Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Královehradecké dožínky se uskutečnily 13. – 14. září 2019 v prostoru kolem koupaliště Flošna a Všesportovního stadionu. Děti se mohly seznámit s rostlinnou i živočišnou výrobou. Pro žáky byly připraveny soutěže, kde za správnou odpověd získávali žáci razítko do herní karty. Karty byly slosovány. A zde máme vítěze: 5. A - Tereza Brzková, Jakub Látka, Jakub Bažat a 5. B Laura Klimešová, Karolína Lochmanová, Ella Kulhánková, Natálie Ciborová, Vojtěch Kotík, Ondřej Kazda, Tomáš Hrnčíř, Jakub Ferbas.

Blahopřejeme!

Nahoru