Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Téma nástěnek na prosinec – Co čteme (a nejen knížky)?

2. 12. 1. adventní neděle
3. 12. – 7. 12. Týden čtení
3. 12. 2. adventní setkání – 1. st.
3. 12. Školní kolo Olympiády v českém jazyce
4. 12. Sběr víček
4. 12. Vánoční exkurze – skanzen Hlinsko – 3. A, 3. B
4. 12. Akce ŠD - zdobení vánočního stromečku v ZOO Dvůr Králové n. L.
5. 12. Mikuláš na I. stupni a v MŠ Březhrad
5. 12. Vánoční exkurze – skanzen Hlinsko – 4. A, 4. B
5. 12. Internet pro seniory (10)
6. 12. Sběr pomerančové kůry
6. 12. Angličtina pro seniory (10)
7. 12. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
7. 12. Generálka – koncert
10. 12. Generálka – koncert
10. 12. 3. adventní setkání – 2. st.
11. 12. Sebeobrana dívky – 8. a 9. tř.
11. 12. Vánoční koncert (začátek 16:30 hodin)
12. 12. Vánoční exkurze – Hrádek u Nechanic – 5. A
12. 12. Vánoční exkurze – Svíčkárna Šestajovice – 1. tř.
12. 12. Sebeobrana dívky – 8. a 9. tř.
12. 12. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení č. 3
12. 12. Soutěž ve čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce
12. 12. Akce OROS – vánoční posezení s programem
13. 12. Úprk CUP – účast na turnaji 1. a 2. tříd na ZŠ Úprkova
14. 12. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
14. 12. Závěrečné setkání Internetu pro seniory
17. 12. 4. adventní setkání 1. stupeň
18. 12. Sběr víček
18. 12. Pronájem ŠJ – Yamaha
19. 12. Divadlo Drak – Štědrej večer nastal – 4. A, 4. B, 2. A, 2. B, 2. O
19. 12. Akce ŠD – návštěva knihovny – 2. oddělení
19. 12. Pronájem ŠJ – Yamaha
20. 12. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
20. 12. Akce ŠD – návštěva knihovny – 4. Oddělení
21. 12. Divadlo Drak – Vyšla hvězda nad Betlémem – 1. A, B, O
21. 12. Sběr elektra a baterií
21. 12. Adventní exkurze na zámek Potštejn – 2. A, 2. B, 2. O
23. 12. – 3. 1. 2019 Vánoční prázdniny
4. 1. a 5. 1. 2019 Ředitelské volno

Téma nástěnek na listopad – Proč sběry?

1. 11. Angličtina pro seniory (5)
2. 11. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
2. 11. Čas proměn – beseda pro dívky 7. A, 7. B
5. 11. – 9. 11. Týden čtení
6. 11. Exkurze Praha 9. A, 9. B v rámci pokusného ověřování – Voda v krajině, rybářství
7. 11. Exkurze na hvězdárnu – 5. A, 5. B
7. 11. Turnaj ve florbale 6. a 7. tříd (10 žáků) – Předměřice n. Labem
7. 11. Akce ŠD – návštěva knihovny Veverkova – oddělení pí vych. Strouhalové
7. 11. 17:00 – ukázková hodina matematiky ve 4. A (prvky Hejného metody)
7. 11. Internet pro seniory (6)
8. 11. Angličtina pro seniory (6)
8. 11. Oslavy svátku sv. Martina na Jiráskově náměstí (od 17 hodin)
9. 11. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
9. 11. Sběr elektra a baterií
9. 11. Akce ŠD – kino Centrál – Hotel Transylvánie 3
12. 11. Anglické představení pro 1. a 2. třídy ve šk. jídelně (od 8:55), pro 3. a 4. třídy (od 10:00)
12. 11. Pedagogická rada
13. 11. Akce ŠD – barevný listopad
13. 11. Informace pro rodiče (16:30 – 18:00 hodin)
13. 11. Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků (16:30 – 17:00)
13. 11. Beseda pro rodiče (od 17:30 hodin)
13. 11. – 14. 11. Sběr papíru
14. 11. Preventivní program pro 1. A, 1. B, 1. O a 2. O – „Stop, look and wave“
14. 11. Divadlo Drak – Bílý Tesák – 6., 7. třídy
14. 11. Internet pro seniory (7)
15. 11. Sběr pomerančové kůry
15. 11. Divadlo Drak – Bílý Tesák – 8., 9. třídy
15. 11. Preventivní program pro 2. B, 3.A, 3. B – „Stop, look and wave“
15. 11. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych Matyášové
15. 11. Angličtina pro seniory (7)
16. 11. Plavecký výcvik – 2. A, 2. O, 3. A
19. 11. Školní kolo dějepisné olypiády
20. 11. Sběr víček
21. 11. Návštěva Úřadu práce 9. A
21. 11. Exkurze Praha – 5. A, 5. B – letohrádek Kinských
21. 11. Internet pro seniory (8)
22. 11. Den s němčinou – účast cca 15 žáků (7. A, 7. B)
22. 11. Slavnost slabikáře
22. 11. Angličtina pro seniory (8)
23. 11. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
23. 11. Sběr elektra a baterií
27. 11. Exkurze Praha – 6. A, 6. B – letohrádek Kinských
27. 11. Adventní exkurze – Praha – 2. A, 2. B, 2. O
28. 11. Návštěva Úřadu práce 9. B
28. 11. Akce ŠD – návštěva knihovny Veverkova – oddělení pí vych. Benákové
28. 11. Předvánoční posezení s důchodci
28. 11. Internet pro seniory (9)
29. 11. Angličtina pro seniory (9)
30. 11. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
30. 11. Koncert Filharmonie – 6. – 9. třídy

1. 10. – 5. 10. Týden čtení
2. 10. Akce ŠD – návštěva Minizoo ve Stěžerách
3. 10. - 4. 10. Adaptační pobyt žáků 4. B ve škole
3. 10. Internet pro seniory (1)
4. 10. Anglický jazyk pro seniory (1)
5. 10. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
5. 10. – 6. 10. Volby do zastupitelstva, škola poskytuje jednu volební místnost
9. 10. Sběr víček – služba 6. B
9. 10. Akce ŠD – Kouzelník RENO
10. 10. Exkurze žáků 8. tř. na zámek Kačina – v rámci pokusného ověřování
10. 10. Internet pro seniory (2)
11. 10. Angličtina pro seniory (2)
11. 10. Akce ŠD – Drakiáda na školním hřišti
12. 10. Plavání 2. A, 2, O, 3. A
12. 10. Sběr elektra a baterií
16. 10. Co jsme se už naučili – pro rodiče žáků 1. tříd
16. 10. Zachraň život s Kryštůfkem – 5. A, 5. B
17. 10. Sběr kaštanů a žaludů
17. 10. Bankéři jdou do škol pro žáky 8. A, 8. B
17. 10. Divadlo Drak - Mimoň – 4. tř.
17. 10. Internet pro seniory (3)
18. 10. Divadlo Drak – Mimoň – 3. A, 3. B, 5. B
18. 10. Děti světa tančí pro mír – 5. A
18. 10. Angličtina pro seniory (3)
18. 10. Schůzka školské rady
22. 10. Sebeobrana dívky – 8. A, 8. B
23. 10. Sběr víček – služba 7. A
24. 10. Sběr kaštanů a žaludů¨
24. 10. Internet pro seniory (4)
25. 10. Angličtina pro seniory (4)
26. 10. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
26. 10. Sběr elektra a baterií
29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. Halloween
31. 10. Internet pro seniory (5)

1. 9. Zahajovací pedagogická rada

3. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
4. 9. Nábor na florbal v tělocvičně – 1. – 5. třídy
6. 9. Nábor na basketbal – 1., 2., 3. a 4. třídy
10. 9. – 14. 9. Týden čtení
14. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové
14. 9. Dožínky v HK – 4. A, 5. B
14. 9. Sběr elektra a baterií
14. 9. Den pro Vás – 9. A, 9. B SŠ Vocelova
17. 9. – 19. 9. Adaptační pobyt 3. A, 3. B – Hotel Pod Zvičinou
18. 9. Třídní schůzky
18. 9. – 19. 9. Sběr papíru
19. 9. – 21. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel Pod Zvičinou
19. 9. Divadelní představení v Draku – „Faust“ – 5. A, 5. B
24. 9. Planeta 3000- Myanmar – Divoká cesta – 6. - 9. třídy
25. 9. Sběr víček – služba 6. A
25. 9. Třídní schůzky 3. a 6. tříd
26. 9. Den s Městskou policií – Stříbrný rybník – vybraní žáci
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

Téma nástěnek – Cesta kolem světa

1. 6. Příjezd žáků 1. A, 1. B, 1. O, 2. O, 3. A, 3. B, 5. B ze školy v přírodě
4. 6. – 8. 6. Týden čtení
4. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
5. 6. Literárně dějepisná exkurze 9. A, 9. B
5. 6. Informace pro rodiče (16:00 – 17:30 hodin)
5. 6. Beseda pro rodiče - Kyberšikana
6. 6. Hradecké sportovní hry – atletika – účast družstva žáků 6. – 9. tříd
7. 6. Hradecké sportovní hry – plavání – účast družstva žáků 6. – 9. tříd
8. 6. Sběr elektra a baterií
8. 6. 1. generálka na koncert
8. 6. Beseda na téma „Kyberšikana“ pro žáky
8. 6. Závěrečné setkání Internetu pro seniory
11. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
11. 6. 2. generálka na koncert
11. 6. – 15. 6. Zájezd přihlášených žáků do Itálie
12. 6. Sběr víček, služba 6. B
12. 6. Závěrečný koncert školy
12. 6. Exkurze – Náprstkovo muzeum Praha – 6. A, 6. B
13. 6. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
13. 6. Akce ŠD – knihovna Veverkova
13. 6. Do školy nanečisto – pro budoucí prvňáky
14. 6. Cykloběh – akce města – 9. A, 9. B
15. 6. Beseda s PC ČR – Dopravní výchova – 4. A, 4. B
18. 6. – 22. 6. Škola v přírodě 4. A, 4. B, 2. A, 5. A
18. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
18. 6. Pedagogická rada
19. 6. Školní výlet – Potštejn – 1. A, 1. B, 1. O, 2. O
20. 6. Školní výlet – Praha – 7. A, 7. B
20. 6. – 21. 6. Školní výlet – Mostek – 8. A, 8. B
20. 6. Školní výlet – Chlum - 6. A, 6. B
21. 6. – 22. 6. Školní výlet 9. A, 9. B
22. 6. Sběr elektra a baterií
22. 6. Hrajeme si hlavou 6. – 8. třídy
25. 6. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
25. 6. Divadlo Drak – 1. třídy
26. 6. Sportovní den I. i II. stupeň
26.. 6. Rozloučení s 9. třídou, pasování žáků 5. tříd – 16:30, školní jídelna
26. 6. – 27. 6. Sběr papíru
27. 6. Třídnické práce, předání odměn žákům
28. 6. Třídnické práce, individuální rozloučení tříd se školním rokem (1. stupeň – VOSA JEDE)
29. 6. Ukončení školního roku, slavnostní předání vysvědčení

Téma nástěnek – moje koníčky

1. 5. Svátek práce
2. 5. Internet pro seniory (9)
4. 5. Sběr elektra a baterií
7. 5. Ředitelské volno
8. 5. Státní svátek – Den vítězství
9. 5. Vitamínový den 1. st. – MK Fruit
9. 5. Akce ŠD – návštěva knihovny
9. 5. Internet pro seniory (10)
10. 5. Historická exkurze – Malá pevnost Terezín 8. A, 8. B
11. 5. Právo a morálka – beseda s PČR, 7. A
14. 5. – 18. 5. Týden čtení
14. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
15. 5. Sběr víček, služba 7. B
16. 5. Fotografování tříd
16. 5. Český den proti rakovině
18. 5. Sběr elektra a baterií
21. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
22. 5. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
22. 5. Exkurze do Archeoparku ve Všestarech – 6. A, 6. B
22. 5. Celodružinová akce ŠD – zdravotní soutěž
22. 5. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
23. 5. Bezpečné město
23. 5. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Benákové
25. 5. Exkurze do Nár. muzea – 4. A, 4. B
25. 5. Historická exkurze do Kutné Hory – 7. A, 7. B
28. 5. Okresní kolo Pythagoriády 5. a 7. ročník
28. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
28. 5. – 1. 6. ŠVP 3. A, 3. B, 1. A, 1. B, 1. O, 2. O, 5. B
29. 5. Okresní kolo Pythagoriády 6., 8. ročník
29. 5. Sběr víček, služba 6. A

Téma nástěnek – Domácí mazlíčci

2. 4. Pondělí velikonoční (velikonoční prázdniny)
3. 4. – 21. 4. Testování SCIO 5. třídy – Stonožka (Čj, M, OSP, Aj)
3. 4. Exkurze žáků 8. ročníků do ČNB Praha
4. 4. Zpíváme společně 2018 – koncert Jitro – 1. a 2. třídy
4. 4. Valná hromada sdružení
4. 4. Testy Kalibro ve 3. a 4. třídách (český jazyk)
4. 4. Internet pro seniory (5)
4. 4. Klub předškoláka Sluníčko
5. 4. Školní kolo Pythagoriády 5., 6., 7. a 8. tříd
5. 4. Testy Kalibro ve 3. a 4. třídách (matematika)
5. 4. Soutěž v minifotbale ve Smiřicích – žáci 8. – 9. tříd
6. 4. Sběr elektra a baterií
6. 4. Testování Scio 5. tříd
6. 4. Testy Kalibro ve 3. a 4. třídách
9. 4. – 13. 4. Týden čtení
9. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
10. 4. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
10. 4. Hradecký víceboj
10. 4. Sběr víček
11. 4. Internet pro seniory (6)
11. 4. Klub předškoláka Sluníčko – závěrečné setkání
12. 4. Divadlo Drak – Medová královna – 2. A, 2. B, 2. O
12. 4. Okresní kolo BIO (kategorie D) – účast 2 žákyně
13. 4. Výchovný koncert „Den hraček“ ve Filharmonii – 3. – 5. třídy
13. 4. Testování Scio 5. tříd
13. 4. – 14. 4. Zápis do 1. tříd
16. 4. Plavecký výcvik 2., B, 3. B
16. 4. Beseda – Poruchy příjmu potravy – beseda 8. A
17. 4. Okresní kolo MO Z6, 7, 8
18. 4. Británie s Britem 6 – 7. třídy
18. 4. Internet pro seniory (7)
19. 4. Sběr pomerančové kůry
20. 4. Sběr elektra a baterií
23. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
23. 4. Okresní kolo BIO (kategorie C), účast 1 žák
23. 4. Pedagogická rada a předporady
24. 4. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
24. 4. Sběr víček
24. 4. – 25. 4. Sběr papíru
24. 4. Informace pro rodiče
24. 4. Třídní schůzka 2. A, 5. A
25. 4. Soutěž v předčítání v Nj
25. 4. Internet pro seniory (8)
26. 4. Národní technické muzeum Praha – 5. A, 5. B
30. 4. Ředitelské volno

Nástěnky na březen – Slavní lidé

26. 2. – 2. 3. LVK 7. A - 7. B
1. 3. Akce ŠD – kino Central – Můj život cuketky
2. 3. Sběr elektra a baterií
2. 3. Británie s Britem pro 4. – 5. třídy a 8. a 9. třídy
5. 3. – 9. 3. Týden čtení
5. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
6. 3. Etiketa stolování 2. A, 2. B, 7. B
7. 3. Beseda s PČR – Právo a morálka, 7. B
7. 3. Přijímací zkoušky nanečisto – žáci 9. tříd na ZŠ Nový HK
7. 3. Zahájení letního semestru Internetu pro seniory (1)
7. 3. Klub předškoláků Sluníčko
9. 3. Etiketa stolování – 2. O, 7. A
9. 3. Exkurze 3. A, 3. B – Noemova archa (z cyklu Vzdělávací programy paměťových institucí)
12. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
13. 3. Sběr víček
13. 3. Akce ŠD – návštěva knihovny KMHK
14. 3. Den otevřených dveří
14. 3. Vybíjená 1. stupeň – hala Třebeš (1. - 3. třídy)
14. 3. Internet pro seniory (2)
14. 3. Klub předškoláků – Velikonoční dílna pro rodiče a děti
15. 3. Sběr pomerančové kůry
15. 3. Školská rada
16. 3. Matematický klokan
19. 3. Beseda s PČR – Právo a morálka, 7. A
19. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
20. 3. Beseda s rodiči předškoláků v MŠ Březhrad
20. 3. Jarní vystoupení ŠD pro rodiče
21. 3. Internet pro seniory (3)
21. 3. Klub předškoláků Sluníčko
21. 3. Akce OROS ve školní jídelně
22. 3. Třídní schůzka v MŠ oční
26. 3. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
26. 3. Den učitelů ve Filharmonii, ocenění Pedagoga roku
27. 3. Sběr víček
27. 3. Den učitelů pro pedagogický sbor
28. 3. Internet pro seniory (4)
28. 3. Akce ŠD – návštěva knihovny
29. 3. – 2. 4. Velikonoční prázdniny

Téma nástěnek na únor – Příroda v zimě

1. 2. Divadlo Drak – Labyrint 1. třídy – doprovod TU
1. 2. Projektový den na téma „Zimní olympijské hry 2018“ 2. – 9. třídy
2. 2.. Pololetní prázdniny
2. 2. Školení pedag. sboru – Třídní učitel
5. 2. – 9. 2. Týden čtení
5. 2. Dopravní výchova – PČR, 4. B
5. 2. Plavecký výcvik 2. B, 3. B
14. 2. – 9. 5. Pedagogická praxe studentů I. stupně prvouka, vlastivěda
6. 2. Schůzka žákovského parlamentu
6. 2. Sběr víček – služba 6. B
6. 2. Akce ŠD – Adventure golf – Fomei – doprovod pí vych. Strouhalová
7. 2. Akce ŠD – Adventure golf – Fomei – doprovod pí vych. Heltová
7. 2. Představení v Adalu „Trapas nepřežiju“ – 6. – 9. třídy (od 3. vyuč. hodiny)
7. 2. Školní kolo biologické olympiády – kategorie C, D
7. 2. Klub předškoláků
9. 2. Návštěva MŠ Březhrad v 1. třídách
9. 2. Sběr elektra a baterií
12. 2. Školní kolo recitační soutěže 2. stupeň
13. 2. Masopust od 15:30 před školou
14. 2. Okresní kolo anglické konverz. soutěže
14. 2. Akce žákovského parlamentu - Den pozitivních vzkazů
14. 2. Akce důchodců OROS ve školní jídelně – Senegal
14. 2. Klub předškoláků Sluníčko
15. 2. Sběr pomerančové kůry
15. 2. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Matyášové
16. 2. Tonda Obal na cestách pro 1. i 2. stupeň
16. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády na naší škole
16. 2. Exkurze – Okresní soud 4. A, 4. B
19. 2. – 25. 2. Jarní prázdniny
26. 2. – 2. 3. Lyžařský výcvikový kurz 7. tříd
26. 2. Beseda s PČR – Kyberšikana, 6. B
27. 2. Schůzka žákovského parlamentu
27. 2. Sběr víček – služba 6. A
27. 2. Schůzka žákovského parlamentu
28. 2. Klub předškoláků Sluníčko

Téma nástěnek na leden – Jednou bych chtěl být…

1. 1. Nový rok
2. 1. Vánoční prázdniny
5. 1. Účast žáků 7. A na Tříkrálové sbírce
8. 1. – 12. 1. Týden čtení
8. 1. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
8. 1. Divadlo Drak – 5. A
9. 1. Sběr víček
9. 1. Kočičí zahrada 3A, 3. B
9. 1. Schůzka žákovského parlamentu
9. 1. Informace pro rodiče (17 – 18 hodin)
9. 1. Beseda pro rodiče na téma „Jak pomoci dítěti s přípravou do školy“ (16 – 17 hodin)
9. 1. – 10. 1. Sběr papíru
10. 1. Divadlo Drak – 4. A, 4. B, 5. B
10. 1. Školní kolo anglické konverzační soutěže
10. 1. Akce ŠD – návštěva knihovny Veverkova
10. 1. 1. setkání Klubu předškoláků
12. 1. Sběr elektra a baterií
12. 1. – 13. 1. Prezidentské volby
15. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 2. O
17. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády – ZŠ Bezručova
17. 1. Klub předškoláků Sluníčko
17. 1. Akce ŠD – návštěva knihovny
17. 1. Akce OROS ve školní jídelně
18. 1. Sběr pomerančové kůry
19. 1. Beseda 7. A – Poruchy příjmu potravy
22. 1. Plavecký výcvik (závěr) 2. A, 2. O, 3. A
22. 1. Pedagogická rada
23. 1. Sběr víček
23. 1. Dopravní výchova – PČR, 4. A
23. 1. Schůzka žákovského parlamentu
24. 1. Okresní kolo matematické olympiády – Z5, Z9
24. 1. Klub předškoláků Sluníčko
26. 1. Sběr elektra a baterií
26. 1. – 27. 1. Druhé kolo prezidentských voleb
26. 1. 9. společenský večer školy v Adalu
29. 1. Okresní kolo olympiády v českém jazyce
31. 1. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení
31. 1. Slavnostní předání vysvědčení v prvních třídách za účasti rodičů
31. 1. Klub předškoláků Sluníčko

Téma nástěnek na prosinec – Vysněné dárky

1. 12. Vánoce v Evropě, zámek Karlova koruna – 4. A, B – exkurze
1. 12. Adventní exkurze – zámek Žleby – 3. A, 3. B
1. 12. Sběr elektra a baterií
4. 12. – 8. 12. Týden čtení
3. 12. 1. adventní neděle
4. 12. 2. adventní setkání – 1. st.
4. 12. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
4. 12. Etiketa stolování 4. A, 4. B
4. 12. Věda má budoucnost - projekt pro vyučující
5. 12. Etiketa stolování 5. A, 5. B
5. 12. Poruchy příjmu potravy
5. 12. Sebeobrana dívky 8. ročník
5. 12. Sběr víček
5. 12. Mikuláš na I. stupni a v MŠ Březhrad
6. 12. Hudební divadlo 1. A, 1. B, 1. O
6. 12. Internet pro seniory (9)
7. 12. Akce ŠD - zdobení vánočního stromečku v ZOO Dvůr Králové n. L.
7. 12. Exkurze – Ratibořice – 5. A, B
7. 12. Etiketa stolování – 3. A, B
7. 12. Sběr pomerančové kůry
8. 12. Účast žáků na soutěži „Já už to znám, já už to umím“
8. 12. Talking about Christmas – 8. A, B, 9, A, B
8. 12. Generálka koncert
11. 12. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
11. 12. Generálka – koncert
12. 12. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
12. 12. Schůzka žákovského parlamentu
13. 12. Školní kolo zeměpisné olympiády
13. 12. Akce OROS – vánoční posezení s programem
13. 12. Internet pro seniory (10)
14. 12. Úprk Cup
14. 12. 3. adventní setkání – 1. stupeň
14. 12. Návštěva knihovny- akce ŠD
14. 12. Vydávání zápisových lístků
15. 12. Beseda – Poruchy příjmu potravy 7. A
15. 12. Etiketa stolování 1. O
15. 12. Sběr elektra a baterií
15. 12. Závěrečné setkání Internetu pro seniory
15. 12. Přespání žáků ve škole – 3. A
18. 12. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
18. 12. 4. adventní setkání 1. stupeň
18. 12. Představení pro žáky 2. stupně – Brazílie – Planeta Země
18. 12. Vánoční koncert školy (náhradní termín za 12. 12.)
19. 12. Sběr víček
19. 12. Exkurze – Náprstkovo muzeum Praha – 7. A, B
19. 12. Pronájem ŠJ – Yamaha
19. 12. Pronájem ŠJ – Yamaha
21. 12. Divadlo Drak – Vyšla hvězda nad Betlémem – 1. A, B, O
23. 12. – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny

Téma nástěnek na listopad – Astrální svět

1. 11. Internet pro seniory (4)
2. 11. Beseda o houbách v ŠD, 4. A, 4. B, 5, A, 5. B
2. 11. Beseda s MP – Přestupky – 8. B
3. 11. Hvězdárna a planetárium – 5. A, 5. B
3. 11. Sběr drobného elektroodpadu
3. 11. Prezentace SPŠ Hradební – 9. A, 9. B
6. 11. – 12. 11. Týden čtení
6. 11. Plavání 2. A, 3. A, 2. O
6. 11. Beseda s PČR „Mladý motorista “ – 9. B
6. 11. Beseda nad knihou „O Květušce a tesaříkovi“ s J. Vítovou – 1. A, 1. B, 1. O
6. 11. Finále soutěže ve spelování - Aj
7. 11. Sběr víček
7. 11. Fotografování 1. tříd – Hradecký deník
7. 11. Exkurze do Národního muzea Praha – 8. a, 8. B
7. 11. Revolution Train – 9. ročníky
8. 11. English reading Oxford bookshop – 8. a 9. třídy
8. 11. Internet pro seniory (5)
9. 11. Sběr pomerančové kůry
9. 11. Koncert pro 6. – 9. třídy
9. 11. Dental prevention (1., 2. třídy)
9. 11. Martin na bílém koni
10. 11. Sběr drobného elektra
13. 11. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
13. 11. Pedagogická rada
14. 11. Ovoce pro žáky
14. 11. Beseda s plukovníkem Lottesem
14. 11. Schůzka žákovského parlamentu
14. 11. Slavnost slabikáře – 1. tř.
15. 11. Sebeobrana dívky – 9. A, 9. B
15. 11. Akce ŠD – návštěva knihovny
15. 11. Internet pro seniory (6)
16. 11. Akce ŠD – kouzelník Reno
16. 11. Beseda s MP – Kyberšikana, 6. A
17. 11. Státní svátek
20. 11. Návštěva Aquacentra 2. A, 2. B, 3. A
21. 11. Sběr víček – služba 6. A
21. 11. Setkání školních metodiků prevence na KÚ
21. 11. Školení zdravotního kroužku
21. 11. Volby do školské rady
21. 11. Třídní schůzky a informace pro rodiče
21. 11. – 22. 11. Sběr papíru
22. 11. Návštěva Úřadu práce 9. A, 9. B
22. 11. Akce ŠD – návštěva knihovny
22. 11. Internet pro seniory (7)
23. 11. Exkurze do Terezína – 9. A, 9. B
24. 11. Akce ŠD – kino Centrál
27. 11. Plavecký výcvik 2. A, 2. O, 3. A
28. 11. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
28. 11. Exkurze do svíčkárny v Šestajovicích – 1. A, 1. B, 1. O
28. 11. Schůzka žákovského parlamentu
28. 11. Školení zdravotního kroužku
29. 11. Internet pro seniory (8)

Téma nástěnek - LES

2. 10. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
2. 10. – 6. 10. Týden čtení
3. 10. Rozvoz ovoce pro žáky
3. 10. Schůzka žákovského parlamentu
4. 10. Okresní konference OROS – školní jídelna
6. 10. Sběr elektra a baterií
9. 10. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
10. 10. Sběr víček – služba 6. B
11. 10. Internet pro seniory (1)
12. 10. Anglické představení v ŠJ – 2. - 5. Třídy
13. 10. Setkání VP se zástupci středních škol
16. 10. Plavání 2.A, 2. O, 3. A
16. 10. Zachraň život s Kryštůfkem – 5. A, 5. B
17. 10. Dopravní hřiště – 5. B
17. 10. Rozvoz ovoce pro žáky
17. 10. Akce ŠD – edukativní program – Koza domácí
17. 10. Schůzka žákovského parlamentu
18. 10. Sběr kaštanů a žaludů
18. 10. Dopravní hřiště – 5. A
18. 10. Internet pro seniory (2)
19. 10. Bankéři jdou do škol – 8. A, B, 9. A, 9. B
19. 10. Školská rada
20. 10. Akce ŠD – kino Bio Centrál – Šmoulové – zapomenutá vesnice
20. 10. Sběr elektra a baterií
20. 10. – 21. 10. Volby do parlamentu
23. 10. Plavání 2. A, 2. O, 3. A
24. 10. Sběr víček – služba 7. A
25. 10. Sběr kaštanů a žaludů
25. 10. Internet pro seniory (3)
26. 10. – 27. 10. Podzimní prázdniny
30. 10. Divadlo Drak 3. A, 3. B
31. 10. Rozvoz ovoce pro žáky
31. 10. Beseda s MP – Přestupky – 8. A
31. 10. Beseda s MP – Mladý motorista – 9. A
31. 10. Schůzka žákovského parlamentu

1. 9.     

1. 9. Zahajovací pedagogická rada
4. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
5. 9. – 8. 9. Týden čtení
7. 9. Nábor na basketbal – 1., 2., 3. a 4. třídy
7. 9. Třídní schůzky 3. a 6. tříd před adapt. pobytem
11. 9. – 13. 9. Adaptační pobyt 3. A, 3. B – Hotel Pod Zvičinou
13. 9. – 15. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel pod Zvičinou
15. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové
15. 9. Den pro Vás – 9. A, 9. B SŠ Vocelova
19. 9. Fotografování 1. tříd
19. 9. Třídní schůzky
19. 9. – 20. 9. Sběr papíru
26. 9. Sběr víček
27. 9. Den s Městskou policií
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
29. 9. Ředitelské volno

Téma nástěnek – volné téma

2. 6. Sběr elektra a baterií
2. 6. Exkurze – Peklo – 3. A, 3. B
5. 6. – 9. 6. Týden čtení
5. 6. Plavání 2. A, 3. A
6. 6. 1. generálka na koncert
6. 6. Návštěva bylinkové zahrádky s výkladem – zdravotní a přírodovědný kroužek ŠD
6. 6. Informace pro rodiče (16:30 – 18:00 hodin)
6. 6. – 7. 6. Sběr papíru
7. 6. Hradecké sportovní hry – atletika – účast družstva žáků 6. – 9. tříd
8. 6. Hradecké sportovní hry – plavání – účast družstva žáků 6. – 9. tříd
8. 6. Den Květů – ITV – účast žáků z 8. tříd
8. 6. Den dětí v ŠD ve spolupráci se žákovským parlamentem
9. 6. 2. generálka na koncert
12. 6. Plavání 2. A, 3. A
13. 6. Sběr víček
13. 6. Valná hromada sdružení
13. 6. Pohádkové prázdniny – školní koncert (od 16:30 hodin)
14. 6. Do školy nanečisto – pro budoucí prvňáčky
14. 6. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
15. 6. Divadelní představení p. Peřiny – 1. A, 1. B
15. 6. Akce ŠD – sportovní den
15. 6. Akce ŠD – knihovna Veverkova – červnové novinky – 2. odd.
16. 6. Klicperovo divadlo – Kytice – 8. B
16. 6. Akce v ŠD – soutěž v první pomoci
16. 6. Závěrečné setkání Internetu pro seniory
19. 6. Pedagogická rada
20. 6. Školní výlet – Potštejn – 1. A, 1. B
20. 6. Školní výlet 4. A, 4. B
20. 6. Školní výlet 6. A, 6. B – Liberec
21. 6. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
21. 6. – 22. 6. Výlet 7. A, 7. B – Broumov
21. 6. – 22. 6. Výlet 9. A – Pecka
22. 6. Akce ŠD – knihovna Veverkova – červnové novinky – 4. odd.
23. 6. Výlet 8. A, 8. B – Pecka
23. 6. Hrajeme si hlavou – 6. A, 7. A, 7. B, 9. A
27. 6. Sportovní den I. i II. stupeň
27.. 6. Rozloučení s 9. třídou, pasování žáků 5. tříd – 16:30, školní jídelna
28. 6. Třídnické práce, předání odměn žákům
29. 6. Třídnické práce, individuální rozloučení tříd se školním rokem (2. A, 2. B – Báječný cirkus – Ateliér HDD)
30. 6. Ukončení školního roku, slavnostní předání vysvědčení

Téma nástěnek – rozkvetlá zahrada


1. 5. Svátek práce
2. 5. – 5. 5. Týden čtení
2. 5. Sběr víček
2. 5. Schůzka žákovského parlamentu
3. 5. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
4. 5. Dopravní soutěž žáků 6. – 9. tříd
4. 5. Internet pro seniory (10)
5. 5. Fotografování tříd
5. 5. Sběr drobného elektra a baterií
8. 5. Den vítězství – státní svátek
10. 5. Akce ŠD – golf FOMEI
15. 5. Plavání 2. A, 3. A
15. 5. Okresní kolo Pythagoriády
16. 5. Dějepisná exkurze Kutná Hora (7. ročník)
16. 5. Literární exkurze Č. Skalice, Ratibořice (6. ročník)
16. 5. Akce ŠD – návštěva bylinkové zahrádky – 2. a 4. oddělení
16. 5. Sběr víček
16. 5. Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
16. 5. Schůzka žákovského parlamentu
17. 5. Představení v divadle Jesličky – 1. O
17. 5. Akce ŠD – golf FOMEI
18. 5. Akce ŠD – návštěva knihovny Veverkova
18. 5. Akce ŠD – návštěva bylinkové zahrádky – 1. a 3. oddělení
19. 5. Sběr elektra a baterií
22. 5. Plavání 2. A, 3. A
23. 5. Zdravá pětka 1. O, 2. O
29. 5. Plavání 2. A, 3. A
30. 5. Sběr víček
30. 5. Schůzka žákovského parlamentu

Téma nástěnek – Oblíbené seriály

3. 4. – 7. 4. Týden čtení
3. 4. – 21. 4. Testování SCIO 5. třídy – Stonožka (Čj, M, OSP, Aj)
3. 4. Plavání 2. A, 3. A
4. 4. Sběr víček
4. 4. MO 6, 7 – ZŠ M. Horákové
4. 4. MO 8 – ZŠ Bezručova
4. 4. Představení v Adalu – Staré pověsti české 3. A, 3. B, 4. A, 4. B
4. 4. Zdravotní kroužek – školení
4. 4. Šablony – regionální školení
5. 4. Soutěž v předčítání v Nj
5. 4. Kočičí zahrada 3A, 3. B
5. 4. Internet pro seniory (6)
5. 4. Závěrečné setkání Klubu předškoláka – Chystáme se na zápis
6. 4. akce ŠD – návštěva knihovny Veverkova – pí vych. Benáková
7. 4. Sběr drobného elektra a baterií
7. 4. – 8. 4. Zápis do 1. tříd
10. 4. Plavání 2. A, 3. A
10. 4. Okresní kolo biologické olympiády
11. 4. Hradecký víceboj – soutěž v psaní na klávesnici počítače
11. 4. 2. část školení – zdravotní kroužek
12. 4. Vybíjená – dívky 4. a 5. třídy
12. 4. Internet pro seniory (7)
13. 4. – 17. 4. Velikonoční prázdniny
18. 4. Sběr víček
18. 4. Schůzka žákovského parlamentu
19. 4. Internet pro seniory (8)
20. 4. Poslední sběr pomerančové kůry
20. 4. Den Země (Příroda ve městě) – 5. A, 5. B
21. 4. Den Země (Příroda ve městě) – 7. A
21. 4. Sběr drobného elektra a baterií
24. 4. – 29. 4. Zájezd žáků do Anglie
24. 4. Plavání 2. A, 3. A
24. 4. Pedagogická rada a předporady
25. 4. Informace pro rodiče
25. 4. – 26. 4. Sběr papíru
26. 4. Internet pro seniory (9)
28. 4. Dopravní hřiště – 4. A
28. 4. Dopravní hřiště – 4. B

1. 3. Přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 9. tříd na Novém HK
1. 3. Klub předškoláků Sluníčko – Kupte si lidičky první jarní kytičky
1. 3. Zahájení letního semestru Internetu pro seniory (1)
3. 3. Exkurze do České národní banky – 8. A, 8. B
3. 3. Divadelní představení v Draku – Princezna Turandot + dílny – 6. A, 6. B
6. 3. – 10. 3. Týden čtení
6. 3. Dopravní výchova – teorie, 4. A
6. 3. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
6. 3. Školení „celé sborovny“ – pravidla silničního provozu
7. 3. Dopravní výchova – teorie, 4. B
7. 3. Sběr víček – třída 7. A
7. 3. Schůzka žákovského parlamentu
7. 3. Vydávání zápisových lístků (15:30 – 16:30)
8. 3. Den otevřených dveří, prohlídky školy, ukázkové hodiny
8. 3. Beseda Kyberšikana – 6. A
8. 3. Internet pro seniory (2)
8. 3. Klub předškoláků Sluníčko – Hrnečku, vař
9. 3. Beseda Kyberšikana – 6. B
10. 3. Zdravá pětka 6. A, 8. A
10. 3. Beseda – Právo, morálka – 7. A, 7. B
10. 3. Sběr elektra a baterií
10. 3. Akce ŠD – kino Bio centrál – „Zpívej“
13. 3. Zdravá pětka 4. A, 4. B
13. 3. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
13. 3. Návštěva učitelů budoucích 1. tříd v MŠ Březhrad
15. 3. Turnaj ve vybíjené – hala Třebeš
15. 3. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
15. 3. Akce ŠD – Golf na Fomei
15. 3. Internet pro seniory (3)
15. 3. Klub předškoláků Sluníčko – O mýdlové bublině
16. 3. Školská rada
17. 3. Matematický klokan
20. 3. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
20. 3. Sběr víček – služba 7. B
20. 3. Schůzka žákovského parlamentu
22. 3. Krajské kolo ZO
22. 3. Internet pro seniory (4)
22. 3. Den otevřených dveří – Vozilo se na jaře…
22. 3. Akce OROS v v jídelně – Den učitelů
23. 3. Sběr pomerančové kůr
23. 3. Velikonoční pohádka 1. A, 1. B, 1. O
23. 3. Koncert v kině Centrál – 7. a 8. třídy
23. 3. Návštěva MŠ Březhrad v 1. třídách
23. 3. Akce ŠD – třídní vystoupení kroužku fléten pro rodiče
24. 3. Velikonoční pohádka 2. A, 2. B, 2. O
24. 3. Sběr elektra a baterií
27. 3. Zdravá 5 – 1. A, 1. B
27. 3. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
27. 3. Den učitelů v Klicperově divadle
28. 3. Exkurze žáků 6. tříd do Archeoparku ve Všestarech
29. 3. Zdravá 5 – 2. A, 2. B
29. 3. Vybíjená žáků 4. a 5. tříd – chlapci – hala Třebeš
29. 3. Internet pro seniory (5)
29. 3. Klub předškoláků Sluníčko – Jarní tvoření – dílny
30. 3. Zdravá 5 – 3. A, 3. B
30. 3. Den učitelů pro pedagogický sbor

Téma nástěnek na únor – Co nám chutná


1. 2. Okresní kolo Olympiády v českém jazyce (2 žáci)
1. 2. Kočičí zahrada 3. A, 3. B
1. 2. Pythagoriáda pro žáky 5. tříd
1. 2. Klub předškoláků Sluníčko – Hra pro mráz a meluzínu
2. 2. Projektový den na téma „Zdravý životní styl“
3. 2.. Pololetní prázdniny
6. 2. – 10. 2. Týden čtení
6. 2. – 24. 3. Pedagogická praxe studentů učitelství Aj, On, Rj, Nj
7. 2. Schůzka žákovského parlamentu
7. 2. Sběr víček
7. 2. Třídní schůzky integrovaných žáků v očních třídách
8. 2. Školní kolo recitační soutěže II. stupně
8. 2. Divadlo Drak – Ikaros – 4. třídy
8. 2. Den otevřených dveří (15:30 – 17:00)
8. 2. Klub předškoláků – O dvanácti měsíčkách
9. 2. Británie s Britem pro žáky 4. – 9. tříd
9. 2. Divadlo Drak – Ikaros – 3. třídy
9. 2. Akce ŠD – návštěva knihovny – oddělení pí vych. Benákové
10. 2. Sběr elektra a baterií
13. 2. – 19. 2. Jarní prázdniny
20. 2. – 24. 2. Lyžařský výcvikový kurz 7. tříd
21. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády na naší škole
21. 2. Schůzka žákovského parlamentu
21. 2. Sběr víček
22. 2. Divadlo Drak – Zlatovláska – 1. třídy
22. 2. Vybíjená dívky 6. Tříd
22. 2. Klub předškoláků Sluníčko – Keramická dílna pro rodiče a děti
22. 2. Akce důchodců OROS ve školní jídelně – Povodí řeky Moravy
23. 2. Sběr pomerančové kůry
23. 2. Okresní kolo anglické konverzační soutěže
24. 2. Sběr elektra a baterií
27. 2. Akce ŠD – Písnička za dva šestáky
27. 2. Návštěva dětí z MŠ oční na naší škole
28. 2. Schůzky v MŠ oční – účast našich vyučujících

Téma nástěnek na leden – Novoroční předsevzetí
3. 1. – 30. 1. sběr starých mobilů

1. 1. Nový rok
3. 1. Schůzka žákovského parlamentu
4. 1. Školní kolo zeměpisné olympiády
4. 1. Klub předškoláků Sluníčko – My tři králové…
6. 1. Sběr drobného elektra a baterií
6. 1. Účast žáků 7. A, 7. B na Tříkrálové sbírce
9. 1. – 13. 1. Týden čtení
9. 1. Plavání 2. B, 2. O, 3. B
10. 1. Sběr víček
10. 1. Divadelní představení v Draku – Amundsen kontra Scott – 4. A, 4. B
10. 1. Schůzka žákovského parlamentu
10. 1. Beseda s Policií ČR – Bezpečné chování – 1. A, 1. B
10. 1. Informace pro rodiče (16:30 – 18:00 hodin)
10. 1. – 11. 1. Sběr papíru
11. 1. Beseda s Policií ČR – Malý kriminalista – 2. A, 2. B
11. 1. Školní kolo anglické olympiády
11. 1. Klub předškoláků Sluníčko – Olympiáda Sluníčka
16. 1. Plavání 2. B, 2. O, 3. B
17. 1. Schůzka žákovského parlamentu
18. 1. Školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň
18. 1. Den otevřených dveří 15:30 – 17:00
18. 1. Klub předškoláků Sluníčko – Kouzelná sněhová vločka
18. 1. Akce OROS ve školní jídelně
19. 1. Sběr pomerančové kůry
20. 1. Sběr drobného elektra a baterií
23. 1. Plavání 2. B, 3. B, 2. O
23. 1. Pedagogická rada
24. 1. Schůzka žákovského parlamentu
24. 1. Sběr víček
25. 1. Školní kolo biologické olympiády
25. 1. Klub předškoláků Sluníčko – Postavil jsem sněhuláka
27. 1. 8. společenský večer školy
30. 1. Plavání 2. B, 2. O, 3. B
31. 1. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení

Nahoru