Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Vážení rodiče,

dovolte nám vás informovat, že s novým rokem dochází ke změně ve vedení žákovských knížek. Pro žáky prvního stupně se zásadně nic nezmění, i nadále budou mít papírovou žákovskou knížku, ale rodiče navíc dostanou přístup do elektronické verze žákovské knížky, která ulehčí komunikaci mezi školou a rodiči.

Na druhém stupni budou mít přístup do elektronické žákovské knížky žáci i rodiče a bude plně nahrazovat papírovou verzi. V prvních dnech školy dostanou přístupové údaje žáci druhého stupně a rodičům budou předány osobně třídními učiteli na rodičovských schůzkách, které se uskuteční v úterý 10. 9. od 16:30. V rámci třídních schůzek proběhne i ukázka práce s elektronickou žákovskou knížkou, která bude prostředkem pro sledování známek, komunikaci mezi rodiči a školou, informování o školních akcích i omlouvání absence.                                                                                                                                                                                                                                 Mgr. Alena Hradílková

Nahoru