Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Oficiálně je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Prosíme o vaše vyjádření do 6. 5. 2020 (důvodem je naše včasná příprava organizace vyučování). Děkujeme za pochopení. Závaznou informaci pošlete svému třídnímu učiteli.
Výuka je určena pouze pro žáky, kteří budou dělat v průběhu následujících týdnů přijímací zkoušky na maturitní obory (tedy budou dělat písemnou zkoušku CERMAT).
V případě nástupu do školy je nutné vyplnit a podepsat čestné prohlášení (bez podepsaného prohlášení nebude dítě vpuštěno do školy). Čestné prohlášení naleznete na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/, pošleme vám jej i prostřednictvím bakalářů, případně si jej můžete vyzvednout ve škole v době od 8 hodin do 15 hodin. 
Důležitá upozornění:
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Vstup do školy pro žáky 9. ročníku bude hlavním vchodem.
Žáci musí mít obuv na přezutí.
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a 2 sáčky na uložení čisté a použité roušky.
Žáci budou mít vymezeny prostory, v nichž se mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění do školy, respektive k vyřazení žáky ze skupiny či přípravy.


Vyučovat se budou předměty český jazyk a matematika formou přípravy na přijímací řízení.
Žáci budou rozděleni do skupin maximálně po 15 (počítáme se 2 skupinami).
Pokyny ohledně rozdělení do skupin zašleme do pátku 7. 5. 2020, až budeme vědět přesné počty (přiřazeného učitele a skupinu nebude možné měnit).
Matematiku bude vyučovat Mgr. M Staffová, český jazyk Mgr. Jiřina Šandová a Mgr. Jana Šebestová.
Vyučovacími dny budou pondělí a středa. Skupina A bude nastupovat do školy v 8 hodin, končit bude v 10:15 hodin, skupina B bude nastupovat v 8:15 hodin a končit bude v 10:30 hodin.
Upozorňujeme, že je na vás, zda dítě pošlete do školy (nástup je dobrovolný), ale pokud nahlásíte, že dítě nastoupí do školy, stává se daná výuka pro něj povinná. Docházka bude evidována.
V případě nepřítomnosti je tedy nutné žáky omlouvat nebo je z dalších hodin výuky včas odhlásit.

Děkujeme za spolupráci. Mgr. Alena Hradílková

Nahoru