Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení:

Celkový počet žáků školy

gymnázia

SOŠ s maturitou

SOU s maturitou

OU se závěrečnou

zkouškou

Žáci přijatí na SŠ celkem

víceletá

ostatní

celkem

 

13

8

21

22

1

9

53

Úspěšnost v nižších ročnících

7. ročník - Gymnázia

Uchazečů:   21      Přijato:  10      Chlapců:  4     Dívek:  6                                             

Úspěšnost –  47, 6  %

5. ročník – Gymnázia

Uchazečů:  8            Přijato:  3       Chlapců:  1      Dívek:  2

Úspěšnost –  37, 5 %

Nahoru