Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

I v letošním školním roce se konala akce s názvem Den s Městskou policií, na které žáci naší školy opět nechyběli. Soutěž hradeckých škol se konala ve středu 25.9. tradičně v areálu Stříbrného rybníka.

Naše čtyři tříčlenná družstva závodila v běhu kolem rybníka a po trase plnila různé úkoly na několika stanovištích.

Za 6. ročník soutěžili Bára Ježková, Vašek Boukal a Vojta Walter, za 7. ročník Verča Podaná, Kuba Novák a Matěj Pomezný. V kategorii starších žáků závodili za 8. ročník Anička Černohorská, Lukáš Petržela a Tomáš Konečný a za 9. ročník Lucka Zámečníková, Max Havlena a Honza Kotík.

Právě nejstaršímu družstvu naší školy se podařilo ve vysoké konkurenci uspět a obsadit skvělé 3. místo.

Nelze však opomenout ani vyzdvižení našeho nejmladšího družstva za splnění úkolu týkajícího se zdravovědy. Tým přede všemi sklidil pochvalu za nejlépe vyřešenou krizovou situaci a získal tím možnost prohlídky stanice zdravotnické záchranné služby v HK pro celou svou třídu (6. A).

I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Věřím, že si žáci odnesli užitečné zkušenosti. Všichni za své výkony zaslouží pochvalu a poděkování za reprezentaci školy.

Mgr. Michaela Staffová

 

Den s MP 1

Den s MP 4

 Den s MP 3

Nahoru