Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Naše škola se v letošním školním roce již potřetí zapojila do celostátní sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Český den proti rakovině, jejíž 23. ročník se uskutečnil ve středu 15. května. I přes nepříznivé počasí jsme opět prodali všech 250 kytiček a vybrali jsme 5 622 Kč.

A K ČEMU POSLOUŽÍ VÝNOS SBÍRKY? Získané finance za prodej kytiček, za zaslané DMS a peněžité dary slouží k financování tří základních dlouhodobých programů Ligy proti rakovině Praha:

- Prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života

- Podpora kvality života onkologických pacientů

- Podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť

 

 

Nahoru