Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

V pondělí 23. 9. 2019 navštívili žáci 2. stupně kino Centrál, kde byl pro ně připravený vzdělávací projekt Planeta Země 3000, tentokrát s výukovým programem s názvem "Kolumbie - ráj slasti a neřesti."

Hodinová projekce nás zavedla do historie Kolumbie, přiblížila nám způsob života na venkově i mezi domorodci kmene Nukak Makú, už známe tradiční ruční výrobu kávy, kulturní zvyklosti i krásu a pestrost tamější přírody. Víme, že Kolumbie je pátým největším vývozcem rafinovaného cukru na světě. Na plátně se projevily i současné ekologické problémy, které ohrožují celý svět.

Kolumbie je ... krásná ... multikulturní ... barevná ... A je bezpečná?

Nahoru