Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Ve středu dne 19. 6. 2019 bylo oddělení školní družiny č. 1, 2 a 3 na adventure golfu na FOMEI. Děti si zahrály a zasoutěžily mezi sebou. Také se vydováděly a osvěžily na mlhovišti. Všem dětem se akce moc líbila. Všechny děti si zasloužily za své výkony sladkou odměnu.

 

                                                                           golf venku 119

Nahoru