvězda nad Betlémem – 1. A, B, O
23. 12. – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny

Téma nástěnek na listopad – Astrální svět

1. 11. Internet pro seniory (4)
2. 11. Beseda o houbách v ŠD, 4. A, 4. B, 5, A, 5. B
2. 11. Beseda s MP – Přestupky – 8. B
3. 11. Hvězdárna a planetárium – 5. A, 5. B
3. 11. Sběr drobného elektroodpadu
3. 11. Prezentace SPŠ Hradební – 9. A, 9. B
6. 11. – 12. 11. Týden čtení
6. 11. Plavání 2. A, 3. A, 2. O
6. 11. Beseda s PČR „Mladý motorista “ – 9. B
6. 11. Beseda nad knihou „O Květušce a tesaříkovi“ s J. Vítovou – 1. A, 1. B, 1. O
6. 11. Finále soutěže ve spelování - Aj
7. 11. Sběr víček
7. 11. Fotografování 1. tříd – Hradecký deník
7. 11. Exkurze do Národního muzea Praha – 8. a, 8. B
7. 11. Revolution Train – 9. ročníky
8. 11. English reading Oxford bookshop – 8. a 9. třídy
8. 11. Internet pro seniory (5)
9. 11. Sběr pomerančové kůry
9. 11. Koncert pro 6. – 9. třídy
9. 11. Dental prevention (1., 2. třídy)
9. 11. Martin na bílém koni
10. 11. Sběr drobného elektra
13. 11. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
13. 11. Pedagogická rada
14. 11. Ovoce pro žáky
14. 11. Beseda s plukovníkem Lottesem
14. 11. Schůzka žákovského parlamentu
14. 11. Slavnost slabikáře – 1. tř.
15. 11. Sebeobrana dívky – 9. A, 9. B
15. 11. Akce ŠD – návštěva knihovny
15. 11. Internet pro seniory (6)
16. 11. Akce ŠD – kouzelník Reno
16. 11. Beseda s MP – Kyberšikana, 6. A
17. 11. Státní svátek
20. 11. Návštěva Aquacentra 2. A, 2. B, 3. A
21. 11. Sběr víček – služba 6. A
21. 11. Setkání školních metodiků prevence na KÚ
21. 11. Školení zdravotního kroužku
21. 11. Volby do školské rady
21. 11. Třídní schůzky a informace pro rodiče
21. 11. – 22. 11. Sběr papíru
22. 11. Návštěva Úřadu práce 9. A, 9. B
22. 11. Akce ŠD – návštěva knihovny
22. 11. Internet pro seniory (7)
23. 11. Exkurze do Terezína – 9. A, 9. B
24. 11. Akce ŠD – kino Centrál
27. 11. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
28. 11. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
28. 11. Exkurze do svíčkárny v Šestajovicích – 1. A, 1. B, 1. O
28. 11. Schůzka žákovského parlamentu
28. 11. Školení zdravotního kroužku
29. 11. Internet pro seniory (8)

Téma nástěnek - LES

2. 10. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
2. 10. – 6. 10. Týden čtení
3. 10. Rozvoz ovoce pro žáky
3. 10. Schůzka žákovského parlamentu
4. 10. Okresní konference OROS – školní jídelna
6. 10. Sběr elektra a baterií
9. 10. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
10. 10. Sběr víček – služba 6. B
11. 10. Internet pro seniory (1)
12. 10. Anglické představení v ŠJ – 2. - 5. Třídy
13. 10. Setkání VP se zástupci středních škol
16. 10. Plavání 2.A, 2. O, 3. A
16. 10. Zachraň život s Kryštůfkem – 5. A, 5. B
17. 10. Dopravní hřiště – 5. B
17. 10. Rozvoz ovoce pro žáky
17. 10. Akce ŠD – edukativní program – Koza domácí
17. 10. Schůzka žákovského parlamentu
18. 10. Sběr kaštanů a žaludů
18. 10. Dopravní hřiště – 5. A
18. 10. Internet pro seniory (2)
19. 10. Bankéři jdou do škol – 8. A, B, 9. A, 9. B
19. 10. Školská rada
20. 10. Akce ŠD – kino Bio Centrál – Šmoulové – zapomenutá vesnice
20. 10. Sběr elektra a baterií
20. 10. – 21. 10. Volby do parlamentu
23. 10. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
24. 10. Sběr víček – služba 7. A
25. 10. Sběr kaštanů a žaludů
25. 10. Internet pro seniory (3)
26. 10. – 27. 10. Podzimní prázdniny
30. 10. Divadlo Drak 3. A, 3. B
31. 10. Rozvoz ovoce pro žáky
31. 10. Beseda s MP – Přestupky – 8. A
31. 10. Beseda s MP – Mladý motorista – 9. A
31. 10. Schůzka žákovského parlamentu

1. 9.     

1. 9. Zahajovací pedagogická rada
4. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
5. 9. – 8. 9. Týden čtení
7. 9. Nábor na basketbal – 1., 2., 3. a 4. třídy
7. 9. Třídní schůzky 3. a 6. tříd před adapt. pobytem
11. 9. – 13. 9. Adaptační pobyt 3. A, 3. B – Hotel Pod Zvičinou
13. 9. – 15. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel pod Zvičinou
15. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové
15. 9. Den pro Vás – 9. A, 9. B SŠ Vocelova
19. 9. Fotografování 1. tříd
19. 9. Třídní schůzky
19. 9. – 20. 9. Sběr papíru
26. 9. Sběr víček
27. 9. Den s Městskou policií
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
29. 9. Ředitelské volno

Téma nástěnek – volné téma

2. 6. Sběr elektra a baterií
2. 6. Exkurze – Peklo – 3. A, 3. B
5. 6. – 9. 6. Týden čtení
5. 6. Plavání 2. A, 3. A
6. 6. 1. generálka na koncert
6. 6. Návštěva bylinkové zahrádky s výkladem – zdravotní a přírodovědný kroužek ŠD
6. 6. Informace pro rodiče (16:30 – 18:00 hodin)
6. 6. – 7. 6. Sběr papíru
7. 6. Hradecké sportovní hry – atletika – účast družstva žáků 6. – 9. tříd
8. 6. Hradecké sportovní hry – plavání – účast družstva žáků 6. – 9. tříd
8. 6. Den Květů – ITV – účast žáků z 8. tříd
8. 6. Den dětí v ŠD ve spolupráci se žákovským parlamentem
9. 6. 2. generálka na koncert
12. 6. Plavání 2. A, 3. A
13. 6. Sběr víček
13. 6. Valná hromada sdružení
13. 6. Pohádkové prázdniny – školní koncert (od 16:30 hodin)
14. 6. Do školy nanečisto – pro budoucí prvňáčky
14. 6. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
15. 6. Divadelní představení p. Peřiny – 1. A, 1. B
15. 6. Akce ŠD – sportovní den
15. 6. Akce ŠD – knihovna Veverkova – červnové novinky – 2. odd.
16. 6. Klicperovo divadlo – Kytice – 8. B
16. 6. Akce v ŠD – soutěž v první pomoci
16. 6. Závěrečné setkání Internetu pro seniory
19. 6. Pedagogická rada
20. 6. Školní výlet – Potštejn – 1. A, 1. B
20. 6. Školní výlet 4. A, 4. B
20. 6. Školní výlet 6. A, 6. B – Liberec
21. 6. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
21. 6. – 22. 6. Výlet 7. A, 7. B – Broumov
21. 6. – 22. 6. Výlet 9. A – Pecka
22. 6. Akce ŠD – knihovna Veverkova – červnové novinky – 4. odd.
23. 6. Výlet 8. A, 8. B – Pecka
23. 6. Hrajeme si hlavou – 6. A, 7. A, 7. B, 9. A
27. 6. Sportovní den I. i II. stupeň
27.. 6. Rozloučení s 9. třídou, pasování žáků 5. tříd – 16:30, školní jídelna
28. 6. Třídnické práce, předání odměn žákům
29. 6. Třídnické práce, individuální rozloučení tříd se školním rokem (2. A, 2. B – Báječný cirkus – Ateliér HDD)
30. 6. Ukončení školního roku, slavnostní předání vysvědčení

Téma nástěnek – rozkvetlá zahrada


1. 5. Svátek práce
2. 5. – 5. 5. Týden čtení
2. 5. Sběr víček
2. 5. Schůzka žákovského parlamentu
3. 5. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
4. 5. Dopravní soutěž žáků 6. – 9. tříd
4. 5. Internet pro seniory (10)
5. 5. Fotografování tříd
5. 5. Sběr drobného elektra a baterií
8. 5. Den vítězství – státní svátek
10. 5. Akce ŠD – golf FOMEI
15. 5. Plavání 2. A, 3. A
15. 5. Okresní kolo Pythagoriády
16. 5. Dějepisná exkurze Kutná Hora (7. ročník)
16. 5. Literární exkurze Č. Skalice, Ratibořice (6. ročník)
16. 5. Akce ŠD – návštěva bylinkové zahrádky – 2. a 4. oddělení
16. 5. Sběr víček
16. 5. Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
16. 5. Schůzka žákovského parlamentu
17. 5. Představení v divadle Jesličky – 1. O
17. 5. Akce ŠD – golf FOMEI
18. 5. Akce ŠD – návštěva knihovny Veverkova
18. 5. Akce ŠD – návštěva bylinkové zahrádky – 1. a 3. oddělení
19. 5. Sběr elektra a baterií
22. 5. Plavání 2. A, 3. A
23. 5. Zdravá pětka 1. O, 2. O
29. 5. Plavání 2. A, 3. A
30. 5. Sběr víček
30. 5. Schůzka žákovského parlamentu

Téma nástěnek – Oblíbené seriály

3. 4. – 7. 4. Týden čtení
3. 4. – 21. 4. Testování SCIO 5. třídy – Stonožka (Čj, M, OSP, Aj)
3. 4. Plavání 2. A, 3. A
4. 4. Sběr víček
4. 4. MO 6, 7 – ZŠ M. Horákové
4. 4. MO 8 – ZŠ Bezručova
4. 4. Představení v Adalu – Staré pověsti české 3. A, 3. B, 4. A, 4. B
4. 4. Zdravotní kroužek – školení
4. 4. Šablony – regionální školení
5. 4. Soutěž v předčítání v Nj
5. 4. Kočičí zahrada 3A, 3. B
5. 4. Internet pro seniory (6)
5. 4. Závěrečné setkání Klubu předškoláka – Chystáme se na zápis
6. 4. akce ŠD – návštěva knihovny Veverkova – pí vych. Benáková
7. 4. Sběr drobného elektra a baterií
7. 4. – 8. 4. Zápis do 1. tříd
10. 4. Plavání 2. A, 3. A
10. 4. Okresní kolo biologické olympiády
11. 4. Hradecký víceboj – soutěž v psaní na klávesnici počítače
11. 4. 2. část školení – zdravotní kroužek
12. 4. Vybíjená – dívky 4. a 5. třídy
12. 4. Internet pro seniory (7)
13. 4. – 17. 4. Velikonoční prázdniny
18. 4. Sběr víček
18. 4. Schůzka žákovského parlamentu
19. 4. Internet pro seniory (8)
20. 4. Poslední sběr pomerančové kůry
20. 4. Den Země (Příroda ve městě) – 5. A, 5. B
21. 4. Den Země (Příroda ve městě) – 7. A
21. 4. Sběr drobného elektra a baterií
24. 4. – 29. 4. Zájezd žáků do Anglie
24. 4. Plavání 2. A, 3. A
24. 4. Pedagogická rada a předporady
25. 4. Informace pro rodiče
25. 4. – 26. 4. Sběr papíru
26. 4. Internet pro seniory (9)
28. 4. Dopravní hřiště – 4. A
28. 4. Dopravní hřiště – 4. B

1. 3. Přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 9. tříd na Novém HK
1. 3. Klub předškoláků Sluníčko – Kupte si lidičky první jarní kytičky
1. 3. Zahájení letního semestru Internetu pro seniory (1)
3. 3. Exkurze do České národní banky – 8. A, 8. B
3. 3. Divadelní představení v Draku – Princezna Turandot + dílny – 6. A, 6. B
6. 3. – 10. 3. Týden čtení
6. 3. Dopravní výchova – teorie, 4. A
6. 3. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
6. 3. Školení „celé sborovny“ – pravidla silničního provozu
7. 3. Dopravní výchova – teorie, 4. B
7. 3. Sběr víček – třída 7. A
7. 3. Schůzka žákovského parlamentu
7. 3. Vydávání zápisových lístků (15:30 – 16:30)
8. 3. Den otevřených dveří, prohlídky školy, ukázkové hodiny
8. 3. Beseda Kyberšikana – 6. A
8. 3. Internet pro seniory (2)
8. 3. Klub předškoláků Sluníčko – Hrnečku, vař
9. 3. Beseda Kyberšikana – 6. B
10. 3. Zdravá pětka 6. A, 8. A
10. 3. Beseda – Právo, morálka – 7. A, 7. B
10. 3. Sběr elektra a baterií
10. 3. Akce ŠD – kino Bio centrál – „Zpívej“
13. 3. Zdravá pětka 4. A, 4. B
13. 3. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
13. 3. Návštěva učitelů budoucích 1. tříd v MŠ Březhrad
15. 3. Turnaj ve vybíjené – hala Třebeš
15. 3. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
15. 3. Akce ŠD – Golf na Fomei
15. 3. Internet pro seniory (3)
15. 3. Klub předškoláků Sluníčko – O mýdlové bublině
16. 3. Školská rada
17. 3. Matematický klokan
20. 3. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
20. 3. Sběr víček – služba 7. B
20. 3. Schůzka žákovského parlamentu
22. 3. Krajské kolo ZO
22. 3. Internet pro seniory (4)
22. 3. Den otevřených dveří – Vozilo se na jaře…
22. 3. Akce OROS v v jídelně – Den učitelů
23. 3. Sběr pomerančové kůr
23. 3. Velikonoční pohádka 1. A, 1. B, 1. O
23. 3. Koncert v kině Centrál – 7. a 8. třídy
23. 3. Návštěva MŠ Březhrad v 1. třídách
23. 3. Akce ŠD – třídní vystoupení kroužku fléten pro rodiče
24. 3. Velikonoční pohádka 2. A, 2. B, 2. O
24. 3. Sběr elektra a baterií
27. 3. Zdravá 5 – 1. A, 1. B
27. 3. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
27. 3. Den učitelů v Klicperově divadle
28. 3. Exkurze žáků 6. tříd do Archeoparku ve Všestarech
29. 3. Zdravá 5 – 2. A, 2. B
29. 3. Vybíjená žáků 4. a 5. tříd – chlapci – hala Třebeš
29. 3. Internet pro seniory (5)
29. 3. Klub předškoláků Sluníčko – Jarní tvoření – dílny
30. 3. Zdravá 5 – 3. A, 3. B
30. 3. Den učitelů pro pedagogický sbor

Téma nástěnek na únor – Co nám chutná


1. 2. Okresní kolo Olympiády v českém jazyce (2 žáci)
1. 2. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
1. 2. Pythagoriáda pro žáky 5. tříd
1. 2. Klub předškoláků Sluníčko – Hra pro mráz a meluzínu
2. 2. Projektový den na téma „Zdravý životní styl“
3. 2.. Pololetní prázdniny
6. 2. – 10. 2. Týden čtení
6. 2. – 24. 3. Pedagogická praxe studentů učitelství Aj, On, Rj, Nj
7. 2. Schůzka žákovského parlamentu
7. 2. Sběr víček
7. 2. Třídní schůzky integrovaných žáků v očních třídách
8. 2. Školní kolo recitační soutěže II. stupně
8. 2. Divadlo Drak – Ikaros – 4. třídy
8. 2. Den otevřených dveří (15:30 – 17:00)
8. 2. Klub předškoláků – O dvanácti měsíčkách
9. 2. Británie s Britem pro žáky 4. – 9. tříd
9. 2. Divadlo Drak – Ikaros – 3. třídy
9. 2. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Benákové
10. 2. Sběr elektra a baterií
13. 2. – 19. 2. Jarní prázdniny
20. 2. – 24. 2. Lyžařský výcvikový kurz 7. tříd
21. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády na naší škole
21. 2. Schůzka žákovského parlamentu
21. 2. Sběr víček
22. 2. Divadlo Drak – Zlatovláska – 1. třídy
22. 2. Vybíjená dívky 6. Tříd
22. 2. Klub předškoláků Sluníčko – Keramická dílna pro rodiče a děti
22. 2. Akce důchodců OROS ve školní jídelně – Povodí řeky Moravy
23. 2. Sběr pomerančové kůry
23. 2. Okresní kolo anglické konverzační soutěže
24. 2. Sběr elektra a baterií
27. 2. Akce ŠD – Písnička za dva šestáky
27. 2. Návštěva dětí z MŠ oční na naší škole
28. 2. Schůzky v MŠ oční – účast našich vyučujících

Téma nástěnek na leden – Novoroční předsevzetí
3. 1. – 30. 1. sběr starých mobilů

1. 1. Nový rok
3. 1. Schůzka žákovského parlamentu
4. 1. Školní kolo zeměpisné olympiády
4. 1. Klub předškoláků Sluníčko – My tři králové…
6. 1. Sběr drobného elektra a baterií
6. 1. Účast žáků 7. A, 7. B na Tříkrálové sbírce
9. 1. – 13. 1. Týden čtení
9. 1. Plavání 2. B, 2. O, 3. B
10. 1. Sběr víček
10. 1. Divadelní představení v Draku – Amundsen kontra Scott – 4. A, 4. B
10. 1. Schůzka žákovského parlamentu
10. 1. Beseda s Policií ČR – Bezpečné chování – 1. A, 1. B
10. 1. Informace pro rodiče (16:30 – 18:00 hodin)
10. 1. – 11. 1. Sběr papíru
11. 1. Beseda s Policií ČR – Malý kriminalista – 2. A, 2. B
11. 1. Školní kolo anglické olympiády
11. 1. Klub předškoláků Sluníčko – Olympiáda Sluníčka
16. 1. Plavání 2. B, 2. O, 3. B
17. 1. Schůzka žákovského parlamentu
18. 1. Školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň
18. 1. Den otevřených dveří 15:30 – 17:00
18. 1. Klub předškoláků Sluníčko – Kouzelná sněhová vločka
18. 1. Akce OROS ve školní jídelně
19. 1. Sběr pomerančové kůry
20. 1. Sběr drobného elektra a baterií
23. 1. Plavání 2. B, 3. B, 2. O
23. 1. Pedagogická rada
24. 1. Schůzka žákovského parlamentu
24. 1. Sběr víček
25. 1. Školní kolo biologické olympiády
25. 1. Klub předškoláků Sluníčko – Postavil jsem sněhuláka
27. 1. 8. společenský večer školy
30. 1. Plavání 2. B, 2. O, 3. B
31. 1. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení

Téma nástěnek na listopad – evropská města

1. 11. Anglické divadelní představní pro 1. – 4. třídy
1. 11. Schůzka žákovského parlamentu
1. 11. Sběr víček
2. 11. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
2. 11. Klub předškoláků Sluníčko – Tluče bubeníček
2. 11. Internet pro seniory (4)
3. 11. – 4. 11. Sběr drobného elektroodpadu
4. 11. Florbal – turnaj v Třebechovicích p. Orebem (chlapci)
7. 11. – 11. 11.Týden čtení
7. 11. Plavání 2. B, 3. B, 2. O
7. 11. Beseda s PČR „Přestupky a trestné činy“ – 8. A, 8. B
8. 11. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
8. 11. Fyzikální hry v prvouce pro žáky 4. tříd
8. 11. Schůzka žákovského parlamentu
8. 11. Vzdělávací program – Sexuální výchova – 9. A
9. 11. Akce OROS – Laponsko ve zlatém podzimu
9. 11. Klub předškoláků Sluníčko – Martin přijede na bílém koni
9. 11. Martin na bílém koni
9. 11. Internet pro seniory (5)
10. 11. Beseda s PČR „Přestupky a trestné činy“ – 9. A
11. 11. Prezentace středních škol v Aldisu (9 – 18 hodin)
12. 11. Prezentace středních škol v Aldisu (8 – 12 hodin)
14. 11. Plavání 2. B, 2. O, 3. B
14. 11. Program EVVO – 7. A – „Co s odpady“
14. 11. Pedagogická rada
15. 11. – 16. 11.Sběr papíru
15 11. Sběr víček
15. 11. Schůzka žákovského parlamentu
15. 11. Informace pro rodiče (16:30 – 18 hodin)
16. 11. Klub předškoláků Sluníčko – Co vyprávěl vítr
16. 11. Internet pro seniory (6)
16. 11. Akce OROS - přednáška o prevenci pneumokokového zápalu plic (i pro veřejnost) – začátek ve 14:30 hodin ve školní jídelně, zdarma
17. 11. Státní svátek
18.11. Ředitelské volno
21. 11. Plavání 2. B, 2. O, 3. B
22. 11. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
22. 11. Schůzka žákovského parlamentu
23. 11. Ukázka řešení interaktivního projektoru EPSON
23. 11. Klub předškoláků Sluníčko – Adventní dílna
23. 11. Internet pro seniory (7)
24. 11. Slavnost Slabikáře – 1. A, 1. B, 1. O
25. 11. Akce ŠD – Kino BioCentrál – Hledá se Dory
25. 11. Sběr drobného elektroodpadu
28. 11. Zdravá pětka – 7.A, 8. B
29. 11. Zdravá pětka - 5. A, 5. B
29. 11. Sběr víček
29. 11. Schůzka žákovského parlamentu
30. 11. Klub předškoláků Sluníčko – Čekáme na Mikuláše
30. 11. Internet pro seniory (8)

Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02  Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N, 15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
www.zsjirasek.cz

 


Zobrazit na mapa.cz

Nahoru