Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

1. 10. Akce ŠD – Sportovní odpoledne pro žáky ŠD
1. 10. Ovoce do škol
2. 10. Internet pro seniory (1)
3. 10. Pokusné ověřování – exkurze 9. tříd do Národního technického muzea
3. 10. Pokusné ověřování – exkurze na zámek Kačina – 3. třídy
4. 10. Plavání 2. A, 3. A
4. 10. Sebeobrana dívky 9. A, 9. B
7. 10. – 11. 10 Týden čtení
8. 10. Atletický čtyřboj – účast 10 žáků z 9. Ročníků
9. 10. Návštěva Úřadu práce – 9. A
9. 10. Akce ŠD – Kouzelník RENO
9. 10. Internet pro seniory (2)
9. 10. Angličtina pro seniory Z (1)
10. 10. Kariérový den - Aldis
10. 10. Angličtina pro seniory P (1)
11. 10. Sběr elektra a baterií
11. 10. Plavání 2. A, 3. A
15. 10. Sběr kaštanů a žaludů
15. 10. Preventivní program – Kočičí zahrada 3. A, 3. B
15. 10. Co jsme se už naučili – pro rodiče žáků 1. tříd
15. 10. Ovoce do škol
16. 10. Návštěva Úřadu práce – 9. B
16. 10. Angličtina pro seniory Z (2)
16. 10. Internet pro seniory (3)
17. 10. Dentální prevence ve 2. třídách
17. 10. Den s němčinou – účast 15 žáků
17. 10. Sběr víček – služba 6. A
17. 10. Školská rada
18. 10. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
18. 10. Setkání VP na Úřadu práce
21. 10. Sebeobrana dívky 8. A, B
22. 10. Pokusné ověřování – Jak se žilo za Keltů – 6. třídy
22. 10. Sběr kaštanů a žaludů
23. 10. Sebeobrana dívky 9. A, 9. B
23. 10. Pokusné ověřování – exkurze na zámek Kačina – 2. třídy
23. 10. Internet pro seniory (4)
23. 10. Angličtina pro seniory Z (3)
24. 10. Angličtina pro seniory P (3)
25. 10. Plavecký výcvik
28. 10. Státní svátek – Den vzniku sam. Československého státu
29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

2. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
3. 9. Nábor na basket – 2. – 4. třídy
5. 9. Bezpečné nábřeží 3. A, 3. B, 5. A
9. 9. – 13. 9. Týden čtení na I. stupni
10. 9. Nábor do Boni Pueri – 1., 2. třídy
10. 9. Třídní schůzky (od 16:30 hodin)
10. 9. – 11. 9. Sběr papíru
13. 9. Sběr elektra a baterií
13. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové – „oční“ děti
16. 9. – 18. 9. Adaptační pobyt 3. A, 3. B – Hotel Pod Zvičinou
18. 9. – 20. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel Pod Zvičinou
19. 9. Náprstkovo muzeum Praha – Pod souhvězdím Jižního kříže – 7. A, 7. B
23. 9. Planeta 3000 – Kolumbie – 6. - 9. třídy, vstupné 70 Kč
23. 9. Akce ŠD – Edukativní a zážitkový program s kozami
25. 9. Den s Městskou policií – Stříbrný rybník – vybraní žáci
27. 9. Sběr elektra a baterií
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

Téma nástěnek – Prstem po mapě – těšíme se na prázdniny

3. 6. – 7. 6. Týden čtení
4. 6. Exkurze do Muzea 1866 Chlum – 8. A, 8. B
4. 6. Schůze výboru sdružení
4. 6. 1. kolo obhajob závěrečných prací žáků 9. B a 9. A
4. 6. Informace pro rodiče (16:30 – 18:00 hodin)
5. 6. Školní výlet 2. tříd – plavba lodí z Pardubic
5. 6. Hradecké sportovní hry – atletika – účast družstva žáků 6. – 9. tříd
5. 6. Divadlo Jesličky – Modroočko – 4. A
6. 6. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
6. 6. 2. kolo obhajob závěrečných prací žáků 9. A a 9. B
7. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
10. 6. Dopravní výchova 5. A, 5. B
10. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
11. 6. Sběr víček – služba 7. B
12. 6. Dodatečné obhajoby závěrečných prací žáků 9. A a 9. B
12. 6. Do školy nanečisto – pro budoucí prvňáky
13. 6. Dopravní výchova 4. A a 4. .B
13. 6. Školní výlet 1. třídy – Potštejn
14. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
14. 6. Projektový den v rámci udržitelnosti ITI na ZŠ Sever – 6. A
17. 6. Předporady a pedagogická rada
18. 6. – 19. 6. Sběr papíru
19. 6. Akce ŠD – golf FOMEI
19. 6. Školní výlet – IQ Landia Liberec – 5. A, 6. A, 6. B
19. 6. – 20. 6. Školní výlet – Adršpašsko-teplické skály 9. A, 9. B
20. 6. – 21. 6. Školní výlet – Jinolice – 8. A, 8. B
20. 6. Školní výlet – Poděbrady – 7. A, 7.B
20. 6. Školní výlet – 4. A, 4. B – zoo
20. 6. Akce ŠD – návštěva knihovny – 4. oddělení
21. 6. Hrajeme si hlavou – 5. B, 7. A, 7. B, 9. A, 9. B
24. 6. Třídnické práce, Slavnostní předání odměn
25. 6. Třídnické práce, filmové představení v kině Bio Central pro I. a II. stupeň
26. 6. Sportovní den – 1., 2. třídy – golf FOMEI, 3. – 5. třídy – hřiště Bavlna, II. st. – Biřička
27. 6. Třídnické práce, případně individuální rozloučení se školním rokem

27. 6. Rozloučení s 9. třídami, pasování žáků 5. tříd – 16:30, školní jídelna (pozor změna!)
28. 6. Ukončení školního roku, slavnostní předání vysvědčení

 

 

Téma nástěnek – Vodní svět
1. 5. Svátek práce
2. 5. Angličtina pro seniory (14)
3. 5. Plavecký výcvik 3. B
3. 5. Udržitelnost ITI – Projektový den na ZŠ Sever – 6. A
6. 5. – 10. 5. Poznávací zájezd do Velké Británie – přihlášení žáci 6. – 8. tříd
6. 5. – 10. 5. Týden čtení
7. 5. Ovoce do škol
7. 5. Pohár rozhlasu – účast cca20 žáků
7. 5. Akce ŠD – stavění modelů ze stavebnice LEGO pod vedením odborníka
8. 5. Státní svátek – Den vítězství
9. 5. Projektový den 4. A - Voda
10. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
10. 5. Sběr elektra a baterií
14. 5. Fotografování tříd
14. 5. Akce ŠD – stavění modelů ze stavebnice LEGO
14. 5. Sběr víček, služba 6. B
14. 5. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
15. 5. Český den proti rakovině
15. 5. Vybíjená – Třebeš – 4. a 5. třídy
15. 5. Exkurze 6. A, 6. B – Archeopark Všestary
15. 5. Akce ŠD – výroba Kumikimo náramků (z bavlnek)
15. 5. Internet pro seniory (9)
16. 5. – 17. 5. Exkurze 9. tříd – Po stopách Ostrav. operace (pilotní projekt)
16. 5. Angličtina pro seniory (15)
17. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
20. 5. Odevzdání závěrečných prací žáků 9. tříd
21. 5. Ovoce do škol
21. 5. Zámek Kačina – exkurze 3. tříd v rámci pokusného ověřování
21. 5. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
22. 5. Akce ŠD – návštěvy knihovny Labská – oddělení pí vych. Benákové
22. 5. Akce ŠD – golf FOMEI – odddělení pí vych. Heltové, Strouhalové
22. 5. Internet pro seniory (10) – závěr
23. 5. Návštěva okresního soudu – 2. A
23. 5. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Matyášové
23. 5. Angličtina pro seniory (16) - závěr
24. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
24. 5. Sběr elektra a baterií
24. 5. Akce ŠD – zdravotní soutěž v první pomoci
24. 5. – 25. 5. Volby do EP
27. 5. Okresní kolo Pythagoriády 8. ročník
27. 5. Filharmonie – Ošklivé káčátko – 2. A, 2. B, 2. O
28. 5. Okresní kolo Pythagoriády 6. a 7. ročník
28. 5. Sběr víček – služba 7. A
28. 5. Závěrečný koncert školy
28. 5. – 31. 5. Cyklistický kurz žáků 8. tříd
29. 5. Hradec Králové – Bezpečné město
29. 5. Akce ŠD – návštěva knihovny Labská – oddělení pí vych. Strouhalové
30. 5. Koncert pro MŠ
31. 5. Moře hudby – koncert Filharmonie – 5. A
31. 5. Plavecký výcvik Aquacentrum 2. B, 3. B

Téma nástěnek – Naše oblíbená postava, náš vzor

1. 4. – 5. 4. Týden čtení
1. 4. – 2. 4. Testy Kalibro (3. a 5. ročník) – ekonomické dovednosti, přírodovědný (humanitní) základ
2. 4. Sběr víček – služba 7. A
2. 4. Dopravní výchova 4. A, 4. B
2. 4. Exkurze do ČNB Praha, 8. A, 8. B
2. 4. Angličtina pro seniory (11)
3. 4. Pokusné ověřování – exkurze 5. ročníků – Velikonoce v Betlémě (Veselý kopec)
3. 4. Školní kolo Pythagoriády 5., 6., 7. a 8. tříd
3. 4. Jarní tvoření pro rodiče a děti – velikonoční dílny
3. 4. Den učitelů v Klicperově divadle (Lakomec)
3. 4. Internet pro seniory (5)
4. 4. Exkurze do Kutné Hory – 7. A, 7. B
4. 4. Návštěva knihovny – 4. B
4. 4. Návštěva dětí z oční školky v 1. a 2. třídách
5. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
9. 4. Okresní kolo matematické olympiády
9. 4. Akce zdravotního kroužku - školení první pomoci
10. 4. Vybíjená 6. tříd – dívky
10. 4. Okresní kolo biologické olympiády
10. 4. Exkurze 2. tříd – odpady
10. 4. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení č. 5
10. 4. Předškolák
10. 4. Internet pro seniory (6)
11. 4. Akce ŠD – návštěva knihovny – 4. oddělení
11. 4. Angličtina pro seniory (12)
12. 4. Plavecký výcvik 2. B. 3. B
12. 4. Sběr elektra a baterií
12. 4. – 13. 4. Zápis do 1. tříd
15. 4. Souboj čtenářů – on-line kolo (6. A)
15. 4. Pedagogická rada a předporady
16. 4. - 17. 4. Sběr papíru – služba 8. B, 7. B
16. 4. Sběr víček – služba 7. B
16. 4. Akce zdravotního kroužku – školení první pomoci
16. 4. Informace pro rodiče (třídní schůzky 2. A, 2. B, 2. O), schůzka pro rodiče žáků účastnících se zájezdu do Anglie
16. 4. Angličtina pro seniory (13)
16. 4. Schůzka pro rodiče žáků - Anglie
17. 4. Internet pro seniory (7)
18. 4. – 22 .4. Velikonoční prázdniny
24. 4. Exkurze 3. ročníků – Odpady
24. 4. Soutěž v Předčítání v německém jazyce (vybraní žáci)
24. 4. Den Země – účast 9. A
24. 4. Internet pro seniory (8)
25. 4. Poslední sběr pomerančové kůry
25. 4. Exkurze 1. ročníků – Odpady
25. 4. Angličtina pro seniory (154)
26. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
26. 4. Sběr elektra a baterií
30. 4. Exkurze Praha – 4. A, 4. B
30. 4. Sběr víček – služba 6. A

Nástěnky na březen – Holčičí a klučičí internetový svět

4. 3. – 8. 3. Týden čtení
4. 3. Porada pedagogických pracovníků
5. 3. Sběr víček – služba 6. A
5. 3. Masopust
6. 3. Přijímací zkoušky nanečisto – žáci 9. tříd na ZŠ Nový HK
6. 3. Okresní kolo recitační soutěže 3. kategorie
6. 3. Zahájení letního semestru Internetu pro seniory (1)
6. 3. Předškolák
7. 3. Británie s Britem (4. – 9. tř.)
7. 3. Okresní kolo recitační soutěže 9. r
7. 3. Angličtina pro seniory (7)
8. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
11. 3. Halová kopaná 8. – 9. ročník
12. 3. Vydávání zápisových lístků (9:00 – 11:00, 14:30 – 16:30)
13. 3. Den otevřených dveří
13. 3. Vybíjená 1. stupeň – hala Třebeš (1. - 3. třídy)
13. 3. Akce ŠD – Fly zone park
13. 3. Internet pro seniory (2)
13. 3. Předškolák
14. 3. Sběr pomerančové kůry
14. 3. Dopravní výchova 5. A, 5. B
14. 3. Beseda s MP – Právo v praxi - 8. A
14. 3. Beseda s MP – Mladý motorista – 9. A
14. 3. Angličtina pro seniory
14. 3. Školská rada
15. 3. Sběr elektra a baterií
15. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
19. 3. Sběr víček
19. 3. Beseda s PČR – Právo v praxi – 8. B
19. 3. Beseda s PČR – Mladý motorista – 9. B
19. 3. Kočičí zahrada – 3. A, 3. B
19. 3. Akce ŠD – návštěva golfu na FOMEI
20. 3. Krajské kolo zeměpisné olympiády
20. 3. Akce OROS ve školní jídelně – Den učitelů
20. 3. Předškolák
20. 3. Internet pro seniory (3)
21. 3. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Matyášové
21. 3. Angličtina pro seniory
22. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
22. 3. Matematický klokan
25. 3. Sebeobrana dívky 8. A, 8. B
25. 3. Deutsch an der Uni – účast 10 žáků 9. A, 9. B
26. 3. Valná hromada sdružení
27. 3. Sebeobrana dívky 9. A, 9. B
27. 3. Předškolák
27. 3. Internet pro seniory (4)
28. 3. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Benákové
28. 3. Angličtina pro seniory
29. 3. Koncert ve Filharmonii – Pohádkový les – 5. B
29. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
28. 3. Den učitelů pro pedagogický sbor

Téma nástěnek na únor – Představujeme naše mimoškolní aktivity

1. 2.. Pololetní prázdniny
4. 2. – 8. 2. Týden čtení
6. 2. Klicperovo divadlo – Romeo a Julie – 9. A
6. 2. Soutěž – Hudební klip 8. – 9. tř.
6. 2. Školní kolo recitační soutěže – 1. st.
6. 2. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Heltové
6. 2. Klub předškoláků
7. 2. Angličtina pro seniory (4)
7. 2. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
11. 2. – 15. 2. LVK 7. ročníků
11. 2. Beseda s MP „Vidět a být viděn“ – 1. A, 1. B, 1. O
12. 2. Beseda s MP „Kyberšikana“ – 6. A, 6. B
13. 2. Návštěva divadla Drak – Bílý Tesák – 5. A, 5. B
13. 2. Akce ŠD – návštěva Adventure Golf – oddělení pí vych., Heltové a Strouhalové
13. 2. Akce OROS – „Sázava“ – setkání pro důchodce ve školní jídelně
13. 2. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Komárkové
13. 2. Klub předškoláků
14. 2. Sběr pomerančové kůry
14. 2. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Matyášové
14. 2. Angličtina pro seniory (5)
15. 2. Sběr elektra a baterií
15. 2. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
15. 2. 16 – 17 hodin – příjezd žáků z LVK
18. 2. Okresní kolo anglické olympiády
18. 2. Školní kolo recitační soutěže – 2. st.
19. 2. Sběr víček
19. 2. Schůzka v oční MŠ s rodiči
20. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády – poskytujeme místnosti
20. 2. Exkurze do EOP – 9. ročníky – 1. – 4. hodina
20. 2. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Strouhalové
20. 2. Klub předškoláka
25. 2. – 3. 3. Jarní prázdniny

Téma nástěnek na leden – Naše třída doporučuje ... (oblíbený seriál)

1. 1. Nový rok
2. 1. Vánoční prázdniny
3. 1. – 4. 1. Ředitelské volno
7. 1. – 11. 1. Týden čtení
8. 1. Vidět a být viděn – 2. A, 2, B, 2. O
8. 1. Tříkrálová sbírka – 7. A
8. 1. Informace o prospěchu a chování
8. 1. – 9. 1. Sběr papíru
8. 1. Sběr víček
9. 1. Dopravní výchova 3. A, 3. B
9. 1. Sebeobrana dívky 9. A, 9. B
9. 1. Exkurze do Centra obnovitelných zdrojů 5. A, 5. B
9. 1. Školní kolo anglické konverzační soutěže
9. 1. 1. setkání Klubu předškoláků
9. 1. Ukázková hodina matematiky (Hejného metoda) ve 4. A
11. 1. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
16. 1. Den otevřených dveří v očních třídách
16. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády
16. 1. Školní kolo zeměpisné olympiády
16. 1. Klub předškoláků
17. 1. Sběr pomerančové kůry
17. 1. Akce ŠD – návštěva knihovny 4. oddělení
18. 1. Sběr baterií
18. 1. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 5. A
18. 1. Sběr elektra a baterií
21. 1. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
21. 1. Pedagogická rada + předporady
22. 1. Sběr víček
22. 1. Vyhodnocení podpůrných opatření – PPP + TU
23. 1. Klub předškoláků
25. 1. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
25. 1. Akce ŠD – Kino Centrál – Úžasňákovi 2
25. 1. 10. společenský večer v Adalu
28. 1. Přednášky Městské policie ČR – 7. A, 7. B
28. 1. Vitamínový den na I. stupni
29. 1. Okresní kolo Olympiády v českém jazyce (účast 2 žáků)
30. 1. Divadlo Drak – Makový mužíček – 2. A, 2. B, 2. O
30. 1. Školní kolo biologické olympiády (kategorie C, D)
30. 1. Klub předškoláků
31. 1. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení
31. 1. Slavnostní předání vysvědčení v prvních třídách za účasti rodičů
1. 2. Pololetní prázdniny

Téma nástěnek na prosinec – Co čteme (a nejen knížky)?

2. 12. 1. adventní neděle
3. 12. – 7. 12. Týden čtení
3. 12. 2. adventní setkání – 1. st.
3. 12. Školní kolo Olympiády v českém jazyce
4. 12. Sběr víček
4. 12. Vánoční exkurze – skanzen Hlinsko – 3. A, 3. B
4. 12. Akce ŠD - zdobení vánočního stromečku v ZOO Dvůr Králové n. L.
5. 12. Mikuláš na I. stupni a v MŠ Březhrad
5. 12. Vánoční exkurze – skanzen Hlinsko – 4. A, 4. B
5. 12. Internet pro seniory (10)
6. 12. Sběr pomerančové kůry
6. 12. Angličtina pro seniory (10)
7. 12. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
7. 12. Generálka – koncert
10. 12. Generálka – koncert
10. 12. 3. adventní setkání – 2. st.
11. 12. Sebeobrana dívky – 8. a 9. tř.
11. 12. Vánoční koncert (začátek 16:30 hodin)
12. 12. Vánoční exkurze – Hrádek u Nechanic – 5. A
12. 12. Vánoční exkurze – Svíčkárna Šestajovice – 1. tř.
12. 12. Sebeobrana dívky – 8. a 9. tř.
12. 12. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení č. 3
12. 12. Soutěž ve čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce
12. 12. Akce OROS – vánoční posezení s programem
13. 12. Úprk CUP – účast na turnaji 1. a 2. tříd na ZŠ Úprkova
14. 12. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
14. 12. Závěrečné setkání Internetu pro seniory
17. 12. 4. adventní setkání 1. stupeň
18. 12. Sběr víček
18. 12. Pronájem ŠJ – Yamaha
19. 12. Divadlo Drak – Štědrej večer nastal – 4. A, 4. B, 2. A, 2. B, 2. O
19. 12. Akce ŠD – návštěva knihovny – 2. oddělení
19. 12. Pronájem ŠJ – Yamaha
20. 12. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
20. 12. Akce ŠD – návštěva knihovny – 4. Oddělení
21. 12. Divadlo Drak – Vyšla hvězda nad Betlémem – 1. A, B, O
21. 12. Sběr elektra a baterií
21. 12. Adventní exkurze na zámek Potštejn – 2. A, 2. B, 2. O
23. 12. – 3. 1. 2019 Vánoční prázdniny
4. 1. a 5. 1. 2019 Ředitelské volno

Téma nástěnek na listopad – Proč sběry?

1. 11. Angličtina pro seniory (5)
2. 11. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
2. 11. Čas proměn – beseda pro dívky 7. A, 7. B
5. 11. – 9. 11. Týden čtení
6. 11. Exkurze Praha 9. A, 9. B v rámci pokusného ověřování – Voda v krajině, rybářství
7. 11. Exkurze na hvězdárnu – 5. A, 5. B
7. 11. Turnaj ve florbale 6. a 7. tříd (10 žáků) – Předměřice n. Labem
7. 11. Akce ŠD – návštěva knihovny Veverkova – oddělení pí vych. Strouhalové
7. 11. 17:00 – ukázková hodina matematiky ve 4. A (prvky Hejného metody)
7. 11. Internet pro seniory (6)
8. 11. Angličtina pro seniory (6)
8. 11. Oslavy svátku sv. Martina na Jiráskově náměstí (od 17 hodin)
9. 11. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
9. 11. Sběr elektra a baterií
9. 11. Akce ŠD – kino Centrál – Hotel Transylvánie 3
12. 11. Anglické představení pro 1. a 2. třídy ve šk. jídelně (od 8:55), pro 3. a 4. třídy (od 10:00)
12. 11. Pedagogická rada
13. 11. Akce ŠD – barevný listopad
13. 11. Informace pro rodiče (16:30 – 18:00 hodin)
13. 11. Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků (16:30 – 17:00)
13. 11. Beseda pro rodiče (od 17:30 hodin)
13. 11. – 14. 11. Sběr papíru
14. 11. Preventivní program pro 1. A, 1. B, 1. O a 2. O – „Stop, look and wave“
14. 11. Divadlo Drak – Bílý Tesák – 6., 7. třídy
14. 11. Internet pro seniory (7)
15. 11. Sběr pomerančové kůry
15. 11. Divadlo Drak – Bílý Tesák – 8., 9. třídy
15. 11. Preventivní program pro 2. B, 3.A, 3. B – „Stop, look and wave“
15. 11. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych Matyášové
15. 11. Angličtina pro seniory (7)
16. 11. Plavecký výcvik – 2. A, 2. O, 3. A
19. 11. Školní kolo dějepisné olypiády
20. 11. Sběr víček
21. 11. Návštěva Úřadu práce 9. A
21. 11. Exkurze Praha – 5. A, 5. B – letohrádek Kinských
21. 11. Internet pro seniory (8)
22. 11. Den s němčinou – účast cca 15 žáků (7. A, 7. B)
22. 11. Slavnost slabikáře
22. 11. Angličtina pro seniory (8)
23. 11. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
23. 11. Sběr elektra a baterií
27. 11. Exkurze Praha – 6. A, 6. B – letohrádek Kinských
27. 11. Adventní exkurze – Praha – 2. A, 2. B, 2. O
28. 11. Návštěva Úřadu práce 9. B
28. 11. Akce ŠD – návštěva knihovny Veverkova – oddělení pí vych. Benákové
28. 11. Předvánoční posezení s důchodci
28. 11. Internet pro seniory (9)
29. 11. Angličtina pro seniory (9)
30. 11. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
30. 11. Koncert Filharmonie – 6. – 9. třídy

1. 10. – 5. 10. Týden čtení
2. 10. Akce ŠD – návštěva Minizoo ve Stěžerách
3. 10. - 4. 10. Adaptační pobyt žáků 4. B ve škole
3. 10. Internet pro seniory (1)
4. 10. Anglický jazyk pro seniory (1)
5. 10. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
5. 10. – 6. 10. Volby do zastupitelstva, škola poskytuje jednu volební místnost
9. 10. Sběr víček – služba 6. B
9. 10. Akce ŠD – Kouzelník RENO
10. 10. Exkurze žáků 8. tř. na zámek Kačina – v rámci pokusného ověřování
10. 10. Internet pro seniory (2)
11. 10. Angličtina pro seniory (2)
11. 10. Akce ŠD – Drakiáda na školním hřišti
12. 10. Plavání 2. A, 2, O, 3. A
12. 10. Sběr elektra a baterií
16. 10. Co jsme se už naučili – pro rodiče žáků 1. tříd
16. 10. Zachraň život s Kryštůfkem – 5. A, 5. B
17. 10. Sběr kaštanů a žaludů
17. 10. Bankéři jdou do škol pro žáky 8. A, 8. B
17. 10. Divadlo Drak - Mimoň – 4. tř.
17. 10. Internet pro seniory (3)
18. 10. Divadlo Drak – Mimoň – 3. A, 3. B, 5. B
18. 10. Děti světa tančí pro mír – 5. A
18. 10. Angličtina pro seniory (3)
18. 10. Schůzka školské rady
22. 10. Sebeobrana dívky – 8. A, 8. B
23. 10. Sběr víček – služba 7. A
24. 10. Sběr kaštanů a žaludů¨
24. 10. Internet pro seniory (4)
25. 10. Angličtina pro seniory (4)
26. 10. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
26. 10. Sběr elektra a baterií
29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. Halloween
31. 10. Internet pro seniory (5)

1. 9. Zahajovací pedagogická rada

3. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
4. 9. Nábor na florbal v tělocvičně – 1. – 5. třídy
6. 9. Nábor na basketbal – 1., 2., 3. a 4. třídy
10. 9. – 14. 9. Týden čtení
14. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové
14. 9. Dožínky v HK – 4. A, 5. B
14. 9. Sběr elektra a baterií
14. 9. Den pro Vás – 9. A, 9. B SŠ Vocelova
17. 9. – 19. 9. Adaptační pobyt 3. A, 3. B – Hotel Pod Zvičinou
18. 9. Třídní schůzky
18. 9. – 19. 9. Sběr papíru
19. 9. – 21. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel Pod Zvičinou
19. 9. Divadelní představení v Draku – „Faust“ – 5. A, 5. B
24. 9. Planeta 3000- Myanmar – Divoká cesta – 6. - 9. třídy
25. 9. Sběr víček – služba 6. A
25. 9. Třídní schůzky 3. a 6. tříd
26. 9. Den s Městskou policií – Stříbrný rybník – vybraní žáci
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

Téma nástěnek – Cesta kolem světa

1. 6. Příjezd žáků 1. A, 1. B, 1. O, 2. O, 3. A, 3. B, 5. B ze školy v přírodě
4. 6. – 8. 6. Týden čtení
4. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
5. 6. Literárně dějepisná exkurze 9. A, 9. B
5. 6. Informace pro rodiče (16:00 – 17:30 hodin)
5. 6. Beseda pro rodiče - Kyberšikana
6. 6. Hradecké sportovní hry – atletika – účast družstva žáků 6. – 9. tříd
7. 6. Hradecké sportovní hry – plavání – účast družstva žáků 6. – 9. tříd
8. 6. Sběr elektra a baterií
8. 6. 1. generálka na koncert
8. 6. Beseda na téma „Kyberšikana“ pro žáky
8. 6. Závěrečné setkání Internetu pro seniory
11. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
11. 6. 2. generálka na koncert
11. 6. – 15. 6. Zájezd přihlášených žáků do Itálie
12. 6. Sběr víček, služba 6. B
12. 6. Závěrečný koncert školy
12. 6. Exkurze – Náprstkovo muzeum Praha – 6. A, 6. B
13. 6. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
13. 6. Akce ŠD – knihovna Veverkova
13. 6. Do školy nanečisto – pro budoucí prvňáky
14. 6. Cykloběh – akce města – 9. A, 9. B
15. 6. Beseda s PC ČR – Dopravní výchova – 4. A, 4. B
18. 6. – 22. 6. Škola v přírodě 4. A, 4. B, 2. A, 5. A
18. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
18. 6. Pedagogická rada
19. 6. Školní výlet – Potštejn – 1. A, 1. B, 1. O, 2. O
20. 6. Školní výlet – Praha – 7. A, 7. B
20. 6. – 21. 6. Školní výlet – Mostek – 8. A, 8. B
20. 6. Školní výlet – Chlum - 6. A, 6. B
21. 6. – 22. 6. Školní výlet 9. A, 9. B
22. 6. Sběr elektra a baterií
22. 6. Hrajeme si hlavou 6. – 8. třídy
25. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
25. 6. Divadlo Drak – 1. třídy
26. 6. Sportovní den I. i II. stupeň
26.. 6. Rozloučení s 9. třídou, pasování žáků 5. tříd – 16:30, školní jídelna
26. 6. – 27. 6. Sběr papíru
27. 6. Třídnické práce, předání odměn žákům
28. 6. Třídnické práce, individuální rozloučení tříd se školním rokem (1. stupeň – VOSA JEDE)
29. 6. Ukončení školního roku, slavnostní předání vysvědčení

Téma nástěnek – moje koníčky

1. 5. Svátek práce
2. 5. Internet pro seniory (9)
4. 5. Sběr elektra a baterií
7. 5. Ředitelské volno
8. 5. Státní svátek – Den vítězství
9. 5. Vitamínový den 1. st. – MK Fruit
9. 5. Akce ŠD – návštěva knihovny
9. 5. Internet pro seniory (10)
10. 5. Historická exkurze – Malá pevnost Terezín 8. A, 8. B
11. 5. Právo a morálka – beseda s PČR, 7. A
14. 5. – 18. 5. Týden čtení
14. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
15. 5. Sběr víček, služba 7. B
16. 5. Fotografování tříd
16. 5. Český den proti rakovině
18. 5. Sběr elektra a baterií
21. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
22. 5. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
22. 5. Exkurze do Archeoparku ve Všestarech – 6. A, 6. B
22. 5. Celodružinová akce ŠD – zdravotní soutěž
22. 5. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
23. 5. Bezpečné město
23. 5. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Benákové
25. 5. Exkurze do Nár. muzea – 4. A, 4. B
25. 5. Historická exkurze do Kutné Hory – 7. A, 7. B
28. 5. Okresní kolo Pythagoriády 5. a 7. ročník
28. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
28. 5. – 1. 6. ŠVP 3. A, 3. B, 1. A, 1. B, 1. O, 2. O, 5. B
29. 5. Okresní kolo Pythagoriády 6., 8. ročník
29. 5. Sběr víček, služba 6. A

Téma nástěnek – Domácí mazlíčci

2. 4. Pondělí velikonoční (velikonoční prázdniny)
3. 4. – 21. 4. Testování SCIO 5. třídy – Stonožka (Čj, M, OSP, Aj)
3. 4. Exkurze žáků 8. ročníků do ČNB Praha
4. 4. Zpíváme společně 2018 – koncert Jitro – 1. a 2. třídy
4. 4. Valná hromada sdružení
4. 4. Testy Kalibro ve 3. a 4. třídách (český jazyk)
4. 4. Internet pro seniory (5)
4. 4. Klub předškoláka Sluníčko
5. 4. Školní kolo Pythagoriády 5., 6., 7. a 8. tříd
5. 4. Testy Kalibro ve 3. a 4. třídách (matematika)
5. 4. Soutěž v minifotbale ve Smiřicích – žáci 8. – 9. tříd
6. 4. Sběr elektra a baterií
6. 4. Testování Scio 5. tříd
6. 4. Testy Kalibro ve 3. a 4. třídách
9. 4. – 13. 4. Týden čtení
9. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
10. 4. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
10. 4. Hradecký víceboj
10. 4. Sběr víček
11. 4. Internet pro seniory (6)
11. 4. Klub předškoláka Sluníčko – závěrečné setkání
12. 4. Divadlo Drak – Medová královna – 2. A, 2. B, 2. O
12. 4. Okresní kolo BIO (kategorie D) – účast 2 žákyně
13. 4. Výchovný koncert „Den hraček“ ve Filharmonii – 3. – 5. třídy
13. 4. Testování Scio 5. tříd
13. 4. – 14. 4. Zápis do 1. tříd
16. 4. Plavecký výcvik 2., B, 3. B
16. 4. Beseda – Poruchy příjmu potravy – beseda 8. A
17. 4. Okresní kolo MO Z6, 7, 8
18. 4. Británie s Britem 6 – 7. třídy
18. 4. Internet pro seniory (7)
19. 4. Sběr pomerančové kůry
20. 4. Sběr elektra a baterií
23. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
23. 4. Okresní kolo BIO (kategorie C), účast 1 žák
23. 4. Pedagogická rada a předporady
24. 4. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
24. 4. Sběr víček
24. 4. – 25. 4. Sběr papíru
24. 4. Informace pro rodiče
24. 4. Třídní schůzka 2. A, 5. A
25. 4. Soutěž v předčítání v Nj
25. 4. Internet pro seniory (8)
26. 4. Národní technické muzeum Praha – 5. A, 5. B
30. 4. Ředitelské volno

Nástěnky na březen – Slavní lidé

26. 2. – 2. 3. LVK 7. A - 7. B
1. 3. Akce ŠD – kino Central – Můj život cuketky
2. 3. Sběr elektra a baterií
2. 3. Británie s Britem pro 4. – 5. třídy a 8. a 9. třídy
5. 3. – 9. 3. Týden čtení
5. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
6. 3. Etiketa stolování 2. A, 2. B, 7. B
7. 3. Beseda s PČR – Právo a morálka, 7. B
7. 3. Přijímací zkoušky nanečisto – žáci 9. tříd na ZŠ Nový HK
7. 3. Zahájení letního semestru Internetu pro seniory (1)
7. 3. Klub předškoláků Sluníčko
9. 3. Etiketa stolování – 2. O, 7. A
9. 3. Exkurze 3. A, 3. B – Noemova archa (z cyklu Vzdělávací programy paměťových institucí)
12. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
13. 3. Sběr víček
13. 3. Akce ŠD – návštěva knihovny KMHK
14. 3. Den otevřených dveří
14. 3. Vybíjená 1. stupeň – hala Třebeš (1. - 3. třídy)
14. 3. Internet pro seniory (2)
14. 3. Klub předškoláků – Velikonoční dílna pro rodiče a děti
15. 3. Sběr pomerančové kůry
15. 3. Školská rada
16. 3. Matematický klokan
19. 3. Beseda s PČR – Právo a morálka, 7. A
19. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
20. 3. Beseda s rodiči předškoláků v MŠ Březhrad
20. 3. Jarní vystoupení ŠD pro rodiče
21. 3. Internet pro seniory (3)
21. 3. Klub předškoláků Sluníčko
21. 3. Akce OROS ve školní jídelně
22. 3. Třídní schůzka v MŠ oční
26. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
26. 3. Den učitelů ve Filharmonii, ocenění Pedagoga roku
27. 3. Sběr víček
27. 3. Den učitelů pro pedagogický sbor
28. 3. Internet pro seniory (4)
28. 3. Akce ŠD – návštěva knihovny
29. 3. – 2. 4. Velikonoční prázdniny

Téma nástěnek na únor – Příroda v zimě

1. 2. Divadlo Drak – Labyrint 1. třídy – doprovod TU
1. 2. Projektový den na téma „Zimní olympijské hry 2018“ 2. – 9. třídy
2. 2.. Pololetní prázdniny
2. 2. Školení pedag. sboru – Třídní učitel
5. 2. – 9. 2. Týden čtení
5. 2. Dopravní výchova – PČR, 4. B
5. 2. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
14. 2. – 9. 5. Pedagogická praxe studentů I. stupně prvouka, vlastivěda
6. 2. Schůzka žákovského parlamentu
6. 2. Sběr víček – služba 6. B
6. 2. Akce ŠD – Adventure golf – Fomei – doprovod pí vych. Strouhalová
7. 2. Akce ŠD – Adventure golf – Fomei – doprovod pí vych. Heltová
7. 2. Představení v Adalu „Trapas nepřežiju“ – 6. – 9. třídy (od 3. vyuč. hodiny)
7. 2. Školní kolo biologické olympiády – kategorie C, D
7. 2. Klub předškoláků
9. 2. Návštěva MŠ Březhrad v 1. třídách
9. 2. Sběr elektra a baterií
12. 2. Školní kolo recitační soutěže 2. stupeň
13. 2. Masopust od 15:30 před školou
14. 2. Okresní kolo anglické konverz. soutěže
14. 2. Akce žákovského parlamentu - Den pozitivních vzkazů
14. 2. Akce důchodců OROS ve školní jídelně – Senegal
14. 2. Klub předškoláků Sluníčko
15. 2. Sběr pomerančové kůry
15. 2. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Matyášové
16. 2. Tonda Obal na cestách pro 1. i 2. stupeň
16. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády na naší škole
16. 2. Exkurze – Okresní soud 4. A, 4. B
19. 2. – 25. 2. Jarní prázdniny
26. 2. – 2. 3. Lyžařský výcvikový kurz 7. tříd
26. 2. Beseda s PČR – Kyberšikana, 6. B
27. 2. Schůzka žákovského parlamentu
27. 2. Sběr víček – služba 6. A
27. 2. Schůzka žákovského parlamentu
28. 2. Klub předškoláků Sluníčko

Téma nástěnek na leden – Jednou bych chtěl být…

1. 1. Nový rok
2. 1. Vánoční prázdniny
5. 1. Účast žáků 7. A na Tříkrálové sbírce
8. 1. – 12. 1. Týden čtení
8. 1. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
8. 1. Divadlo Drak – 5. A
9. 1. Sběr víček
9. 1. Kočičí zahrada 3A, 3. B
9. 1. Schůzka žákovského parlamentu
9. 1. Informace pro rodiče (17 – 18 hodin)
9. 1. Beseda pro rodiče na téma „Jak pomoci dítěti s přípravou do školy“ (16 – 17 hodin)
9. 1. – 10. 1. Sběr papíru
10. 1. Divadlo Drak – 4. A, 4. B, 5. B
10. 1. Školní kolo anglické konverzační soutěže
10. 1. Akce ŠD – návštěva knihovny Veverkova
10. 1. 1. setkání Klubu předškoláků
12. 1. Sběr elektra a baterií
12. 1. – 13. 1. Prezidentské volby
15. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 2. O
17. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády – ZŠ Bezručova
17. 1. Klub předškoláků Sluníčko
17. 1. Akce ŠD – návštěva knihovny
17. 1. Akce OROS ve školní jídelně
18. 1. Sběr pomerančové kůry
19. 1. Beseda 7. A – Poruchy příjmu potravy
22. 1. Plavecký výcvik (závěr) 2. A, 2. O, 3. A
22. 1. Pedagogická rada
23. 1. Sběr víček
23. 1. Dopravní výchova – PČR, 4. A
23. 1. Schůzka žákovského parlamentu
24. 1. Okresní kolo matematické olympiády – Z5, Z9
24. 1. Klub předškoláků Sluníčko
26. 1. Sběr elektra a baterií
26. 1. – 27. 1. Druhé kolo prezidentských voleb
26. 1. 9. společenský večer školy v Adalu
29. 1. Okresní kolo olympiády v českém jazyce
31. 1. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení
31. 1. Slavnostní předání vysvědčení v prvních třídách za účasti rodičů
31. 1. Klub předškoláků Sluníčko

Téma nástěnek na prosinec – Vysněné dárky

1. 12. Vánoce v Evropě, zámek Karlova koruna – 4. A, B – exkurze
1. 12. Adventní exkurze – zámek Žleby – 3. A, 3. B
1. 12. Sběr elektra a baterií
4. 12. – 8. 12. Týden čtení
3. 12. 1. adventní neděle
4. 12. 2. adventní setkání – 1. st.
4. 12. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
4. 12. Etiketa stolování 4. A, 4. B
4. 12. Věda má budoucnost - projekt pro vyučující
5. 12. Etiketa stolování 5. A, 5. B
5. 12. Poruchy příjmu potravy
5. 12. Sebeobrana dívky 8. ročník
5. 12. Sběr víček
5. 12. Mikuláš na I. stupni a v MŠ Březhrad
6. 12. Hudební divadlo 1. A, 1. B, 1. O
6. 12. Internet pro seniory (9)
7. 12. Akce ŠD - zdobení vánočního stromečku v ZOO Dvůr Králové n. L.
7. 12. Exkurze – Ratibořice – 5. A, B
7. 12. Etiketa stolování – 3. A, B
7. 12. Sběr pomerančové kůry
8. 12. Účast žáků na soutěži „Já už to znám, já už to umím“
8. 12. Talking about Christmas – 8. A, B, 9, A, B
8. 12. Generálka koncert
11. 12. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
11. 12. Generálka – koncert
12. 12. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
12. 12. Schůzka žákovského parlamentu
13. 12. Školní kolo zeměpisné olympiády
13. 12. Akce OROS – vánoční posezení s programem
13. 12. Internet pro seniory (10)
14. 12. Úprk Cup
14. 12. 3. adventní setkání – 1. stupeň
14. 12. Návštěva knihovny- akce ŠD
14. 12. Vydávání zápisových lístků
15. 12. Beseda – Poruchy příjmu potravy 7. A
15. 12. Etiketa stolování 1. O
15. 12. Sběr elektra a baterií
15. 12. Závěrečné setkání Internetu pro seniory
15. 12. Přespání žáků ve škole – 3. A
18. 12. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
18. 12. 4. adventní setkání 1. stupeň
18. 12. Představení pro žáky 2. stupně – Brazílie – Planeta Země
18. 12. Vánoční koncert školy (náhradní termín za 12. 12.)
19. 12. Sběr víček
19. 12. Exkurze – Náprstkovo muzeum Praha – 7. A, B
19. 12. Pronájem ŠJ – Yamaha
19. 12. Pronájem ŠJ – Yamaha
21. 12. Divadlo Drak – Vyšla hvězda nad Betlémem – 1. A, B, O
23. 12. – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny

Téma nástěnek na listopad – Astrální svět

1. 11. Internet pro seniory (4)
2. 11. Beseda o houbách v ŠD, 4. A, 4. B, 5, A, 5. B
2. 11. Beseda s MP – Přestupky – 8. B
3. 11. Hvězdárna a planetárium – 5. A, 5. B
3. 11. Sběr drobného elektroodpadu
3. 11. Prezentace SPŠ Hradební – 9. A, 9. B
6. 11. – 12. 11. Týden čtení
6. 11. Plavání 2. A, 3. A, 2. O
6. 11. Beseda s PČR „Mladý motorista “ – 9. B
6. 11. Beseda nad knihou „O Květušce a tesaříkovi“ s J. Vítovou – 1. A, 1. B, 1. O
6. 11. Finále soutěže ve spelování - Aj
7. 11. Sběr víček
7. 11. Fotografování 1. tříd – Hradecký deník
7. 11. Exkurze do Národního muzea Praha – 8. a, 8. B
7. 11. Revolution Train – 9. ročníky
8. 11. English reading Oxford bookshop – 8. a 9. třídy
8. 11. Internet pro seniory (5)
9. 11. Sběr pomerančové kůry
9. 11. Koncert pro 6. – 9. třídy
9. 11. Dental prevention (1., 2. třídy)
9. 11. Martin na bílém koni
10. 11. Sběr drobného elektra
13. 11. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
13. 11. Pedagogická rada
14. 11. Ovoce pro žáky
14. 11. Beseda s plukovníkem Lottesem
14. 11. Schůzka žákovského parlamentu
14. 11. Slavnost slabikáře – 1. tř.
15. 11. Sebeobrana dívky – 9. A, 9. B
15. 11. Akce ŠD – návštěva knihovny
15. 11. Internet pro seniory (6)
16. 11. Akce ŠD – kouzelník Reno
16. 11. Beseda s MP – Kyberšikana, 6. A
17. 11. Státní svátek
20. 11. Návštěva Aquacentra 2. A, 2. B, 3. A
21. 11. Sběr víček – služba 6. A
21. 11. Setkání školních metodiků prevence na KÚ
21. 11. Školení zdravotního kroužku
21. 11. Volby do školské rady
21. 11. Třídní schůzky a informace pro rodiče
21. 11. – 22. 11. Sběr papíru
22. 11. Návštěva Úřadu práce 9. A, 9. B
22. 11. Akce ŠD – návštěva knihovny
22. 11. Internet pro seniory (7)
23. 11. Exkurze do Terezína – 9. A, 9. B
24. 11. Akce ŠD – kino Centrál
27. 11. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
28. 11. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
28. 11. Exkurze do svíčkárny v Šestajovicích – 1. A, 1. B, 1. O
28. 11. Schůzka žákovského parlamentu
28. 11. Školení zdravotního kroužku
29. 11. Internet pro seniory (8)

Nahoru