Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

V tomto školním roce zahájily svoji činnost tyto kroužky:

Keramika – děti pracují ve dvou skupinách v nově opravených prostorách dílny. Učí se základům keramických postupů a rozvíjí svoji motorickou dovednost a fantazii.

Pohybové hry rozvíjí tělesnou zdatnost, obratnost a také kamarádské vztahy při míčových hrách.

Zdravotní kroužek je určen pro všechny žáky od 3. třídy. Učí se základům první pomoci, obvazové technice, základům anatomie a správného chování v krizových situacích.

Kreativní tvoření. V tomto kroužku děti vytváří nejrůznější výrobky netradičními postupy a to vše v souladu s právě probíhajícím ročním obdobím.

Kroužek fléten nabízí dětem zvládnutí hry na hudební nástroj, rozvoj správného dýchání a základy hudební teorie a to vše zábavnou formou.

keramika1 

 pohybové hry 2

zdravoták 400

kreativ 400

20181101 0731011 400

Nahoru